ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 25 خرداد 1398 ساعت 8:16 https://www.migna.ir/news/47489/۳۰-ویژگی-باعث-می-شوند-هم-اعتماد-نکنیم -------------------------------------------------- عنوان : ۳۰ ویژگی که باعث می شوند به هم اعتماد نکنیم -------------------------------------------------- «چون از یکدیگر در امان نیستیم، نمی‌توانیم گروه، تشکیلات، حزب، بنگاه، سیستم و نظام اجتماعی درست کنیم.» متن : ميگنا: محمود سریع القلم، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی در وبسایت خود ۳۰ ویژگی را که باعث می شوند به هم اعتماد نکنیم به ترتیب زیر برشمرد: ۱- به شخصی که به ما محبت کرده و احترام گذاشته، لطمه می زنیم. ۲- این که در چه جغرافیایی، چه سخنی را باید بگوییم یا نگوییم، آموزش ندیده ایم. ۳- با یک ویژگی منفی، کلیتِ یک فرد را تخطئه می کنیم. ۴- ظاهر و باطنِ ما در دوستی، بسیار فاصله دارد. ۵- روزی چندین بار حرفمان را تغییر می دهیم. ۶- مسئولیتِ قولی را که می دهیم نمی پذیریم. ۷- تا بتوانیم از گفتنِ اشتباه کردم فرار می کنیم. ۸- پشتِ سرِ فردی که از ما انتقادِ معقول کرده، بدگویی می کنیم. ۹- خیلی زود محبتِ دیگران را فراموش می کنیم. ۱۰- خود را ۱۰ برابرِ آن چه هستیم نشان می دهیم. ۱۱- ناخودآگاهِ ما از فردی که موفق است، دائماً ناراحت و پریشان است. ۱۲- در حذفِ افرادِ توانا، بسیار کوشا هستیم. ۱۳- به هر موضوع ریز و درشت، واکنش نشان می دهیم. ۱۴- در گرفتنِ جواب خیلی عجله داریم. ۱۵- بدون توجه به ظرفیت و توانایی، اکثریت می خواهند سلبریتی شوند. ۱۶- آدابِ دوستی و مراقبت از دوستی را، قبل از ۱۰ سالگی نیاموخته ایم. ۱۷- نسبت به دروغ و ابهام، سِر شده ایم. ۱۸- متوجه نیستیم که تعداد دروغ، Peak دارد. ۱۹- اصولِ ساختنِ اعتماد با انسان های دیگر را، قبل از ۱۰ سالگی نیاموخته ایم. ۲۰- دنبالِ بُردهای کوتاه مدت هستیم. ۲۱- ظاهری متواضع ولی عمدتاً باطنی مغرور داریم. ۲۲- تفاوت های یکدیگر را به رسمیت نمی شناسیم. ۲۳- افکارِ متفاوتِ انسان ها را، حق آنها نمی دانیم. ۲۴- بسیاری مسائل کم اهمیت، به ما برمی خورد و زود ناراحت می شویم. ۲۵- بیشتر دعوایی هستیم تا اهلِ تفاهم، کوتاه آمدن و خویشتنداری. ۲۶- تعداد افرادِ Bipolar بیشتر از آن است که تصور می کنیم. ۲۷- بسیار عطش داریم واردِ حریمِ خصوصی دیگران شویم. ۲۸- عمدتاً تخیلی، تحلیل می کنیم. ۲۹- چون سیگنال های متضاد می فرستیم، نمی توانیم اعتمادِ هم دیگر را جلب کنیم. ۳۰- چون از یکدیگر در امان نیستیم، نمی توانیم گروه، تشکیلات، حزب، بنگاه، سیستم و نظام اجتماعی درست کنیم. نظر شما چيست؟!