ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 18 آبان 1400 ساعت 9:20 https://www.migna.ir/news/55886/روانشناسی-مدرسه -------------------------------------------------- عنوان : روانشناسی مدرسه -------------------------------------------------- «سمیرا میرحاج»؛ روانشناس و مربی مهارتهای زندگی در یادداشتی به موضوع روانشناسی مدرسه پرداخت: متن : روانشناسان مدرسه چه می کنند؟ در کشورهای دیگر روانشناسان مدرسه با دانش آموزان، هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی، کار می کنند و به آنها در برخورد با مشکلات رفتاری، مسائل آموزشی، ناتوانی ها و سایر جنبه ها کمک می کنند. آنها هم چنین با اولیاء و معلمان برای ایجاد روش هایی جهت مقابله با رفتار های دانش آموزان در خانه و سر کلاس کار می کنند. از دیگر وظایف روانشناسان مدرسه می توان به آموزش دانش آموزان، اولیاء و معلمان درباره چگونگی مدیریت شرایط بحرانی و مشکلات سوء مصرف مواد اشاره کرد:     مشاوره     ارزیابی     مداخله     پیشگیری     پژوهش و برنامه ریزی   مزایای روانشناسی مدرسه روانشناسان مدرسه قادرند به موفقیت دانش آموزان کمک کنند. از آنجا که اغلب روانشناسان مدرسه در دبستان ها و دبیرستان ها کار می کنند، از برنامه کاری قابل پیش بینی برخوردارند. روانشناسان مدرسه با طبقات مختلف اجتماع، از جمله مشاوران، معلمان، اولیاء و دانش آموزان ارتباط دارند. ​ معایب روانشناسی مدرسه ​مشکلات کار با دانش آموزان و اولیاء ممکن است به بالا رفتن سطح استرس در روانشناسان مدرسه بینجامد. استرس مربوط به کار می تواند به ناتوانی جسمی و بی رمقی منجر شود. امروزه با توجه به رشد قابل ملاحظه آموزش ویژه نقش روانشناسی مدرسه در ارزیابی دانش آموزان برای واجد شرایط بودن جهت خدمات آموزش ویژه بیشتر شده است. یکی از مولفه های مهم کار روانشناس مدرسه بکار گیری دامنه گسترده ای از ابزار ها و مقیاس های شناختی است. مهارت روانشناسان مدرسه در کار با ابزار های سنجش غالبا برای نیاز های دانش آموزان خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ​ برنامه ریزی و توسعه امر راهنمایی ​راهنمایی و مشاوره موثر در مدرسه از همکاری کلیه کارکنان در امر برنامه ریزی تحصیلی به دست می آید. نقش روانشناس مدرسه در زمینه برنامه ریزی عبارتند از:     کمک به تعیین و توصیف هدفهای برنامه     تعیین نیازمندی های شاگردان به امر راهنمایی و مشاوره     کمک به تکوین برنامه عملی     هماهنگ ساختن جنبه های مختلف برنامه در طول خدمات راهنمایی و مشاوره     ارزشیابی برنامه راهنمایی و کمک کردن به دست اندرکاران دیگر در راه ارزیابی فعالیتهایشان و ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره ​ شیوه عملی روانشناسی مدرسه ​اصل مهم در این طیف این است که این روانشناسان، قسمت عمده ای از وقت خویش را به مشاوره فردی با شاگردان یا گروه کوچکی از آنان اختصاص دهد. آنها می کوشند تا به دانش آموزان کمک کنند خود را به عنوان فردی صاحب رای و فهم درک نماید. فردی که می تواند در سرنوشت خویش موثر باشد، نیز برای دانش آموز اطلاعات شخصی و محیطی مناسب برای مواجهه با مسائل و مشکلات، نیازمندیها انتخاب دروس و رشته تحصیلی، نحوه ورود به برخی مدارس و هنرستانها، دانشگاهها و ... فراهم نماید. ​   سمیرا میرحاج- روانشناس