ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 26 مرداد 1395 ساعت 11:14 https://www.migna.ir/news/37994/آخرین-وضعیت-انتقال-رشته-روان-شناسي-باليني-وزارت-بهداشت -------------------------------------------------- قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت تشریح کرد عنوان : آخرین وضعیت انتقال رشته‌ روان شناسي باليني به وزارت بهداشت -------------------------------------------------- آنچه مورد بحث و نظر وزارت بهداشت است، رشته روانشناسی بالینی است که فارغ التحصیلان این رشته کاملا و بطور مستقیم با سلامت مردم و جامعه سروکار دارند. متن : قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت در خصوص انتقال رشته های مرتبط با سلامت به این وزارتخانه گفت: این موضوع کاملا علمی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراجع ذیربط در خصوص آن تصمیم گیری می کنند و نباید آن را به جنجال رسانه ای و شعاری تبدیل کرد. به گزارش ميگنا دکتر حمید اکبری در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب در خصوص انتقال رشته روانشناسی بالینی به عنوان یکی از رشته های چالش برانگیز به وزارت بهداشت، اظهار کرد: رشته روانشناسی گرایش های مختلفی نظیر مشاوره خانواده، کودک، اعتیاد و غیره دارد. اما آنچه مورد بحث و نظر وزارت بهداشت است، رشته روانشناسی بالینی است که فارغ التحصیلان این رشته کاملا و بطور مستقیم با سلامت مردم و جامعه سروکار دارند. وی در ادامه تصریح کرد: دانشجویان رشته روانشناسی بالینی احتیاج دارند در فیلدهای درمانی و بالینی بیمار نیز حضور داشته باشند. بنابراین امکانات مورد نیاز برای تحصیل دانشجویان این رشته در وزارت بهداشت فراهم است. به گفته قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، در صورت استفاده از امکانات و عرصه های آموزشی موجود که در اختیار وزارت بهداشت است؛ دانشجویان رشته هایی که بطور مستقیم مرتبط با سلامت هستند و همچنین جامعه هر دو نفع خواهند برد؛ چرا که دانشجویان در دوره تحصیل خود با حضور در مراکز درمانی بصورت تجربی و کارآموزی کار بالینی را یاد می گیرند و می توانند در جامعه خدمات مفیدی ارائه دهند. دکتر اکبری در ادامه با تاکید بر اینکه نباید موضوع انتقال رشته های مرتبط با سلامت به وزارت بهداشت را رسانه ای و شعاری کرد، گفت: این موضوع کاملا علمی است و افراد علمی نیز باید در خصوص آینده این رشته ها تصمیم گیری کنند که چه رشته هایی باید در کدامیک از وزارتخانه ها ارائه شود. بنابراین لازم نیست این موضوع را به جنجال رسانه ای و شعار تبدیل کرد. قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تصمیم گیری درخصوص انتقال رشته های مرتبط با سلامت در حوزه ریاست جمهوری و هم چنین در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است و اینکه چه رشته هایی دقیقاً انتقال می یابند و یا در مورد نحوه ارائه و آموزش این رشته ها چه اقدامی می شود، بستگی به تصمیم مراجع مربوطه دارد.