ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 26 بهمن 1393 ساعت 17:36 https://www.migna.ir/news/29353/معرفی-پر-تالیف-ترین-اساتید-دانشگاه-تبریز -------------------------------------------------- سهم دانشگاه از اسکوپوس عنوان : معرفی پر تالیف ترین اساتید دانشگاه تبریز -------------------------------------------------- استاد علم اطلاعات و دانش شناسی گفت: تعداد زیادی از اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز در نشر مقالات خارجی شرکت دارند، اما 5 نفر پر تالیف ترین پژوهشگران این دانشگاه محسوب می شوند. متن : به گزارش مهر، دکتر جعفر مهراد با اعلام این خبر افزود: دانشگاه تبریز یکی از دانشگاههای بزرگ و قدیمی کشور است که حدود 70 سال است فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی دارد. این دانشگاه دارای 18 هزار دانشجو و 600 عضو هیات علمی است که در بیش از 20 دانشکده تدریس و تحقیق می کنند.وی ادامه داد: دانشگاه تبریز 7 نشریه به زبان انگلیسی و 22 نشریه به زبان فارسی منتشر می کند. تعداد قابل توجهی از مقالات علمی استادان این دانشگاه در همین مجلات و نیز سایر مجلات پژوهشی کشور منتشر می شود. افزون بر آن، استادان و پژوهشگران این دانشگاه برخی از مقالات خود را به مجلات معتبر بین المللی جهت چاپ و انتشار ارسال می کنند.مهراد خاطر نشان کرد: کل تعداد انتشارت علمی دانشگاه تبریز ثبت شده در پایگاه اسکوپوس 5991 مدرک است. بیشترین مدارک به ترتیب در رشته های مهندسی برق و مخابرات (617)، اپتیک (399)، مهندسی شیمی (304)، علوم طبیعی چند رشته ای (292)  و شیمی تجزیه (279) اثر است.وی اظهار داشت: از مجموع 5991 مدرک تعداد 5175 مورد به مقالات، 632 مورد به مقالات کنفرانسها و 143 مورد به چکیده مقالات کنفرانسها تعلق دارد.چهره ماندگار علمی کشور افزود: اعضای هیات علمی این دانشگاه در انتشار آثار خود با سایر کشورهای جهان همکاری دارند که در این بین 207 مقاله با آمریکا، 142 مقاله با کانادا، 114 مقاله با ترکیه، 98 مقاله با انگلستان، 93 مقاله با استرالیا، 77 مقاله با فرانسه، و68 مقاله با همکاری کره جنوبی انتشار یافته است.وی ادامه داد: نخستین سالی که آثار علمی دانشگاه تبریز در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است مربوط به سال 1980 میلادی وتعداد 6 مقاله است. این رقم در سال 1990 یعنی 10 سال بعد به دو مقاله کاهش یافته، اما آمار انتشارات علمی آن از سال 2000 میلادی به بعد به سرعت رو به فزونی گذاشته است: سال 2000 میلادی 72 مقاله، 2010 میلادی 551 مقاله، 2011 میلادی 740 مقاله، 2012 میلادی 708 مقاله، 2013 میلادی 751 مقاله، وسال 2014 تعداد 849 مقاله. در حالیکه از سال میلادی جاری اندکی بیش از یک ماه می گذرد، از این دانشگاه تعداد 73 مقاله در اسکوپوس نمایه سازی شده است.این استاد علم اطلاعات تاکید کرد: اعضای هیات علمی زیادی در نشر مقالات خارجی شرکت دارند، اما 5 نفر اول به ترتیب که پر تالیف ترین پژوهشگران محسوب می شوند عبارتند از: علی رستمی 216 مقاله، علی اکبر انتظامی 133 مقاله، علی رضا ختایی 114 مقاله، محمد تقی زعفرانی معطر 106 مقاله و محمد علی جعفری زاده 105 مقاله. به گفته دکتر مهراد سنجش نفوذ انتشارات علمی پزوهشگران با توجه به استنادهایی که این انتشارات دریافت می کنند محاسبه می شود. بررسی پیرامون استنادهای 5 پژوهشگر پرتالیف دانشگاه تبریز نشان می دهد که اثار علیرضا ختایی با شاخص H تعداد 3178 بار مورد استناد قرار گرفته است. تعداد دفعات بدون خود استنادی این استاد پژوهشگر 2629 مورد است. متوسط استناد به هر اثر علیرضا ختایی 28.77 استناد است. پر استنادترین مقاله علیرضا ختایی که در سال 2004 منتشر شده است 423 بار مورد استناد قرار گرفته است. بیشترین مقالات این استاد در سال 2011 منتشر شده و تعداد آن 19 مقاله است. وی گفت: محمد تقی زعفرانی معطر از نظر تعداد استنادهای دریافتی در مقام دوم قرار دارد. تعداد استنادها به آثار این استاد 1853 مورد و بدون خود استنادی 1460 استناد است. شاخص H وی 24 است. متوسط استناد به هر یک از آثار زعفرانی معطر 17.48 استناد است. پر استنادترین مقاله این پژوهشگر که در سال 2005 منتشر شده است 77 استناد است. مهراد، سومین پژوهشگر پر استناد دانشگاه تبریز را علی اکبر انتظامی معرفی کرد و افزود: شاخص H وی 20 و تعداد استناد به مقالات این استاد پژوهشگر 1266 مورد است که تعداد  1079 مورد آن بدون خود استنادی است. متوسط استناد به هر مقاله انتظامی 9.52 استناد است. وی در سال 2013 بیشترین مقالات خود را که تعداد آن 18 مقاله است منتشر کرده است. پراستنادترین مقاله انتظامی که در سال 2010 میلادی انتشار یافته تعددا 44 استناد دریافت کرده است.وی ادامه داد: محمدعلی جعفری زاده چهارمین پژوهشگر پر استناد  دانشگاه تبریز است. تعداد استنادهای صورت گرفته به مجموع مقالات این استاد 687 و تعداد دفعات بدون خود استنادی 436 استناد است. شاحص H جعفری زاده 14 است. پر استنادترین مقاله جعفری زاده مقاله ای است که در سال 1998 منتشر شده و تعداد استنادهای آن 63 است. متوسط استناد به هر یک از مقالات وی 6.54 استناد است. بیشترین مقالات این استاد در سال 2008 و به تعداد 20 مقاله انتشار یافته است.این استاد دانش شناسی افزود: علی رستمی که پرتالیف ترین عضو هیات علمی دانشگاه تبریز است از نظر استناد در جایگاه پنجم نشسته است. شاخص H وی 12، تعداد استنادهای دریافتی 588 و تعداد دفعات بدون خود استنادی 462 استناد است. بیشترین آثار رستمی در سال 2012 منتشر شده و تعداد آن 35 مقاله است. متوسط استناد به هر یک از آثار این استاد 2.72 استناد است.وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 55 میلیون و 347 هزار و 767 مدرک در پایگاه اسکوپوس وجود دارد که از مجموع این رقم تعداد 5991 مدرک توسط پژوهشگران دانشگاه تبریز نگارش یافته است.