ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 13 مهر 1390 ساعت 9:38 https://www.migna.ir/news/5222/26-رشته-تحصیلی-جدید-دانشگاههای-کشور-تصویب -------------------------------------------------- عنوان : 26 رشته تحصیلی جدید در دانشگاههای کشور تصویب شد -------------------------------------------------- متن : شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم به تازگی با تصویب 26 رشته تحصیلی دیگر در دانشگاههای کشور موافقت کرد. به گزارش مهر، شورای گسترش وزارت علوم با ایجاد رشته های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ گرایش توسعه کشاورزی در دانشگاه زنجان، مهندسی عمران ـ زلزله، مهندسی عمران ـ سازه های هیدرولیکی، مهندسی فتونیک ـ نانو فتونیک و  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در 4 گرایش مطالعات آب و خاک ـ مطالعات شهری و روستایی ـ مدیریت مخاطرات محیطی و هواشناسی ماهواره ای و مهندسی کشاورزی ـ علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام و زمین شناسی ـ اقتصادی در دانشگاه تبریز پردیس بین المللی ارس موافقت کرد. همچنین با تصویب شورای گسترش آموزش عالی، رشته های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ اقتصاد کشاورزی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مهندسی کشاورزی ـ اصلاح نباتات و مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای در دانشگاه خلیج فارس، مهندسی کشاورزی ـ سازه های آبی در دانشگاه شاهرود و پدافند غیرعامل گرایش امنیت ملی در دانشکده علوم و فنون فارابی ایجاد می شوند. موافقت با ایجاد رشته های کارشناسی علوم کامپیوتر در دانشگاه صنعتی بیرجند، مهندسی تولیدات گیاهی ـ گیاهان دارویی و معطر  و علوم قرآن و حدیث در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه بجنورد، زبان و ادبیات عرب در دانشگاه لرستان، زبان و ادبیات فارسی در مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس، ادبیات نمایشی، تلویزیونی و هنرهای دیجیتال در دانشگاه دامغان و مهندسی مکانیک در دانشگاه جیرفت از دیگر مصوبات شورای گسترش آموزش عالی است.