ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 25 بهمن 1390 ساعت 10:23 https://www.migna.ir/news/8904/پذیرش-دانشجو-مرکز-آموزش-عالی-هوانوردی-فرودگاهی-ممنوع -------------------------------------------------- عنوان : پذیرش دانشجو در مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی ممنوع شد -------------------------------------------------- متن : پذیرش دانشجو در مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی ممنوع شد و این مرکز از این پس فقط مجاز به برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مهارتی و ضمن خدمت است. به گزارش فارس، شورای عالی اداری در یکصدوپنجاه و سومین جلسه خود بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به منظور ساماندهی و ایجاد انسجام تشکیلاتی در مؤسسات و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تصویب کرد: 1.در اجرای مفاد ماده 1 مصوبه شماره 572/206 مورخ 17/1/1390 شورای عالی اداری، تمامی مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مربوط به حوزه مسکن و شهرسازی، در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ادغام و عنوان آن به "مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی" تغییر می‌یابد. 2.مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی فقط مجاز به برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مهارتی و ضمن خدمت بوده و ادامه تحصیل دانشجویان فعلی تا زمان فارغ‌التحصیلی (حداکثر پایان سال 1393) با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است. 3.پژوهشکده حمل و نقل با تمامی وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، اموال، امکانات و تجهیزات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ دانشگاه علم و صنعت ایران ـ انتقال می‌یابد. تبصره1. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ردیف بودجه این پژوهشکده را به اعتبارات دانشگاه مربوطه اضافه می‌کند. تبصره 2.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین نیازهای وزارت راه و شهرسازی در بخش‌های پژوهشی مربوط را طراحی و اجرا کند. 4.در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است طی مدت یک سال نسبت به واگذاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و مرکز آموزش هما با تمام وظایف، نیروی انسانی، اموال، امکانات و تجهیزات از طریق سازوکارهای قانونی به بخش غیر دولتی اقدام کند. 5. آموزشکده علمی کاربردی راه و ترابری (شهید تفویضی) و آموزشکده لوشان با تمامی وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، اعتبارات، اموال، امکانات و تجهیزات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادغام می‌شود تا نسبت به ارایه آموزش‌های مهارتی مورد نیاز در بخش راه و مسکن اقدام کند. این مرکز مجاز به پذیرش دانشجو برای تحصیل در رشته‌های منجر به اخذ مدرک دانشگاه نبوده و ادامه تحصیل دانشجویان فعلی تا زمان فارغ التحصیلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است. 6.مؤسسه قیر و آسفالت ایران با تمام امکانات، اموال، تجهیزات، وظایف، اختیارات و نیروی انسانی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادغام می‌شود. 7.پژوهشکده اقلیم‌شناسی و مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی، با تمامی وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، اعتبارات، اموال، امکانات و تجهیزات در پژوهشکده هواشناسی ادغام می‌شوند و نام آن به پژوهشکده هواشناسی و اقلیم‌شناسی تغییر می‌یابد. تبصره - این پژوهشکده وابسته به سازمان هواشناسی کشور فعالیت خواهد کرد. 8. وزارت راه و شهرسازی موظف است در اجرای این مصوبه، ضمن کاهش 50درصد از نیروی انسانی، نسبت به آزادسازی و فروش 50درصد امکانات، اموال و تجهیزات پژوهشکده‌ها، مراکز و مؤسسات ادغام شده برابر مقررات اقدام کرده، درآمد حاصل از آن را صرف توسعه و تجهیز مأموریت‌ها و وظایف محوله کند. 9.وزارت راه و شهرسازی موظف است اهداف، شرح وظایف، ساختار سازمانی، تشکیلات تفصیلی و مأموریت‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشکده هواشناسی را متناسب با اساسنامه مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ادغام شده طی مدت 2ماه تهیه و برای تأیید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارایه دهد. 10.وزاری راه و شهرسازی و علوم، تحقیقات و فناوری مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری، گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می‌کند.