ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 5 تير 1397 ساعت 12:54 https://www.migna.ir/news/44634/دروازه-اعتياد-نوجوانان-نبود-گوش-شنوا-خانواده-ها -------------------------------------------------- عنوان : دروازه اعتياد نوجوانان، نبود گوش شنوا در خانواده‌ها است -------------------------------------------------- :اكبر رجبي؛ مديرعامل جمعيت طلوع بي‌نشان‌ها، نسبت به اعتياد پسران نوجوان هشدار داد و گفت: «دروازه اعتياد نوجوانان نبود گوش شنوا در خانواده‌ها است. بسياري از افراد دروازه اعتياد را مصرف سيگار عنوان مي‌كنند، درحالي كه امروز اعتياد نوجوانان و پسران دغدغه‌اي است كه اگر مورد توجه خانواده‌ها و جامعه قرار نگيرد، معلوم نيست كه چه اتفاقي در آينده براي اين افراد رخ مي‌دهد.» متن : به گزارش میگنا به نقل از اعتماد ،وي با بيان اينكه اكنون ١٥ پسر نوجوان در سنين ١٢ تا ١٨ سال توسط اين جمعيت نگهداري مي‌شوند، گفت: «هدف مشترك و دغدغه ما مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي در حوزه اعتياد و كارتن‌خوابي است. جمعيت طلوع بي‌نشان‌ها پنج مركز در حوزه حمايت از افراد آسيب ديده اعتياد و كارتن خوابي دارد؛ سراي نور براي پسران نوجوان ١٢ تا ١٨ ساله، سراي مهر مخصوص نگهداري مادران و كودكان آسيب‌ديده، سراي اميد مختص مردان كارتن‌خواب بهبوديافته، سراي ايمان ويژه جوانان ١٨ تا ٢٣ ساله و سراي به سوي اميد كه مركز نگهداري مرداني است كه دوره درمان را به خوبي طي كرده‌اند، در اين زمينه فعاليت دارند. سعي داريم اين سراها به شكل خانه براي اين افراد باشد، اكنون ٢٨٠ نفر در سراهاي مختلف و در مراحل مختلف جامعه‌پذيري قرار دارند و هزينه‌هاي جاري اين مراكز بالغ بر ١٢٦ ميليون تومان است كه با كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي مردمي حمايت مي‌شود. جلب اعتماد و جذب افراد آسيب ديده، كمك به درمان اعتياد، فراهم كردن سرپناه، ارايه آموزش‌هاي مناسب، اشتغال، برقراري اتصال به خانواده و جامعه مراحلي است كه براي بهبود اين افراد طي مي‌شود. شرط پذيرش افراد آسيب ديده در اين مراكز تمايل و رضايت خود افراد است و اينكه آنها مشكل سرپناه داشته باشند. همچنين بسياري از كودكاني كه به اين سراها مراجعه مي‌كنند، در خانواده‌هاي خود از امنيت كافي برخوردار نيستند و اغلب مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند و از آنان در محيط‌هاي كاري نيز سوءاستفاده مي‌شود.