ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 6 اسفند 1400 ساعت 20:01 https://www.migna.ir/news/57767/تجربه-درمانی-تاب-آوری-نوجوانان-عفت-حیدری -------------------------------------------------- باشگاه تاب آوری عنوان : تجربه درمانی و تاب آوری نوجوانان / عفت حیدری Experiential therapy -------------------------------------------------- تجربه درمانی نوجوانان رادر موقعیتهای تازه و ناآشنا قرار می­دهد و لازم است در این محیط ها خود را به چالش بکشند و به اعضا تیم خود برای موفقیت اعتماد کنند. متن :  به گزارش میگنا بخشی از ویژگی های نوجوانان ، توانمندی در مقابل خطرات است . بهرحال بسیاری از رفتارهای پر خطر جوانان در حقیقت شامل استفاده از روشهای *نابهنجار برای مقابله با استرس در زندگی آنها است. شرب خمر یا مصرف مواد مخدر,  رفتارهای پر خطر جنسی و اختلالات خوردن و رفتارهای گزنده و فرار از مدرسه برخی از روشهای غیر موثری هستند که جوانان سعی می­کنند با استرس مقابله کنند. بنابراین برای بار آوردن جوانان به شیوه تاب آور و به زیستی بیشتر ؛ بهتر  است که مداخلاتی برای جوانان انجام داد طوری که حداقل خطر را برای آنها داشته باشد. و بتوانند با  استرس خود به شیوه ایی سازگارانه مواجه شوند. درمان تجربی دقیقا این کار را می­کند : یعنی جوانان را از منطقه امن خود خارج  و به آنها کمک می­کند تا با موقعیت های تازه و جدید آشنا شوند که زندگی آنها را بهبود می بخشد. این فصل مداخلاتی را نشان می­دهد که توانمندی را با افزایش انگیزه و خوش بینی جوانان را برای رویارویی با چالش های زندگی می­سازند.  ( لرنر و دیگران ؛ 2000  ؛ پیتمن ؛ 1998  ؛ روث و دیگران ؛ 1997  )   تجربه درمانی گاهی درمان ماجراجویی یا درمان بیرونی هم نامیده می­شود که می­تواند خارج از اتاق درمان رخ دهد ، البته می­­تواند در کلاس درس یا باشگاه یا فضاهای بزرگ اداری و آموزشی نیز اتفاق بیفتد.   تجربه می­تواند بازی یا  فعالیت یا طرح معمای ذهنی یا چالشی برای فعالیت یا ورزشهای گروهی باشد و یا حتی  گذراندن زمانی در طبیعت یا یک چالش فیزیکی باشد. درمان تجربی، دقیقا تجربه ایی است  برای جوانان شرکت کننده که ایشان را از منطقه امن خود به فضایی از اعتماد به نفس و خود آگاهی و دیدگاه های تازه برای سازگاری با مسائل زندگی می­آورد. نتایج درمان تجربی اغلب باعث تشکیل تیم و قدردانی از اعضا تیم و آگاهی و ارزش دادن به مهارتهای دیگران و ویژگی های آنها می­شود اغلب درمان تجربی توسط  گروه درمانی انجام می­شود و می­تواند از طریق  خانواده درمانی و زوج درمانی یا تجربه تک نفره  نیز بدست آید. تجربه نوعی کاتالیزوری برای باز سازی تصویر جوانان و ارزشمندی آنان و دانش راجع به خود تلقی می شود درمان شناختی رفتاری به جوانان توانایی درون نگرانه بیشتری می­دهد. و به آنها کمک می­کند تا معنای شخصی تازه ایی را یافته و افکار ناسالم خود را تغییر دهند و روی تاب آوری و به زیستی جوانان تاکید می­کند . درمان تجربی بجای گفتگو درمانی و CBT کل شخصیت فرد را در نظر می­گیرد. درمان تجربی جوانان رادر موقعیتهای ناآشنا قرار می­دهد و لازم است در این محیط ها خود را به چالش بکشند و به اعضا تیم خود برای موفقیت اعتماد کنند. شواهد حمایتگر تجربه درمانی (Experiential therapy ) به عنوان تجربه یادگیری برای جوانان از سال 1930 میلادی مورد بحث قرار گرفته است ( دیویی ؛ 1939) بهرحال این درمان به تدریج به شکل مداخله پدیدار شده است. بسیاری که در درمان تجربی فعالیت می­کنند ، می­دانند که در فراهم کردن درمان تجربی برای جوانان مزایای زیادی وجود دارد ؛ اما معدودی از افراد در خصوص کار آیی آن تحقیق کرده اند. بنابراین تنها  تعدادی از مطالعات وجود دارند که شواهد متقن و دقیقی را فراهم می­آورند. ( هاربر ؛ 1997, ماگل – هابرک ؛ تاکر و گاس, 2012 ) پنجمین ویرایش دستنامه آماری و تشخیصی جوانان ( راسل ؛ 2003 , شل, کاتن و لاکسمور, 2012) و گزارشات والدین در مورد بهبود جوانان یکسال بعد از درمان تجربی ، افزایش نشان  می­دهد. ( راسل ؛ 2003 ) ؛ عزت نفس و ( شل ؛ کاتن , لاکسمور؛ 2012 ) عملکرد اهداف شخصی جوانان را بهبود می­دهد ( شل ؛ کاتن , لاکسمور؛ 2012 )   برگرفته از کتاب روشهای نوین بهزیستی و تاب آوری جوانان. برگردان محمدرضا مقدسی،عفت حیدری .نشرورجاوند.1397       *(Maladaptive  methods  شیوه ایی است که بیشتر از مفید بودن مضر بوده و در تضاد با سازگاری است که بیشتر مفید است تا مضر . تمام موجودات از باکتری گرفته تا انسان رفتارهای ناسازگارانه و سازگارانه از خود نشان می دهند. رفتارهای سازگارانه در تضاد با رفتارهای ناسازگارانه قرار می گیرند. ناسازگاری مثل سازگاری به تدریج در زندگی فرد یا گروه رخ داده است.)