ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 9 مهر 1398 ساعت 20:29 https://www.migna.ir/news/48432/روانشناسان-اینترنتی-عامل-ازدیاد-طلاق-هستند -------------------------------------------------- رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور: عنوان : روانشناسان اینترنتی عامل ازدیاد طلاق هستند فضای مجازی به شدت غیرقابل کنترل است -------------------------------------------------- رئیس سازمان نظام روانشناسی مشاوره کشور با بیان اینکه روانشناس کسی است که پروانه فعالیت روانشناسی داشته باشد، گفت: فضای مجازی به شدت غیرقابل کنترل است. متن : میگنا: دکتر محمد حاتمی درباره نقش فضای مجازی در کاهش یا افزایش طلاق اظهار کرد:  فضای مجازی به شدت غیرقابل کنترل بوده و در افزایش نرخ طلاق تاثیرگذار است. وی افزود: اکنون مردم رویکرد بسیار مثبتی به روانشناسی دارند و می‌خواهند که مسائلشان را از طریق مشاوره برطرف کنند. رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه در کلانشهرها اقبال بیشتری به روانشناسی وجود دارد، گفت: در کلانشهرها چون مردم نمی‌دانند که باید با چه کسی مشورت کنند به فضاهای مجازی مراجعه می‌کنند که در آن آدم‌هایی معرفی می‌شوند که صلاحیت لازم برای مشاوره ندارند. حاتمی گفت: افرادی که در فضای مجازی به عنوان مشاور معرفی می‌‌شوند، مشاورانی هستند که با فرهنگ ما تطابق ندارند و همین‌ افراد با ارائه ایده‌هایشان باعث رشد طلاق می‌شوند. وی ادامه داد: گاهی می‌گفتند این افراد که در فضای مجازی معرفی شده‌اند، روانشناس هستند در صورتی که اینها روانشناس نبودند و نیستند در حقیقت روانشناس کسی است که پروانه فعالیت روانشناسی داشته باشد. حاتمی افزود: مشاوره‌هایی که در فضای مجازی و اینترنتی می‌دهند غلط هست و باعث افزایش نرخ طلاق در بین خانواده‌ها شده که آمارهای عینی آن موجود است. در فضای مجازی، افراد بی‌صلاحیت و افرادی که پروانه فعالیت روانشناسی ندارند بیشتر باعث افزایش طلاق می‌شوند.