ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 25 شهريور 1396 ساعت 8:50 https://www.migna.ir/news/41952/روش-هاي-پذیرش-دانشجو-دانشگاه-فرهنگیان -------------------------------------------------- عنوان : روش هاي پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان -------------------------------------------------- رییس دانشگاه فرهنگیان بر ضرورت پذیرش بیش از 10 هزار "دانشجو معلم" در سال تاکید کرد و گفت: این دانشگاه هیچ‌گاه به دنبال افزایش کمی پذیرش دانشجو نبوده است؛ چرا که توجه به کیفیت از مهم‌ترین سیاست‌های دانشگاه فرهنگیان به شمار می‌رود. متن : به گزارش ميگنا دکتر مهرمحمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: برنامه پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان برای سال‌های آینده بر اساس مصوبات هیات امنای دانشگاه صورت می‌گیرد. در واقع بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشم‌انداز 1404 مصوب هیات امناء علاوه بر اینکه روش‌های پذیرش دانشجو مطرح شده، میزان پذیرش سالیانه آنها نیز اعلام شده است. وی در ادامه با اشاره به سه روش تصویب شده در هیات امنای دانشگاه فرهنگیان برای پذیرش دانشجو، تصریح کرد: اولویت اول پذیرش دانشجو در این دانشگاه، پذیرش از دوره دیپلم و تحصیل در دوره کارشناسی است. بر اساس این روش که روش ماده 20 اساسنامه نیز است، هر ساله 10 هزار نفر و البته با ضریب ماندگاری چهارسال از طریق کنکور سراسری برای رشته‌های مختلف دبیری و آموزگاری پذیرش می‌شوند و به طور همزمان 40 هزار نفر از ظرفیت واقعی دانشگاه (که 78000 نفر تعیین شده است) به این روش اختصاص دارد و به تبع آن هر سال 10هزار نفر برای خدمت در آموزش و پرورش مدرک دریافت می‌کنند. منظور از ضریب ماندگاری چهار سال این است که دانشجو به مدت چهار سال ظرفیت دانشگاه را دراختیار دارد. پذیرش دانشجو از دوره دیپلم با مشارکت سایر دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و دیگر موسسات معتبر علمی آموزشی صورت می‌گیرد که مصوب شده است. در واقع در هر سال 10 هزار نفر به این شیوه پذیرش می‌شوند و با ضریب ماندگاری دو سال، به آموزش و پرورش تحویل می‌شوند و این گروه دو سال ظرفیت‌های دانشگاه را دراختیار خواهند داشت تا به مدرک تحصیلی برسند و راهی بازار خدمت شوند. رییس دانشگاه فرهنگیان خاطرنشان کرد: اولویت سوم برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان نیز جذب از دانش‌آموختگان دوره کارشناسی و طی یک دوره یک ساله مهارت آموزی در دانشگاه است که آن‌ها با ضریب ماندگاری یک سال به دانش‌آموختگی می‌رسند. پذیرش سالیانه این روش هم، 10 هزار نفر است. بدین ترتیب، در حالی که 70 هزار صندلی دانشگاه دراختیار دانشجویان وجود دارد خروجی دانشگاه برای ورود به خدمت در آموزش و پروش 30 هزار نفر خواهد بود. به گفته وی، بر اساس ماده 20 اساسنامه، پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان با مجوز وزارت علوم و به شیوه مورد توافق وزارتین آموزش و پرورش و علوم صورت می‌پذیرد و دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه آموزش می‌بینند. بنابراین دانشگاه فرهنگیان یک مؤسسه آموزش عالی ماموریت محور وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مجری آموزش دانشجو معلمانی است که پس از دریافت ردیف استخدامی در قالب قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش و بر اساس نیازهای آن وزارتخانه، پذیرش می‌شوند. دکتر مهرمحمدی ادامه داد: اینکه هر ساله چه تعداد ردیف استخدامی دریافت شود و آن ردیف‎ها به چه رشته‌ها یا استان‌هایی اختصاص یابد، در اختیار وزارت آموزش و پرورش است. دانشگاه فقط به اعلام ظرفیت‎های آموزشی خود اقدام می‎کند. بنابراین سیاست‌ها و اقدامات دانشگاه در حوزه پذیرش، توزیع، آموزش و دانش‎آموختگی دانشجومعلمان، تابعی از راهبردها و شرایط وزارت آموزش و پرورش است که پس از تعیین شرایط و ضوابط، پذیرش دانشجو بر اساس اعلام نیاز ادارات کل آموزش و پرورش و دریافت مجوز و ردیف استخدامی از سازمان امور استخدامی انجام می‌شود. رییس دانشگاه فرهنگیان در پایان خاطرنشان کرد: این دانشگاه در سال 1395 برای پذیرش 10 هزار نفر اعلام آمادگی کرد و ردیف و مجوز استخدامی نیز برای پذیرش این تعداد (حدود 10 هزار دانشجومعلم) صادر شد، ولی نتیجه آن شد که در مرحله اول حدود 6400 نفر از داوطلبان موفق به ورود به دانشگاه فرهنگیان و در مرحله تکمیل ظرفیت نیز بیش از 1000 نفر دیگر پذیرش شدند. بدین ترتیب با احتساب تکمیل ظرفیت، دانشگاه در سال 1395 بیش از 7500 نفر پذیرش دانشجو داشته است.