ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 29 دی 1400 ساعت 21:14 https://www.migna.ir/news/57145/اطلاعیه-معاونت-انتظامی-سازمان-نظام-روانشناسی-مشاوره-مورد-دو-تخلف-صنفی -------------------------------------------------- عنوان : اطلاعیه معاونت انتظامی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در مورد دو تخلف صنفی -------------------------------------------------- معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تاکید کرد در صورت بروز تخلف صنفی و حرفه ای از سوی اعضای سازمان، مراجعان بجای طرح موضوع در فضای مجازی شکایات خود را به این معاونت ارسال نمایند. متن : به گزارش میگنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نظر به اخبار منتشر شده در فضای مجازی پیرامون عملکرد حرفه ای دو تن از اعضا به اطلاع جامعه محترم روانشناسی و مشاوره میرساند:   الف) آقای ا.ف.ع براساس حکم هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای در سال 1393 به پنج سال محرومیت از اشتغال به حرفه های روان شناسی و مشاوره در سراسر کشور محکوم شده اند و نظر به بی اعتبار بودن پروانه اشتغال نامبرده تا این تاریخ وی حق هیچگونه فعالیت حرفه ای نداشته است و تاکنون نیز علیرغم احضار های مکرر به سازمان مراجعه نکرده اند. ازهمین رو پرونده وی به مراجع قضایی صالحه احاله می شود. ب) اخیرا گزارشاتی توسط تعدادی از دانشجویان و مراجعین آقای م.آ.ر به معاونت انتظامی سازمان واصل شده است که در دست بررسی است و تا تعیین تکلیف نهایی توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات فعالیت ایشان تعلیق می گردد و حق هیچگونه فعالیتی در حیطه روانشناسی و مشاوره ندارد. یادآور میشود چنانچه اعضای سازمان و مراجعین به روانشناسان و مشاوران سوال یا شکایتی در خصوص عملکرد حرفه ای و صنفی روانشناسان و مشاوران دارند ابهامات و شکایت خود را مستقیما به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ( معاونت انتظامی) ارسال نمایند و به منظور پیشگیری از عواقب قضایی از طرح مطالب در فضای مجازی اکیدا خوداری نمایند. بدیهی است سازمان نظام روانشناسی و مشاوره درکوتاهترین زمان ممکن براساس مستندات احکام لازم را صادر می نماید.