ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 27 فروردين 1390 ساعت 19:21 https://www.migna.ir/news/2756/32-دانشگاه-ويژه-فرهنگيان-كشور-تاسيس-مي-شود -------------------------------------------------- عنوان : 32 دانشگاه ويژه فرهنگيان در كشور تاسيس مي شود -------------------------------------------------- متن : رييس مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم (ص) گفت:32 دانشگاه ويژه فرهنگيان در همه استان هاي كشور تاسيس مي شود كه اين مراكز به رديف بودجه و هيات امناي مستقل نياز دارد. 'سهراب رضايي'  در گفت و گو با  ايرنا  اظهارداشت: آموزشكده هاي فني و حرفه اي و مراكز تربيت معلم سراسر كشور از سال 86 براساس مجوز وزارت علوم تحقيقات و فناوري با عنوان 'مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم (ص)' وابسته به وزارت آموزش و پرورش فعاليت خود را آغاز كردند. وي با بيان اينكه از امسال مراكز تربيت معلم اين مجتمع در قالب دانشگاه هاي ويژه فرهنگيان فعاليت خواهند داشت، ادامه داد: آموزشكده هاي اين مجتمع نيز تفكيك و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي شود. رضايي افزود: با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ابلاغ رياست جمهوري، مراكز تربيت معلم سراسر كشور ديگر نيازي به مجوز وزارت علوم ندارند و در قالب دانشگاه هاي ويژه فرهنگيان، زير نظر وزارت آموزش و پرورش به فعاليت خود ادامه مي دهند. وي اضافه كرد: اين دانشگاه ها به طور كامل زير نظر وزارت آموزش و پرورش قرار دارند و تنها از لحاظ ساختار طبق قوانين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت اداره مي شوند. رييس مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم (ص) تاكيد كرد، براي راه اندازي دانشگاه هاي ويژه فرهنگيان به 32 هيات امناي مستقل با محوريت (استاندار و مديركل آموزش و پرورش استان)، 32 رديف بودجه مستقل و شوراي گسترش مستقل نياز است. رضايي به آماده سازي زير ساخت هاي تشكيل دانشگاه ويژه فرهنيگان در استان هاي كشور اشاره كرد و ادامه داد: از اين پس رشته هاي مورد نياز و اعضاي هيات علمي اين دانشگاه ها براي آموزش نيروي انساني از سوي وزارت آموزش و پرورش تامين مي شوند. وي با بيان اينكه براي افزايش رشته هاي مورد نياز و تاييد اعضاي هيات علمي دانشگاه فرهنگيان ديگر نيازي به مجوز وزارت علوم نيست، گفت: اعضاي هيات علمي اين دانشگاه ها با مدرك دكترا و فوق ليسانس و رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش از طريق شوراي گسترش و هيات مميزه وزارت آموزش و پرورش به صورت ويژه صورت خواهد گرفت. رييس مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم (ص) اظهارداشت: مراكز تربيت معلم هر استان با عنوان دانشكده زير نظر دانشگاه ويژه فرهنگيان همان استان اداره مي شوند.