ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 8 تير 1390 ساعت 8:02 https://www.migna.ir/news/3800/نحوه-اعتراض-سوالات-كنكور-انتشار-دفترچه-آزمون -------------------------------------------------- عنوان : نحوه اعتراض به سوالات كنكور؛ انتشار دفترچه سوالات پس از هر آزمون -------------------------------------------------- متن : معاون آماري سازمان سنجش با اشاره به آغاز برگزاري آزمون سراسري 90 از فردا با رقابت يك ميليون و 150 هزار داوطلب، گفت: كليد سوالات گروه‌هاي آزمايشي مختلف، 24 ساعت پس از برگزاري هر آزمون منتشر مي‌شود. دكتر ابراهيم خدايي در گفت‌وگو با  ايسنا، با بيان اينكه داوطلبان مي‌توانند سوالات دفترچه‌هاي آزمون را 2 ساعت پس از برگزاري هر دوره از آزمون مشاهده كنند، اظهار كرد: كليد سوالات گروه‌هاي آزمايشي مختلف 24 ساعت پس از برگزاري هر آزمون از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني sanjesh.org منتشر مي‌شود. وي در خصوص نحوه اعتراض به سوالات آزمون، گفت: براي دريافت اعتراضات داوطلبان تمهيداتي انديشيده مي‌شود تا داوطلب پس از برگزاري آزمون با مراجعه به سايت بتواند اعتراضات خود را ارسال كند. خدايي با اشاره به مهلت رفع نقص كارت آزمون تا ساعت 18 امروز، گفت: داوطلبان در صورتي كه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي جنس، دين، زبان امتحاني، معلوليت و بهيار كارت شركت در آزمون مشاهده كنند بايد تا امروز 8 تير ماه به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه كنند. اعلام زمانبندي برگزاري آزمون گروه‌هاي پنجگانه معاون سازمان سنجش با اشاره به برگزاري آزمون گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در صبح روز پنجشنبه 9 تير ماه با رقابت 282 هزار و 684 داوطلب، گفت: در اين گروه تعداد مردان با 162 هزار و 942 نفر بيشترين تعداد داوطلب مرد در ميان گروه‌هاي آزمايشي را تشكيل مي‌دهد. وي با بيان اينكه آزمون گروه آزمايشي هنر با رقابت 20 هزار و 10 داوطلب بعدازظهر روز پنجشنبه برگزار مي‌شود، ادامه داد: از اين تعداد 4 هزار و 319 نفر داوطلب مرد و 15هزار و 691 نفر داوطلب زن هستند. خدايي با اشاره به برگزاري آزمون گروه آزمايشي علوم تجربي با رقابت 440 هزار و 270 نفر در صبح روز جمعه، تصريح كرد: از اين تعداد 138 هزار و 234 داوطلب مرد و 302 هزار و 36 داوطلب زن هستند. وي افزود: همچنين آزمون داوطلبان گروه آزمايشي زبان با رقابت 14 هزار و 684 نفر در بعدازظهر روز جمعه برگزار مي‌شود، از اين تعداد 3 هزار 349 نفر داوطلب مرد و 11 هزار و 338 داوطلب زن تشكيل هستند. معاون سازمان سنجش با بيان اينكه گروه آزمايشي علوم انساني در صبح روز شنبه 11 تير ماه با شركت 375 هزار و 229 داوطلب برگزار مي‌شود، تصريح كرد: از اين تعداد 139 هزار و 421 داوطلب مرد و 235 هزار و 808 داوطلب زن هستند.