ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 13 دی 1400 ساعت 17:20 https://www.migna.ir/news/56830/تیپ-های-رفتاری-زیر-مجموعه-الگوی-تاثیرگذار-i-مدل-جهانیdisc -------------------------------------------------- عنوان : تیپ‌های رفتاری زیر مجموعه الگوی تاثیرگذار (I) با مدل جهانیDISC -------------------------------------------------- متن : قهرمان اجمدیان الگوی ارتقاء دهنده -  High I تیپ‌های رفتاری زیر مجموعه الگوی تاثیرگذار (I) با مدل جهانیDISC پرشورونشاط، با روابط‌عمومی و اجتماعی بالا، مشتاق به پذیرفتن دیگران است. تایید از جانب دیگران، محبوبیت اجتماعی برای او هدف است. دیگران را با مهارت‌های قوی کلامی در گفتگو‌ها ارزیابی می‌کند. با ستایش و تحسین، فراهم کردن فرصت‌ها، توجه و کمک به دیگران در محیط اطراف تاثیرگذار است. با آرام‌سازی، فرونشاندن تنش و تعارضات، ارتقاء پروژه‌ها و افراد از جمله خود فرد برای محیط کسب وکار  ارزش‌آفرینی می‌کند. در ستایش و تحسین، خوش‌بینی به دیگران اغراق می‌کند. در شرایط دشوار و تحت‌فشار بی‌مبالات، احساساتی و بی‌نظم می‌شود. از دست‌دادن پذیرش اجتماعی و ارزش‌های فردی برای وی نگران‌کننده است. با مدیریت زمان، واقع‌بینی بیشتر، اولویت‌بندی کارها و تشخیص کارهای مهم و ضروری، کنترل احساسات و هیجانات، تعهد بیشتر به زمانبندی و قول‌هایی که داده است و مسئولیت‌پذیری بیشتر می تواند اثربخشی خود را بهبود ببخشد. الگوی متقاعدکننده -  ID دارای حس اعتماد به دیگران و مشتاق در برخورد با دیگران است. اقتدار و اعتبار، نمادی از منزلت اجتماعی هدف وی است. با توجه به توانایی بیانی و انعطاف‌پذیری در امور دیگران را ارزیابی می‌کند. با رفتار دوستانه و صادقانه، مهارت کلامی بر اطرافیان تاثیرگذار است. با قبولاندن و قطعی کردن، واگذاری مسئولیت، با وقار و با اعتماد به نفس برای محیط کسب‌وکار ارزش‌آفرینی می‌کند.با مدیریت خویش در شورواشتیاق زیاد، توانایی قبولاندن و متقاعد‌کردن و خوش‌بینی افراطی می‌تواند موثرتر اقدام کند. تحت اجبار و فشار  مردد می‌شود و به راحتی متقاعد می‌شود. برای خوب به نظر رسیدن منظم و سازمان یافته می‌شود. محیط ثابت، ارتباطات پیچیده موجب نگرانی وی می‌شود. با انجام وظایف دشوار، مسئولیت پذیری بیشتر، توجه به انجام کارها و جزئیات کلیدی، تحلیل آمار، واقع گرایی بیشتر ، توجه به هزینه‌ها می تواند اثربخشی خود را در محیط ارتقا بدهد. الگوی ارزیاب -  IC تلاش می‌کند خوب به نظر برسد."پیروزی" همراه با لیاقت و شایستگی هدف او است. با در نظر گرفتن توانایی راه‌اندازی کارها توسط دیگران آنان را ارزیابی می‌کند. با شناخت از طریق رقابت و ارزیابی موقعیت‌ها بر دیگران تاثیرگذاری می‌کند. در تلاش‌و‌پشتکار در دست یابی به اهداف همراه با گروه برای پیشبرد امور محوله در محیط ارزش‌آفرینی می‌کند. در بیان کلماتی مانند اقتدار، ابتکار افراط می‌کند. در شرایط چالشی و سختی و اجبار ناآرام ، نقاد و بی حوصله می‌شود. بابت "از دست دادن" یا "شکست" و مذمت دیگران نگران است. چنانچه کار را تا پایان شخصا" دنبال  کند، با همدلی هنگام وجود مخالفت، با آهنگی ثابت و پیوسته حرکت  کند، با رفتاری‌های پیچیده خود دیگران را گیج نکنند و ثبات در رفتار  داشته باشد می‌تواند موثرتر باشد. الگوی مشاور -  IS با گرم‌ودوستانه رفتار کردن، صبر در مشورت، ابراز محبت و درک دیگران را با روی باز می‌پذیرید. هدف او برقراری دوستی، شادمانی است. دیگران را با پذیرش نقاط مثبت آنها، توانایی تشخیص  نکات خوب ایشان ارزیابی می‌کند. با ارتباطات خوب و عمیق شخصی، سیاست "درهای باز"  بر دیگران تاثیرگذار است. با حفظ ثبات و قابل‌پیش‌بینی بودن، گسترش وسیع و عمیق دوستی‌ها، گوش دادن و توجه به احساسات دیگران در محیط ارزش ایجاد می‌کند. از روش‌های غیرمستقیم، بردباری‌وشکیبایی بیش از حد امور را پیگیری می‌کند.در شرایط سخت و ناچاری کاملا" منعطف و صمیمی می‌شود و بیش از حد به افراد بدون تفاوت‌گذاری اعتماد می‌کند. به دلیل قاطع‌بودن از تحت فشار قراردادن اطرافيان، نگران نظرات دیگران است و دوست ندارد دیگران را بیازارد. با توجه به مهلت‌های مقرر، پیشگام‌بودن در اتمام و تکمیل کارها، قاطع بودن، چالش بیشتر و تسلیم نشدن می‌تواند اثربخشی خود را  در انجام امورافزایش دهد. قهرمان احمدیان ، مساور و مدرس دیسک