ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 23 مرداد 1390 ساعت 18:22 https://www.migna.ir/news/4502/شيوه-نامه-هوشمند-سازي-مراكز-آموزشي-پرورشي-كشور-ابلاغ -------------------------------------------------- عنوان : شيوه نامه هوشمند سازي مراكز آموزشي و پرورشي كشور ابلاغ شد -------------------------------------------------- متن : طي بخشنامه صادره از سوي مركز آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش و با امضاي دكتر حاجي بابايي شيوه نامه هوشمند سازي مراكز آموزشي و پرورشي به ادارات كل آموزش و پرورش استان هاي كشور ابلاغ شد. به گزارش میگنا به نقل از مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، در اين بخشنامه آمده است: از نيمه مرداد ماه سال جاري، هوشمند سازي مدارس بايد در دستور كار كارگروه  راهبري فناوري اطلاعات و ارتباطات  ( شوراي فاواي سابق) استان، شهرستان، ناحيه و منطقه قرار گيرد.  بر اساس اين گزارش، در اين بخشنامه تاكيد شده است: برنامه ريزي مراكز بايد به گونه اي باشد كه تا پايان شهريور مال سال جاري حداقل 20 درصد از مدارس مستعد ناحيه و منطقه با تأكيد بر مجتمع هاي شهري و روستايي ترنم ولايت در سال تحصيلي آتي (91- 90) در مسير مراحل يك تا سه از مراحل پنجگانه هوشمند سازي قرار گيرند. اين گزارش مي افزايد: در سال جاري مبلغ 10 ميليون ريال از محل اعتبارات متمركز وزارت براي هر مدرسه به منظور حمايت از طرح هوشمند سازي مدارس و مجتمع هاي معرفي شده به استثناي مدارس موضوع بند4، اختصاص داده شود. بر اساس اين گزارش؛ در اين بخشنامه ضمن تاكيد بر طرح موضوع هوشمند سازي مدارس در اولين جلسه        " شوراي آموزش و پرورش استان" براي برخورداري از حمايت همه جانبه استانداران و اعضاي محترم شورا قيد شده است: مساعدت لازم در اين زمينه از محل اعتبارات استان حداقل معادل اعتبارات تخصيص يافته كشوري صورت گيرد.