ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 22 اسفند 1396 ساعت 15:52 https://www.migna.ir/news/43754/هفته-پول-مدارس-هلند-آموزش-اقتصاد-کودکان-عکس -------------------------------------------------- عنوان : هفته پول در مدارس هلند برای آموزش اقتصاد به کودکان (+عکس) -------------------------------------------------- متن : کانال مدرسه تجارت نوشت: هلندی ها به توانایی بالا برای مدیریت پول مشهور هستند؛ آنها این توانایی را از کودکی و در مدارس می آموزند. در هفته پول بچه ها در مورد تاریخچه پول، پول های مختلف در جهان، چگونگی تولید پول و صرفه جویی (مدیریت صحیح پول ) می آموزند. هفته پول به طور سنتی توسط ملکه هلند و با حضور وی در یک دبستان آغاز می شود. ما ایرانی ها به جز خرج کردن چه چیزهایی در مورد پول به فرزندانمان آموزش می دهیم؟