ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 19 ارديبهشت 1390 ساعت 20:56 https://www.migna.ir/news/3035/زمان-برگزاري-نحوه-توزيع-كارت-آزمون-دوره-هاي-فراگير-كارشناسي-دانشگاه-پيام-نور -------------------------------------------------- عنوان : زمان برگزاري و نحوه توزيع كارت آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي دانشگاه پيام‌نور -------------------------------------------------- متن : فارس:   سازمان سنجش آموزش كشور با انتشار اطلاعيه‌اي زمان برگزاري و نحوه توزيع كارت آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي دانشگاه پيام‌نور را اعلام كرد. سازمان سنجش آموزش كشور با اعلام اين خبر كه آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي (نوبت بيست و دوم) دانشگاه پيام نور سال 1390 در صبح روز جمعه 30 ارديبهشت در 74 شهرستان مختلف كشور برگزار مي‌شود، با انتشار اطلاعيه‌اي در رابطه با نحوه توزيع ‌كارت‌هاي اين آزمون اعلام داشت: كارت‌هاي‌ شركت در آزمون براي كليه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه 26 ارديبهشت لغايت روز چهارشنبه 28 ارديبهشت براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالي بايستي "مطابق بند «ب» اين اطلاعيه " به حوزه هاي رفع نقص كارت كه در اطلاعيه اين سازمان روز دوشنبه 26 ارديبهشت در پيك سنجش و سايت سازمان درج مي شود، مراجعه نمايند. الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون كارت‌هاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه 26 ارديبهشت لغايت روز چهارشنبه 28 ارديبهشت براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ ‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت اينترنتي سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روي كارت اعتباري ثبت نام خود و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كد رهگيري يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان اين آزمون براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. ب‌ ـ آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كليه‌داوطلبان‌در اطلاعيه اين سازمان روز دوشنبه 26 ارديبهشت در پيك سنجش و سايت سازمان درج مي شود. ج- درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد ، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند. 1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 14، 15 و 19 (شامل نام خانوادگي، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، كد ملي، عنوان ديپلم، معدل كتبي ديپلم، سال اخذ مدرك ديپلم، فارغ‌التحصيل يا در حال تحصيل، سهميه كارمندي، شهرستان محل اشتغال و كدرشته‌ محلهاي انتخابي براساس اولويت علاقه داوطلب)كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند،لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 29/2/90 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و در صورتيكه نسبت به بندهاي 3، 10 و 13 (جنس، دين و معلوليت) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است از روز چهارشنبه 28/2/90 لغايت روز پنجشنبه 29/2/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند. ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است. 2- چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بند 12 (سهميه) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است به اين ترتيب عمل نمايد: 2-1-كليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت اعلام مغايرت حداكثر تا 10 خرداد به سايت اينترنتي ايثار به نشاني www.isaar.ir مراجعه نمايند. در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي باشد. 2-2-ساير داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه (بجز داوطلبان مندرج در بند 2-1 فوق) براي روشن شدن وضعيت سهميه خود به ارگان مربوط مراجعه نمايند. تا درصورت دارا بودن سهميه ، مشخصات ايندسته از داوطلبان ازطريق ارگان مربوطه حداكثر تا تاريخ 10 خرداد در اختيار سازمان سنجش قرار گيرد در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل پذيرش نمي‌باشد. 3- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر، فاقد عكس، واضح نبودن عكس و اشتباه عكس مي باشد ضروري است از روز چهار‌شنبه 28 ارديبهشت الي روز پنج‌شنبه مورخ 29 ارديبهشت از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 با به همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمايندوموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد. 4- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روي كارت شركت در آزمون چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي‌باشد ضروري است از روز چهار‌شنبه 28 ارديبهشت الي روز پنج‌شنبه مورخ 29 ارديبهشت از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند وموضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد. 5ـ داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي سايت قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند. د‍ ـ تذكرهاي‌ مهم‌ 1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است. 2- درهاي ورودي ِحوزه هاي امتحاني راس‌ ساعت‌ 30/7 (هفت و سي دقيقه صبح) بسته خواهد شد و لذا داوطلبان لازم است يك ساعت قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند. شروع فرآيند برگزاري آزمون راس‌ ساعت‌ 00/8 (هشت صبح‌) آغاز مي‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني به حوزه امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد. 3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد. 4-داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، جزوه، كتاب، ماشين‌حساب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند « ه‍ « آمده است، رفتار خواهد شد. ه‍ - قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري ماده 5- تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است: الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار. ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل: 1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون. 2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون. 3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي. ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه‌هاي حافظه‌دار. د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات. ه‍ - دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آن‌ها. و- هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون. ز- افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو. ح- خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آن‌ها واقعي يا غيرواقعي باشد. ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند: الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال. ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد. تبصره- آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد. ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (ه‍ )، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا يك ميليارد ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند. ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد. ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد. ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند. ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد. ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد. تبصره- در مورد آموزشگاه‌هايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العموم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد. در خاتمه‌ اضافه‌ مي‌ نمايد كه‌ واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌ آزمون‌ دوره‌هاي فراگير كارشناسي (نوبت بيست و دوم) دانشگاه پيام نور سال‌ 1390 به جزء‌ روزهاي‌ تعطيل‌ از ساعت‌ 8 الي‌ 12 و از ساعت‌ 14 الي‌ 16 آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نياز مي‌توانند با شماره‌ تلفنهاي‌ 99-88923595 به‌ طور مستقيم‌ (واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي (نوبت بيست و دوم) دانشگاه پيام نور سال‌ 1390) با روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نمايند. جدول شهرستان محل برگزاري آزمون و رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون نوبت بيست و دوم دوره‌هاي فراگير كارشناسي سال 1390 دانشگاه پيام نوربراساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت نام در سايت سازمان سنجش آموزش كشور منتشر شده است.