ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 1 تير 1391 ساعت 18:38 https://www.migna.ir/news/12046/50-ویژگی-افراد-موفق -------------------------------------------------- عنوان : 50 ویژگی افراد موفق -------------------------------------------------- متن : تمامي افراد موفق جهان؛ به نوعي در رفتار با هم مشترك هستند. شما گاهي فكر مي‌كنيد كه مثلا اخلاق اين شخص چقدر شبيه خودم و يا فلان شخص است. لطفا سر فرصت كافي و با دقت ؛ نكات ذيل را بخوانيد و در مقايسه با خودتان ؛ به هر موضوع يك امتياز دهيد: 1-  بخداوند ايمان دارند و معتقدند كه ايمان مبناي همه اعجازهاست و پادزهر شكست، و در همه حال شاكر خداوند هستند. 2- داراي اهداف مشخص هستند. 3- هميشه در پي فرصت هاي مناسب هستند. 4- داراي روحيه مداومت و پشتكار هستند. 5-  در اثر بروز مشكلات متوقف نميشوند. 6-  با متخصص مشورت مينمايند. 7- تسليم مشكلات نميشوند و سخت كوش هستند. 8- در مقابل جواب نه ، تسليم نمي شوند. 9- از غير ممكن حرف نمي زنند. 10-  مي دانند كه چه مي خواهند. 11- حاكم بر سرنوشت خود هستند. 12- محدوديت هاي ذهنشان را ؛ معيار سنجش نميدانند. 13- داراي اشتياق سوزان جهت رسيدن به هدف هستند. 14- در پي رسيدن به هدف خود ؛ راه بازگشتي را قرار نميدهند ؛ شايد راه را عوض كنند ولي هدف را هرگز. 15- به رويا هاي خود جامه عمل ميپوشانند ؛ و اجازه بي احترامي را نميدهند. 16- به گفته هاي بيجاي  اين و آن آنچنان توجه نميكنند. 17-   در لحظات بحراني ، بدنبال نقطه عطف موفقيت هستند. 18-    ذهنشان در شرايط باور است. 19-    خوب گوش ميدهند و راهكارهاي مناسب را پيدا ميكنند. 20-    عقيده دارند كه « هرگز » زمان طولاني است. 21-    معتقد هستند كه با ايمان به خود ؛ هرشخصي از ذلت به قدرت ميرسد. 22-    عوامل ناخوشايند را از ذهن خود دور نگه ميدارند. 23-    از نيروي ديگران نيز استفاده ميكنند ؛ با شرايط منصفانه. 24-   ديگران را تشويق ميكنند و مورد احترام و عشق و محبت و تقدير و ياري ؛ قرار ميدهند. 25- از حسادت و خود خواهي به دور هستند. 26-از اظهار نظر خود ؛ ترسي ندارند. 27-   عاشق رشد و اوج هستند. 28- پيروز ميشوند چون باور دارند. 29-   اشخاصي با احساس و هيجاني هستند كه خوب خود را كنترل ميكنند. 30-  معتقد هستند در قبال هيچ ، نصيب هيچ است. 31- در ابتداي كار حساب ميكنند كه : آیا پاداش كار به تلاشش مي ارزد ؟. 32- ريسك ميكنند و منتظر برنامه قطعي و 100% نيستند و زياد به استدلال اعتماد نميكنند و معتقد هستند كه ذهن نيمه هشيارشان ؛ نقشه را طراحي ميكند. 33- ارباب خويشتن هستند و مسلط بر خود. 34- معتقدند كه تمامي افراد موفق و قهرمانان جهان ؛ روزي شكست خورده بودند. 35- ميدانند كه جواب سوالات خود را از كجا تهيه كنند. 36-ميتوانند يك گروه متخصص مورد نياز را دور هم جمع كنند. 37-موفقيت را يك عادت ميدانند. 38-با كساني همكاري ميكنند كه با سختي ها كنار نمي آيند. 39- ذهن خود را ماهيچه ميدانند و مانند يك ورزشكار تمرين ميكنند تا قوي تر شوند. 40- با اراده راههاي محال را پيدا ميكنند. 41- خواسته شان را با تمام و جود به خود و ديگران و خداوند ميگويند. 42- در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبور هستند و هدفشان برايشان مهم است. 43-در برابر شكستها ي موقتي ؛ ميگويند اين راه اشتباه بود و راه ديگر را امتحان ميكنند. 44- معتقد هستند كه رهبر خوب ؛ قبلا پيرو خوبي بوده است. 45- شجاعتشان موقتي نيست و ادامه دار است. 46 خويشتن را براحتي كنترل ميكنند. 47-احساس انصاف و عدالت در درون آنهاست. 48- در تصميم گيري هاي خود ؛ قاطع هستند. 49-داراي برنامه قبلي و عملي هستند. 50- هميشه از ديگران فعال تر هستند.     برترین ه