ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 15 شهريور 1400 ساعت 13:32 https://www.migna.ir/news/54842/کوچینگ-شناختی-رفتاری-cbc-قسمت-دوم -------------------------------------------------- باشگاه تاب آوری عنوان : کوچینگ شناختی رفتاری CBC /قسمت دوم نرگس زمانی -------------------------------------------------- در یادداشت قبلی توضیح دادیم که در روش CBT (درمان شناختی رفتاری ) روان درمانگر تلاش میکند تا مشکلات بزرگ را به اجزائ کوچکتری تبدیل کرده و این امر به مراجع کمک میکند تا این معضلات و چگونگی تاثیر گذاری آنرا در زندگی بهترببینید و به این ترتیب درقسمتهای مختلف ذهن ، اندیشه،احساسات ، وطرز بر خورد با مشکلات در فرد تغییراتی ایجاد خواهد شد. متن : COGNITIVE BEHAVIORAL COACHING   نرگس زمانی باشگاه تاب آوری   اما در کوچینگ شناختی رفتاری CBC، کوچ به کوچی کمک میکند تا خودش افکار و احساسات خود را تجزیه و تحلیل کند و نسبت به توسعه توانایی های خود اقدام کند تا نسبت به گذشته و اتفاقات آن و همچنین درباره آینده هیچ نگرانی نداشته باشد و فقط در زمان اکنون زندگی کند و باور کند که ساختن امروز یعنی داشتن آینده ای آرام. برای تغییر روش واکنش ما نسبت به یک‌اتفاق باید روش تفکر خود را نسبت به آن اتفاق تغییر دهیم . بدین معنا که اتفاق ثابت است اما بسته به نوع شرایط زمان و مکان و از شخصی به شخص دیگر واکنش ها متفاوت خواهد بود. اساس و بنیان "درمانِ شناختی رفتاری" بر کنترل ذهن است. بازبینی اطلاعات نادرست از جمله تکالیفی است که در کوچینگ بر عهده کوچی گذاشته می شود. این دیدگاه میگوید افکار و عقاید ما در کنترل ما هستند ولی بسیاری چیزهای دیگری که در زندگی برای ما اتفاق می افتد خارج از کنترل ما هستند. پس اتفاقات خودشان عامل و باعث واکنشهای ما نمی شوند بلکه شرایط زمان و مکان بروز آن اتفاقات، نوع واکنش ما را مشخص میکنند. مشکلات احساسی اشخاص در ذهن آنها ایجاد نمیشود اما تاثیرات ناخوشایند آن اتفاقات میتواند به طور وسیعی باعث ایجاد این فکر شود که: "من توانایی غلبه بر این شرایط و این مشکل را ندارم". گسترش دیدگاههای حاکم برCBT به ما میگوید که همیشه میتوان ازچندین منظر به موضوعات نگاه کرد. مهم نیست که این دیدگاهها چقدر ناخوشایند باشد. مهم این است که همیشه راهی برای حل یک مشکل وجود دارد و هیچ دری برای همیشه و بطور کامل بسته نیست. تئوری شناختی هر کس نسبت به مسایل، به نحوه دریافت اطلاعات او بستگی دارد. گاهی اطلاعات دریافتی چندان منفی نیستند اما بنا به شرایط، ممکن است ما را آشفته و پریشان کند. اینکه چه روزی ؟ کجا؟ و در چه حالتی این اطلاعات را دریافت کرده ایم بر نوع واکنش ما تاثیر میگذارد. باید دید کدام قسمت از افکار شخص در هنگام پریشانی های روانشناختی بیشتر تحریف میشوند و یا ثابت میمانند. معمولا در هنگام آرامش، افراد بیشتر مایلند احساسات و ادراک خود را بررسی کنند و اطلاعات مربوط به بروز مشکلات را ارزیابی کنند و در عوض افراد در هنگام ناراحتی های عاطفی و احساسی معمولا اطلاعات دریافتی را بوسیله تعصبات و افکار منفی خود تحریف می کنند. یعنی شخص دچار ذهن خوانی و یا نتیجه گیری های زود هنگام می شود. " کوچینگ شناختی رفتاری" نوع و مراحل تفکراتمان را برای ما روشن میکند. اتفاقاتی که باعث تجارب تلخ در زندگی میشود، وقتی بطور متناوب تکرار می شود اعتقادات و باورهایی را در ما ایجاد میکند که به مرور زمان و با تکرار های پی در پی ریشه های عمیق در ذهن پیدا کرده و بعد از آن هر ماجرای تازه ای که کوچکترین رنگ و نشانه ای از آن اتفاقات گذشته داشته باشد به طور خود بخود دچار تحریف خواهد شد. یکی از این تفکرات ،" تفکرات منفیِ خود آیند" هستند که در هنگام تجربه مشکلات روانی بی اختیار در ذهن تداعی می شوند و موجی از بدبینی را پدید می آورد. بدبینی وبی باوری نسبت به اشخاص ، نسبت به شرایط، و حتی نسبت به خود و توانایی های خود و غیره ... نوع دیگری از تفکرات بر اساس "خود پنداره ها" هستند یعنی بر عکس تفکرات منفی خود آیند، این نوع افکار از خود بزرگ بینی نشات می گیرد و اصلا شخص باوری به بی کفایتی و عدم توانایی های خود ندارند. با غروری که در خود احساس میکند خود را در حد یک قانون گذار می انگارد و همه را ملزم به تبعیت از قوانین خود میداند. ساختار جمله بندی این اشخاص با "باید" شناخته می شود و در کلامشان به ندرت از" لطفا" و "متشکرم" استفاده می کنند. به همین دلیل است که در مرکزی ترین قسمت مدل CBT این عقیده وجود دارد که ذهن انسان تابع محدودیتهای محیط و تاثیرات و عواطف زیست شناسی نیست. اما البته به نوعی اشخاص در تاثیر بر واقعیت ها فعال هستند. به منظور درک پاسخهای عاطفی یک نفر به اتفاقات واقعی زندگی، مهم است که بدانیم برداشت ونگرش این فرد به اتفاقات چگونه است و ساختار ذهنی آنها از واقعیت چیست. در کوچینگ شناختی رفتاری CBC کوچی می آموزد ساختار ذهنی خود را بر اساس واقعیتها بسازد و نه بر اساس احساسات و درک لحظه ای خود از وقایع. کوچینگ میتواند وابستگی معنایی بسیاری به این ضرب‌المثل معروف چینی داشته باشد: • اگر قصد دارید فردی را برای یک روزسیر کنید، به او ماهی بدهید؛ اما اگر می‌خواهید او را تا آخر عمر سیر کنید، به او ماهیگیری یاد دهید!   برگرفته از: کتاب کوچینگ شناختی رفتاری ترجمه: محمدرضامقدسی. نرگس زمانی نشر سخنوران مطالعه بیشتر : کوچینگ شناختی رفتاری ، دستیابی به اهداف کوچینگ شناختی رفتاری CBC /قسمت دوم کوچینگ شناختی رفتاری (CBC) قسمت سوم کوچینگ شناختی رفتاری (CBC) قسمت اول کوچینگ شناختی رفتاری، از صدای منفعل به صدای فعال کوچینگ شناختی رفتاری؛ مشارکت، فرضیات و نظریات کوچینگ شناختی رفتاری ، یادگیری مداوم یا موفقیت و شکست کوچینگ شناختی رفتاری ، شیوه دریافت اطلاعات کوچینگ شناختی رفتاری ،انتخاب و دستیابی