ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 20 فروردين 1390 ساعت 16:47 https://www.migna.ir/news/2667/تغيير-نحوه-ارائه-درخواست-انتقال-مهماني-دانشجويان -------------------------------------------------- عنوان : تغيير نحوه ارائه درخواست انتقال و مهماني دانشجويان -------------------------------------------------- متن : معاون دانشجويي وزارت علوم گفت: سامانه الكترونيكي خدمات آموزشي از ارديبهشت‌ماه راه‌اندازي مي‌شود و بر اساس آن دانشجويان درخواست‌هاي انتقال، مهماني و تأييد مدارك خود را به صورت الكترونيكي ارايه مي‌دهند. محمود ملاباشي معاون دانشجويي وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با بيان اينكه سامانه الكترونيكي خدمات آموزشي از ارديبهشت‌ماه راه‌اندازي مي‌شود، افزود: سامانه الكترونيكي خدمات آموزشي از قبيل مهماني، انتقال و تأييد مدارك دانشجويان از ارديبهشت‌ماه راه‌اندازي مي‌شوند. وي گفت: در فاز اول راه‌اندازي سامانه الكترونيكي خدمات آموزشي، متقاضيان مهماني و انتقال در دانشگاه‌هاي كشور اعم از دولتي و غيردولتي مي‌تواند از ابتداي ارديبهشت‌ماه و بر اساس جدول زمان‌بندي تعيين شده در آيين‌نامه مهماني و انتقال دانشجويان كارداني و كارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته در اين سامانه تقاضاي خود را ثبت و پيگيري كند. معاون دانشجويي وزارت علوم افزود: با راه‌اندازي سامانه الكترونيكي خدمات آموزشي ضمن اينكه حضور دانشجويان در وزارت علوم براي پيگيري كارهاي خود كمتر مي‌شود، دانشجويان مي‌توانند به راحتي مراحل طي درخواست‌هاي خود را پيگيري كنند.