ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 24 شهريور 1400 ساعت 0:52 https://www.migna.ir/news/55010/نگاه-روان-شناسانه-دین -------------------------------------------------- عنوان : نگاه روان شناسانه به دین علی اصغر احمدی -------------------------------------------------- برای روان‌شناس و مشاوران مسلمان، دین جزء تفکیک‌ناپذیر شخصیت انسان و بخشی از نظام فکری اوست. متن : روان شناسان هنگام مواجه شدن با مراجعان خود، جنبه های دینی او را مدنظر قرار می دهند و تلاش می کنند با توجه به نظام عقیدتی آنان مداخلات لازم را إعمال کنند. وقتی چنین عنصر مهمی در ارتباط بین روانشناس و مراجع وجود دارد، علی القاعده می باید مفهوم دین از دیدگاه روان شناس، به خوبی مشخص باشد؛ بدون داشتن تصویری روشن از دین نمی توان آن را به عنوان یک عامل مهم در رابطه بین مشاور و مراجع، مدیریت کرد. در این مقاله هدف آن بوده است که گوشه ای از آنچه روان شناسان درباره دین مطرح کرده اند، بیان گردد و توضیح داده شود. به شکل رایج و متداول، وقتی با یک روان شناس و مشاور مسلمان سخن از دین گفته می شود، در نظر او یک نظام عقیدتی و عبادتی مجسم می گردد که از طرف خداوند متعال و از طریق فرستادگان او، یعنی انبیا، به انسان رسیده است. این نظام را جانشینان پیامبر، در طول زمان تشریح کرده اند و در حال حاضر متخصصان دینی آن را بیان می کنند. متخصصان دینی براساس مدارک و شواهدی که در اختیار دارند، در تلاش اند دین را آن گونه که خداوند متعال برای بشر پسندیده است، استنباط و بیان کنند. فتاوای مراجع تقلید نیز در حقیقت فتوای خداوند است نه فتوای یک شخص؛ در واقع، مرجع حق ندارد نظر خود را به عنوان نظر دین معرفی کند. او خود معتقد است که با فتوای خویش سنت الهی را عرضه می کند نه نظر شخص خودش را. برای روان شناس مسلمان، چنین مفهومی از دین، مفهومی آشنا و قابل قبول است. در چنین نظام اعتقادی، مسلمان تلاش می کند با پیروی از حدود الهی، خود را هر چه بیشتر به خدای خویش نزدیک کند و با اتکا و توکل به او، راه درست را در زندگی بیابد. او تلاش می کند ظاهر و باطن خود را به رنگ الهی درآورد. چنین فردی می کوشد دین را در درون نظام دینی شناخته، خواسته الهی را از طریق اولیای او بشناسد و به آن مقید باشد. به رغم وضوح نسبی این اصل، دیدگاه های دیگری نیز وجود دارد که ممکن است دیدگاه روان شناس یا مشاور مسلمان تحت تأثیر آن قرار گیرد. روان شناس و مشاور مسلمان باید توجه داشته باشد که او تنها از این منظر با دین در ارتباط نیست بلکه سال هاست روان شناسان در تلاش اند دین را بشناسند و با درک آن، از منظر روان شناسی نیز آن را توصیف و بیان کنند. سؤال اصلی این مقاله این است که وقتی روان شناس مسلمان بخواهد مفهوم دین را از روان شناسان دریافت کند، با چه مفهومی از دین مواجه خواهد شد؟ روان شناس مسلمان اگر قرار باشد مفهوم دین را از درون نظام روان شناسی دریافت کند، با مفهوم و معنایی متفاوت با آنچه در بالا توصیف کردیم، مواجه خواهد شد. هدف این مقاله این است که گوشه ای از آنچه روان شناسان از دین ارائه کرده اند، بیان گردد و توضیح داده شود. این مقاله خود، درآمدی است برمفهوم دین از نظر برخی از روان شناسانی که خواسته اند در نظام فکری خویش به دین توجه کنند. نگارنده سه کتاب، از کتاب هایی را که در زمینه روان شناسی و دین نوشته و به زبان فارسی ترجمه شده است و اتفاقاً هر سه آن ها در سال 1395 منتشر گردیده، مدنظر قرار داده است. این سه کتاب در فهرست منابع این مقاله آمده اند. وقتی این کتاب ها را ملاحظه می کنیم، می بینیم که نویسندگان آن ها بر قاعده نگاه علمی به موضوع دین، ناگزیر شده اند نگاهی فراتر از نگاه یک یا چند دین به این موضوع داشته باشند، که خود لازمه نگاه علمی است. وقتی کسی می خواهد درباره پدیده ای صحبت کند، لازم است تمامی مصادیق آن را در نظر بگیرد. براین اساس، برای بررسی رفتار دینی بشر، یک روان شناس باید تمامی مصادیق دینی را در نظر بگیرد. برای روشن شدن موضوع ابتدا بخشی از کتاب درآمدی به روان شناسی دین اثر لوونتال را مرور می کنیم و سپس به بحث ادامه می دهیم: ما از وجود تفاوت های دینی در میان انسان ها آگاهیم. تنها با کمی قدم زدن در خیابان اصلی منطقه ای مملو از زبان های متفاوت در شمال لندن ـ که در آنجا ساکنم ـ مدل های مختلف لباس که بر تن افراد است، ویژگی های بسیاری از دین داری و وابستگی افراد به مذاهب گوناگون را آشکار خواهد کرد. زنان مسلمانی را می بینم که برخی سر خود را پوشانده اند، برخی سر و صورتشان پوشیده است و عده ای دیگر پوششی ندارند. زنان یهودی را می بینم که برخی موی مصنوعی و برخی کلاه به سر دارند، بعضی هر دو را بر سر گذاشته و عده ای هیچ یک را بر سر ندارند. تعدادی از مردان سیک دستار به سر دارند و عده ای دیگر بی دستارند؛ آفریقایی ـ کارائیبی هایی که (به نظر من) شبیه مسیحیان (با لباس های موقر) و راستافاری ها1 (با موهای جامائیکایی) هستند یا شبیه هیچ کدام نیستند. مردان یهودی کلاه های خز یا نمدی به سر می کنند. جوراب های سیاه یا سفید می پوشند و ردا به تن می کنند یا از علائم دیگر وابستگی به یکی از چندین فرقه حسیدیمی2 که در منطقه در حال رشد و افزایش است، استفاده می کنند. گاهی اوقات نمی توانم نشانه های مربوط به هویت ودین داری را به صورت ساده تری بازگو کنم، اما من در مقام یک روان شناس، نباید به پوشش و لباس اعتماد کنم (لوونتال، 1395: 29). هر یک از ما وقتی خود را به جای لوونتال بگذاریم و بخواهیم به این مجموعه از افراد نگاه کنیم و از منظر روان شناسی به ویژگی های مشترک آنان بنگریم، ناگزیر خواهیم بود از ویژگی های اختصاصی هر یک از ادیان چشم بپوشیم و سعی کنیم تا آنجا که ممکن است به مختصات مشترک آنان بپردازیم. این قاعده، لازمه یک نگاه علمی است که در آن با تعمیم مواجهیم. نتیجه چنین تعمیمی این است که ناگزیر خواهیم بود بسیاری از ویژگی های ادیان را حذف کنیم تا به فصل مشترک آن ها برسیم. با این کار، دیگر نه با یک دین خالص و خاص بلکه با فصل مشترک ادیان سر و کار خواهیم داشت، و چنین دینی، دیگر آنی که مراد دین داران است نخواهد بود. تعمیم علمی در بررسی دین، پیش از هر چیز خود را در تعریف دین منعکس می کند. در کتاب روان شناسی، معنویت و دین در تعریف دین چنین می خوانیم: طبق سنت، واژه دین بیشتر برای اشاره به همه ابعاد رابطه انسانی با موجود الوهی3 یا متعالی 4 به کار می رفت؛ یعنی موجودی که بزرگ تر از ماست و خاستگاه و غایت زندگی برای هر ارزش و انسانی به شمار می رود (مایسنر5، 1987). همین اواخر، دانشمندان دست به کار شده اند تا دین را به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها و سبکی از زندگی فهم کنند: ایجاد احساسات متمایز، عادات، اعمال یا فضایل خاص، اهداف، شور و هیجان ها و تعهدهای مشخص و باورها و شیوه های متمایز تفکر همراه با سبک متمایزی از زیستن با یکدیگر و زبانی برای سخن [گفتن] از چیستی و چرایی آنچه می کنند (دیکسترا6، 1986). (به نقل از نلسون، 2009، ترجمه 1395). در همین تعریف مشاهده می کنید که نویسنده در گام اول می کوشد فصل مشترک ادیان را وجودی الوهی یا متعالی (که می تواند خدا نباشد)، قرار دهد. با این تعریف، کسی که می خواهد به دین بیندیشد، کافی است به وجودی بالاتر از خود فکر کند. هر چند که نویسنده بلافاصله این تعریف را هم واجد اشکالاتی دیده و در تعریف دین سخن از سبک زندگی گفته است. سبک زندگی چنان که در همین مقاله خواهیم دید، دامنه ای بسیار گسترده می یابد و همه چیز را شامل می شود. بهتر است از تعریف دین به سادگی نگذریم. کتاب درآمدی به روان شناسی دین، در حد تعاریف نلسون متوقف نشده و تعدادی دیگر از تعاریف را نقل کرده است که حاصل آن به تدریج زائد بودن تعریف دین را نشان می دهد. در این کتاب آمده است: وولف7 (1997) می گوید محققان تاکنون موفق به ارائه تعریف قابل قبول و قانع کننده ای از دین نشده اند و در ادامه می گوید که اسمیت8 (1963) طی مباحث خود اثبات کرده که عنوان دین نه تنها غیرضروری است، بلکه برای به دست دادن هر نوع درک واقعی و حقیقی نابسنده است. براون9 (1987) در آثار خود صفحات زیادی را به بررسی دشواری های موجود درباره تعریف، بررسی، تحلیل و ارزیابی دین و مشخصه های بسیار آن اختصاص داده است. کَپس10 (1997) بر این باور است که تعاریفی که محققان برجسته از دین ارائه کرده اند، در حقیقت بازتاب سرگذشت و احوال خودِ آن هاست (لوونتال، 1395). چنان که می بینیم، وقتی قاعده تعمیم علمی، به پدیده ای به نام دین می رسد، ابتدا آن را در حد فصل مشترک ادیان شناخته شده نگه می دارد و سپس در تعیین مصادیق آن دچار سرگردانی می شود؛ تا جایی که درمی یابدکه نمی تواند از دین تعریفی جامع و مانع ارائه کند. این ناتوانی می تواند موجب عکس العمل هایی شود که نمونه اش را در کتاب شخصیت سالم از منظر انسان گرایی می یابیم. شاید روشن ترین اثری که در آن دین با وضوح بیشتری معرفی شده است، کتاب شخصیت سالم از منظر انسان گرایی باشد. این کتاب برای رسیدن به فصل مشترک انسان ها در دین، آن را سبک زندگی انسان و البته تمامی انسان ها می داند؛ چه آنانی که خود را وابسته به دینی می دانند چه آنانی که نمی دانند؛ چه کسانی که به خدا اعتقاد دارند و چه آنانی که چنین اعتقادی ندارند. او برای رسیدن به این فصل مشترک، تمامی مختصات دین را حذف کرده و از آن چیزی عمومی در حد تمامی شیوه های زندگی به دست داده است. بهتر است دیدگاه نویسنده کتاب، سیدنی جرارد11 ، را در این مقاله دقیق تر بررسی کنیم. جرارد درباره مذهب دیدگاهی متفاوت با مذهب به معنای شناخته شده بشری دارد. او مذهب را به همه انسان ها تسری می دهد. از نظر او همه، مذهبی هستند؛ تنها تفاوت آنان در محتوای مذهب است. جرارد مذهب را شیوه بودن و شیوه زندگی کردن انسان می داند؛ آن را در زندگی دنیایی انسان خلاصه می کند و کاری به مفاهیم مهمی چون خدا و زندگی پس از مرگ ندارد. او این دو مفهوم مهم و کلیدی را از معنایی که از مذهب ارائه می دهد، حذف می کند و به این ترتیب، به جای ملاک مقرب بودن به درگاه الهی ـ که تقواست و آن را حذف کرده است ـ خوب زندگی کردن را قرار می دهد. در دین او نه خبری از خدا هست و نه از آخرت و قیامت؛ در دین جرارد هر کس که در این دنیا خوب زندگی کند، مذهبی تر است و احتیاجی به رعایت قواعدی به نام قواعد الهی وجود ندارد. او اساساً معتقد است که ادیان حاصل تجارب زیسته بشری هستند و حتی انبیایی چون حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد(ص) را مربیان بشر می داند نه انبیاء الهی. تعریف و توصیف دین جرارد در تعریف و توصیف دین می گوید: ما از اصطلاح دین به عنوان راهی برای کسب هرگونه اعتقاد (از اعتقاد به خدا و فلسفه زندگی که یک فرد معتقدانه آن را دنبال می کند گرفته، تا نظرگاهی از یک زندگی خوب) تعبیر می کنیم (جرارد، 1974: 300). به این ترتیب، با توجه به اینکه انسان نمی تواند بدون چارچوب اعتقادی به زندگی بنگرد و زندگی کند. به طور طبیعی و فطری به دنبال دین یا همان اعتقاد می گردد؛ این گونه است که جرارد می گوید: انسان به طور فطری مذهبی است؛ آنچه در میان انسان ها متفاوت است مربوط به محتوای مذهب می باشد (همان: 298). نیاز انسان به اعتقاد، ادیان را به آنجا کشانده است که در قالب وحدت بخشیدن به تمامی باورها، مشیت الهی را بالاترین غایت در نظر گرفته اند: مذهب، انسان را به تعریفی از غایت نهایی و ارزش ها مجهز می کند. اراده و مشیت الهی بالاترین هدف زندگی در ادیان یهودی، مسیحی و اسلام است. (همان: 298). جرارد به رغم اینکه در کتاب خود یهودّیت، مسیحیّت و اسلام را در کنار هم به کار برده است، مقصودش از دین، تنها این سه دین بزرگ نیست بلکه او نیز به قاعده تعمیم علمی ناگزیر شده است همه انسان ها را دین دار تلقی کند: انسان چاره و انتخابی بین مذهبی بودن یا مذهبی نبودن ندارد. انسان فقط می تواند انتخاب کند که مذهبی بودن چیست و اینکه چگونه می تواند مذهبی باشد. بنابراین، مذهب شیوه بودن است. مذهبی عمل کردن بدان معنی است که فرد اجازه ندهد هر چیزی با اعمال وی در تقابل قرار بگیرد و اعمال او را زیر سؤال ببرد (همان: 299). ممکن است برخی از خوانندگان معتقد به دین، این دیدگاه جرارد را نوعی تأیید دین بدانند و آن را نشانه ای مثبت تلقی کنند؛ در حالی که مقصود او تأیید جنبه فطری انسان و گرایشش به سمت خداوند نیست. ما در دیدگاه اسلامی خود، گرایش به خداوند را فطری بشر، و همه انسان ها را خداجو می دانیم. این دیدگاه با دیدگاه جرارد کاملاً متفاوت است؛ او گرایشی به خدا ندارد؛ تنها به زندگی انسان در این جهان اکتفا می کند و چیزی به نام تقرب و بازگشت به سمت خدا را باور ندارد. خاستگاه دین جرارد معتقد است که دین برخاسته از جریان زندگی مردم است. در حقیقت، دین توجیه و شیوه لازم برای ادامه زندگی را در اختیار انسان ها قرار می دهد، و از آنجا که انسان می خواهد زندگی کند لاجرم ابزارهایی را برای ادامه زندگی خود می سازد یا خلق می کند. دین را بشر می سازد؛ زیرا می خواهد زندگی کند. این ارتباط بین زندگی و دین، در زندگی مردمان ابتدایی آشکارتر از مردم جهان صنعتی است. جرارد می گوید: در نظر توده مردم، هنگام وقوع مشکلات، دین دلیل ادامه زندگی و امکان تسلط بر نیروهای مخالف فطرت را به آن ها می دهد. این جنبه از کاربرد مذهب در میان مردم ابتدایی آشکارتر از مردم جوامع صنعتی است. احکام قدیم و جدید یهود و مسیح به وضوح به انسان می گویند که بایستی زندگی کند و چگونه زندگی کند (همان: 297). چنین دینی را انسان ساخته است نه تشریع الهی. جرارد بر این عقیده است که در برخی از گزاره های مذهبی دست کاری کرده و آن ها را آن گونه که مایل بوده، تغییر داده است: به منظور تعدیل برخی از جنبه های اعتقادات مسیحی و یهودی، به عنوان یک نظریه پرداز من کلمه زندگی را جایگزین کلمه خدا کردم. پس، در جایی که عهد قدیم می گوید خدا به موسی(ع) گفت، من بازگویی می کنم که زندگی به موسی گفت (همان: 300). او با این نگاه که دین ساخته بشر است برای شناخت بهتر آن، به سان مردم شناسان، به جست وجو در زندگی مردمان ابتدایی رفته است. در ادیان ابتدایی، اسطوره ها درباره اینکه جهان چگونه شروع شده و چگونه خداوند راه شکار، ماهیگیری، زندگی با یکدیگر، ابزار و اسلحه سازی را به انسان نشان داده، گفت وگو می کنند. در اوقات محرّمه هر سال، مردم ابتدایی شروع زندگی و فرصت هایی را که در زندگی داشته اند، جشن می گیرند و پدیده های موجود در زندگی به آنان می گویند که چگونه زندگی کنند. شیوه های مختلف زندگی در جوامع ابتدایی مقدس هستند. در زندگی هیچ جنبه ای وجود ندارد که نیاز به بخشش و تأیید الهی در موفقیت و پیشرفت نداشته باشد. در حقیقت، در چنین جوامعی انجام هر کار حرامی به منزله تهدید هستی گروه است و فرد خلاف کار با اخراج از گروه یا مرگ تنبیه می شود. برای اسکیموها نیازی به اعدام فردی که شکار نمی کند وجود ندارد. اگر او شکار نکند، هیچ شکاری را نمی تواند بکشد و خودبه خود می میرد. اسکیموها فقط کسانی را می کشند که محرّمات را شکسته اند؛ زیرا این کار برای گروه موجب بدبختی می شود. (همان: 297). در حقیقت، در نظر جرارد آیین و دینی که جوامع ابتدایی به تدریج شکل می دهند، هدفی جز محافظت از حیات جمعی انسان ندارد. او در این مسیر بر این باور است که آیین زندگی را در برهه هایی از تاریخ، انسان های توانمند و هوشمندی شکل داده اند که از سایرین آگاه تر بوده اند و توانسته اند گستره وسیع تری از آداب و آیین ها را سامان بدهند. توده مردم به این افراد پیامبر می گویند اما جرارد آنان را مربیان بشر می داند نه پیامبران پس واقعیت این است که مربیان ادیان بزرگی چون بودا، موسی(ع)، مسیح(ع)، محمد(ص) و ... از آگاهی بیشتری برخوردار بوده اند (همان: 58). با توجه به این دیدگاه و موضوع برآمدن دین از جریان زندگی انسان و اینکه تقدس جریانی برای حفاظت از زندگی است، بنابراین می تواند در گذر زمان تغییر کند و انسان چیزهای دیگری را جایگزین آن سازد. چنان که با پیشرفت دانش بشری، دین می تواند معنی سنتی خود را از دست بدهد و تجلی دیگری پیدا کند؛ حتی مباحث روان شناختی و جامعه شناختی می تواند جای دین را بگیرد. جرارد در این ارتباط چنین می نویسد: بسیاری از دانشجویان که معتقد به مذهب ارتدکس اند، زمانی که توان تفکر و انتقاد مستقلانه را می یابند، از آن اعتقادات کناره می گیرند. آنان پس از گذراندن درس های روان شناسی، جامعه شناسی، و مقایسه تطبیقی ادیان در می یابند که آنچه والدین و دیگران به عنوان حقیقت مطلق ارائه کرده اند، واقعاً وجود نداشته است. (همان: 299). به این ترتیب، دینی که جرارد می گوید، به تدریج از ادیان رسمی فاصله می گیرد و مسیر خود را در جریان زندگی روز پیدا می کند. چنین دینی به جای اینکه از آسمان هدایت شود، از زمین و از واقعیت های زندگی تغذیه می شود. دین رسمی غالباً سخنگوی اعتقادی است که معنی اصلی خود را گم کرده است و مفهوم زندگی را در افراد معتقد مخدوش می سازد (همان: 303). به این ترتیب، زندگی به خودی خود معیار و میزان قضاوت در این باره است که آیا آن فعالیت ها، ارتباطات، صمیمیت ها، و سبک زندگی که فرد به گونه ای معتقدانه در پیش می گیرد می تواند بر سلامت شخصیت مؤثر باشد یا خیر. اگر یک روش مذهبی با شرایط زنده و با معنی و در شرایط عینی زندگی قابل حصول باشد، پس یک مذهب سالم است. در غیر این صورت، آن مذهب سالم نیست؛ مانند حکم مذهب کاتولیک بر علیه طلاق، کنترل موالید، و ترک دنیا نزد کشیشان که در میان کاتولیک های روشنفکر سؤال برانگیز است (همان: 302). جرارد با این نگاه، جهت یابی مذهبی را با میزان در برگیری زندگی برابر می داند: یک جهت یابی مذهبی در صورتی سالم است که کل زندگی را در برگیرد و موجب رشد استعدادهای انسان شود. این استعدادها شامل توانایی مهر ورزیدن، بارور بودن، و خلاق بودن می شود. پس اینکه یک فرد مسیحی، کلیمی، مسلمان، یا هندو باشد، مهم نیست. میزان سالم بودن مذهب یک فرد با پرهیزکاری و تقوا تعیین نمی شود بلکه با اثری که آن مذهب بر زندگی فرد دارد سنجیده می شود. آیا انسان زنده انسانی است که با مهر، قوی و پخته شده و باعث تحقیر و آزار دیگران نمی شود یا فردی است پرهیزکار و متقی که در عین حال توانایی مهر ورزیدن به دیگران و لذت بردن از زندگی را ندارد؟ (همان: 300) به این ترتیب، در دین جرارد تأکید ادیانی چون اسلام بر مفاهیمی چون تقوا بی معنی می شود. آیاتی چون ومن یطعِ اللهَ و رسُولهُ و یَخشَ اللهَ و یَتَقهُ فاولئک هم الفائزون (فرقان، 52) و یا اِن اَکرْمکُمْ عندالله اَتْقیٰکم ویا مَن یَتَقی اللهَ یَجعل لهُ مَخرجاً وَ یَرزُقه مِن حیثُ لا یحتسب (طلاق، 3) و ... جایگاهی در دین انسان گرایانه ندارند. جرارد مفاهیمی چون بت پرستی را نیز منطبق با دیدگاه خودش تفسیر می کند: بت پرستی به معنی برابر کردن بخشی از زندگی با تمام زندگی است. به این ترتیب، هیچ حیوان، سنگ، مکان یا شخصی نمی تواند به طور شایسته، به معنی زندگی به طریقی که خدا را شامل شود و بدون ترس و بیم ستایشگر، مورد پرستش باشد. اگر بت پرستی گناه است، پس گناه به معنی هر گونه عملی است که زندگی را مخدوش می سازد. اگر در همان لحظه هم گناه نباشد، در نهایت یک گناه محسوب می شود. در حقیقت، کلمه گناه به معنی در تعادل نبودن است؛ یعنی تیراندازی در حالتی خارج از تعادل که تیرانداز هدف مورد نظر را نمی بیند. تعبیر متداول تر گناه در خط نبودن است؛ مانند هواپیمایی که ارتباط خود را با رادار قطع کند (همان: 301). دعا نیز در چنین مفهومی از دین تغییر معنی می دهد و با معنایی جدید رخ می نماید؛ در حقیقت، دعا نوعی بازخوانی دیدگاه افراد مذهبی است که منعطف ترند. همین انعطاف است که ذهن دعاکننده را به سمت مسیرهای منعطف تر رهنمون می شود. دلالت ضمنی این نگاه این است که این خدا نیست که دعای دعاکننده را می شنود و اجابت می کند، بلکه این تغییری است که در ذهن فرد دعاکننده اتفاق می افتد و او را منعطف تر می کند: هنگامی که افراد می گویند دعا می کنند و خدا به آنان راه را نشان می دهد، آنچه که در عمل دعاکننده اتفاق می افتد گفت وگویی است که فرد را قادر می سازد تا نظرگاه افراد مذهبی را ببیند که چگونه منعطف تر هستند و زندگی را به عنوان راهنمای اعمال عینی خود در نظر می گیرند. تجربه زندگی می تواند او را در این ادراک قرار دهد که مسیرهای جدید تجربه و عمل برای او بهترین راه ممکن هستند (ص 301). جرارد با توصیفی که از دین ارائه می کند، ناگزیر است دین شخصیت های سالم را از شخصیت های ناسالم تفکیک کند. او دین شخصیت های ناسالم را این گونه توصیف می کند: پس فردی که هنوز تحت دستورات دوران کودکی خود است، یعنی گناه را به معنی انحراف از مناهی و صواب را نفس اطاعت از دستوردهنده می داند. بدون آنکه هیچ دلیل منطقی برای کارهایش داشته باشد، بیمار است. شخصی که وجدان انسان گرایانه سالم را در خود تثبیت کرده است، مفهوم متفاوتی از گناه و خطا دارد. گناه زمانی به وجود می آید که سبب تخریب نمادهای زندگی در فرد و دیگران گردد نه زمانی که فرد صرفاً متکی بر ارزش ها و هنجارهای ناشی از نظریات والدین و یک وجدان دستوردهنده است. بنابراین، این نوعی دیگر از بت هاست که سبب تخطئه زندگی می شود (ص: 304). به طور خلاصه، جرارد به دینی که از طرف خداوند وضع و هدایت شده باشد قائل نیست. دینی که او می گوید، حاصل نیاز بشر به جهت یابی در زندگی است و این جهت یابی در طول تاریخ زندگی انسان، از میان روابط و ضرورت های زندگی جمعی او، سر بیرون آورده و توسط افراد برجسته ای که مردم آنان را پیامبر می خوانند و جرارد آنان را مربی می نامد، تدوین شده اند. این جریان در زندگی امروزین بشر نیز با دانش بشری به هم آمیخته است و انسان فرهیخته چارچوب مورد نیاز خود را برای زندگی از تجارب به روز خود به دست می آورد و به این ترتیب، خود را به تدریج از ادیان سنتی جدا می کند. اگر روان شناس یا مشاوری بخواهد دین را از منظر روان شناسی بنگرد، نه تنها از دین خارج می شود بلکه به سرگردانی و گم شدگی در مسیر زندگی دچار خواهد شد. دینی که ما می شناسیم، دینی است بر محور خداوند بزرگ که انسان را پیوسته به خود می خواند تا او را از ظلمت شرک خارج کند و به نور توحید و مغفرت رهنمون شود. دین، زندگی بر محور خداوند متعال و سبکی از زندگی در این مسیر است، نه سبکی از زندگی برای ادامه زندگی در چرخه حیات دنیوی. نویسنده: دکتر علی اصغر احمدی پی نوشت ها 1. (Rastafirian) فرقه ای جامائیکایی که بر این باورند که سپاهان قوم برگزیده خداوند هستند. 2. Hasidic 3. divine 4. transcendent 5. Meissner, W. W. 6. Dykstra, C. 7. Wulff 8. Smith 9. Brown 10. capps 11. Jourard, Siddney M منابع: 1. جرارد، سیدنی (1974)، شخصیت سالم از دیدگاه روان شناسی انسان گرا، ترجمه فرهاد، منصف. (1395). تهران: کتاب ارجمند با همکاری انتشارات ارجمند. 2. لوونتال، کیت ام. (1395)، درآمدی به روان شناسی دین، ترجمه: عیوضی، مهدی. قم: نشر ادیان. 3. نلسون، جیمزام. (2009). روان شناسی، دین و معنویت، ترجمه: مسعود، آذربایجانی و امیر قربانی. (1395). تهران: سازمان مطالعه و تدوین (سمت). برگرفته از: مجله رشد آموزشی مشاور مدرسه