ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 18 خرداد 1392 ساعت 14:49 https://www.migna.ir/news/17888/ارتقای-توانایی-های-زبانی-شناختی-شیر-مادر -------------------------------------------------- عنوان : ارتقای توانایی های زبانی و شناختی با شیر مادر -------------------------------------------------- مطالعات رفتاری پیش از این حاکی از ارتباط تغذیه با شیر مادر با نتایج شناختی بهتر در نوجوانان و بزرگسالان بود. متن : نتایج مطالعات جدید حاکی از آن است که تغذیه نوزاد با شیر مادر به رشد مغز نوزاد کمک می کند. به گزارش مهر، محققان دانشگاه براون با استفاده از اسکن مغزی MRI ویژه کودکان، رشد مغزی را در کودکان زیر چهار سال مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق نشان داد تا سن دو سالگی، کودکانی که دستکم سه ماه با شیر مادر تغذیه شده بودند در مقایسه با کودکان شیرخشکی یا کودکانی که به طور ترکیبی از شیر مادر و شیر خشک استفاده می کردند، رشد قابل توجهی را در بخش های اصلی مغز داشتند. این رشد قابل توجه و زیاد در بخش هایی از مغز روی می دهد که مرتبط با زبان، عملکرد عاطفی - احساسی و شناختی هستند. این نخستین مطالعه ای نیست که نشان می دهد تغذیه با شیر مادر به رشد مغزی نوزاد کمک می کند. مطالعات رفتاری پیش از این حاکی از ارتباط تغذیه با شیر مادر با نتایج شناختی بهتر در نوجوانان و بزرگسالان بود. شاون دونی استادیار مهندسی دانشگاه براون و مجری این تحقیقات گفت: اما این نخستین بار است که با استفاده از اسکن های مغزی تفاوت های مرتبط با تغذیه با شیر مادر در مغز نوزادان و کودکان سالم نشان داده می شود. نتایج این تحقیقات درنشریه NeuroImage منتشر شده است.