ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 3 اسفند 1401 ساعت 9:27 https://www.migna.ir/news/61339/روابط-جنسی-نابهنجار-پنهان-میان-دختران -------------------------------------------------- عنوان : روابط جنسی نابهنجار پنهان در میان دختران -------------------------------------------------- روابط جنسی نابهنجار پنهان شناسایی‌شده در میان دانش‌آموزان دختر شامل پدیده روابط فرازناشویی، پدیده رابطه جنسی قبل از ازدواج و پدیده سادیسم و مازوخیسم جنسی است لذا پیشنهاد شده است مسائل جنسی نوجوانان و جوانان به شکلی واقع گرایانه مورد مداقه و تأمل قرار گیرد و برای کاهش این کج روی ها یا حداقل مدیریت پیامدهای آن ها، برنامه ریزی و اقدام کارشناسانه صورت گیرد. متن : روابط جنسی نابهنجار پنهان شناسایی‌شده در میان دانش‌آموزان دختر شامل پدیده روابط فرازناشویی، پدیده رابطه جنسی قبل از ازدواج و پدیده سادیسم و مازوخیسم جنسی است محققان کشور در یک پژوهش بسیار مهم در حوزه رفتارشناسی جوانان و نوجوانان، نتایج عجیبی را در خصوص وجود برخی رفتارهای نابهنجار جنسی در میان دختران نوجوان گزارش کرده اند که توجه به آن ها باید در دستور کار خانواده ها و مسوولین قرار گیرد.  امروزه فرایندهایی نوظهور، بخش قابل توجهی از جهان را فراگرفته و دنیایی تازه و تا حدودی عجیب را در تمام حوزه های زندگی اجتماعی نظیر خانواده، ازدواج، ارتباطات و کار خلق کرده است. گسترش رابطه جنسی خارج از ازدواج در بین نوجوانان کم سن و سال، همجنسگرایی، علاقه به فیلم های پورنو و مواردی از این قبیل از جمله این رفتارها و گرایش ها است که در بخشی از نوجوانان و جوانان از دهه هشتاد به بعد به شدت فراگیر شده است. امروزه روابط عاشقانه مبتنی بر روابط جنسی، نقش اساسی در زندگی جوانان دارد و داشتن دوست پسر یا دوست دختر، قرار ملاقات به تنهایی و داشتن رابطه جنسی رواج روزافزونی در جهان دارد. بر همین اساس به گفته محققان، بحث رفتارهای جنسی پرخطر در میان جوانان و نوجوانان ازجمله موضوعات بهداشت عمومی جهانی است. چراکه گسترش بیماری های مقاربتی همانند ایدز در افراد جوان می تواند پیامدهای جسمی و روانی اجتماعی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد. با توجه به رشد اینترنت و پیچیدگی های جامعه مدنی، امروزه گونه ای از شکاف و واگرایی نگرشی بین والدین و فرزندان شکل گرفته است که به جهت عدم آگاهی والدین از تحولات جامعه و فرزند، گسترش برخی رفتارهای نابهنجار جنسی پنهان را در بین گروه سنی نوجوان در پی داشته است که مطالعه آن ها و یافتن راه هایی برای محافظت از این قشر آینده ساز را بیش از پیش دارای اهمیت کرده است. در رابطه با این موضوع، پژوهشگرانی از دانشگاه خوارزمی و اداره آموزش و پرورش استان مرکزی مطالعه ای را انجام داده اند که در آن، بسترها و پیامدهای روابط جنسی نابهنجار پنهان در میان دختران مورد مطالعه قرار گرفته اند. این مطالعه با مشارکت ۳۰ نفر از دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم یکی از دبیرستان‌های شهرستان شازند و از طریق مصاحبه انجام شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، روابط جنسی نابهنجار پنهان شناسایی‌شده در میان دانش‌آموزان دختر شامل پدیده روابط فرازناشویی، پدیده رابطه جنسی قبل از ازدواج و پدیده سادیسم و مازوخیسم جنسی است. به گفته صلاح الدین قادری، دانشیار و پژوهشگر گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی و دو همکار دیگرش، مطالعه روابط جنسی نابهنجار پنهان نشان داد، وجود این کج‌روی‌ها، گسترش قابل‌توجهی پیدا کرده و نیاز است به‌صورت جدی در حوزه جامعه‌پذیری جنسی و روابط والدین با دختران اقدامات اساسی صورت گیرد. چراکه غفلت از این کج‌روی‌ها و سرپوش گذاشتن بر آن‌ها به بهانه تابو بودن، نتیجه‌ای جز تعمیق پیامدهای این کج‌روی‌ها ندارد. آنها می گویند: روابط همجنسگرایانه از دیگر ناهنجاریهای تأییدشده در این مطالعه است که به دلیل گستردگی پدیده و اهمیت آن از یک سو و حجم زیاد مطالعات از سوی دیگر، امکان پرداختن به آن فراهم نشد. بر اساس این یافته ها، بی توجهی به تربیت جنسی و جامعه پذیری جنسی و اهمیت آموزش صحیح مسائل جنسی به عنوان یک نیاز در دنیای امروز، می تواند چالش های بسیاری برای نهاد خانواده، ارزش های دینی مرتبط، ارزش های سنتی و ملی و بالاتر از همه پایداری اجتماعی در آینده ایجاد کند. قادری و همکارانش بر اساس این نتایج پیشنهاد می کنند: مسائل جنسی نوجوانان و جوانان به شکلی واقع گرایانه مورد مداقه و تأمل قرار گیرد و برای کاهش این کج روی ها یا حداقل مدیریت پیامدهای آن ها، برنامه ریزی و اقدام کارشناسانه صورت گیرد.  این یافته های پژوهشی که شاید شوک وارده از آن ها ضمن آگاه سازی خانواده ها، موجبات اقدام مناسب و آگاهی بخش دست اندر کاران را در پی داشته باشد، در دوفصل نامه مسائل اجتماعی ایران وابسته به دانشگاه خوارزمی و انجمن جامعه شناسی ایران منتشر شده اند.