ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 24 خرداد 1391 ساعت 5:58 https://www.migna.ir/news/11812/اختصاص-۴۰-ميليارد-تومان-اعتبار-خاص-براي-پيشگيري-کاهش-آسيب-هاي-اجتماعي-بودجه -------------------------------------------------- عنوان : اختصاص ۴۰ ميليارد تومان اعتبار خاص براي پيشگيري و کاهش آسيب هاي اجتماعي در بودجه -------------------------------------------------- متن : اختصاص40 ميليارد تومان اعتبار خاص و جداگانه براي کاهش و پيش گيري از آسيب هاي اجتماعي و امر مشاوره در قانون بودجه ۹۱ نشان از اين دارد که بالاخره قرار است برنامه هاي کاهش آسيب هاي اجتماعي از روي کاغذ خارج و عملياتي شود. بنا به گفته معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي نخستين بار در قانون بودجه ۹۱، به آسيب هاي اجتماعي اعتبار اختصاص يافته است که بخشي از آن مربوط به پيش گيري از آسيب ها و مشاوره است. زماني، سخنگوي کميسيون اجتماعي در مجلس هشتم نيز با اشاره به اين که در قوانين بودجه گذشته اعتبارات پيش گيري از آسيب ها در قالب اعتبارات دستگاه ها لحاظ مي شد، گفت: در بودجه ۹۱ رديف اعتبار جداگانه اي براي اجراي برنامه هاي پيش گيري از آسيب هاي اجتماعي در نظر گرفته شده است که نشان مي دهد بالاخره به برنامه کاهش آسيب هاي اجتماعي با توجه به آمار رو به افزايش آسيب هاي اجتماعي از جمله طلاق، اعتياد، آسيب هاي نوپديد و ... از سوي مسئولان توجه شد. به گزارش ايسنا، سيدعبدا... عمادي در بيست و هفتمين همايش مددکاري اجتماعي در اين باره گفت: براي نخستين بار در قانون بودجه کشور، به آسيب هاي اجتماعي، بودجه اختصاص يافته است که بخشي از اين اعتبار به امر پيش گيري و مشاوره اختصاص مي يابد. وي افزود: هرچند ميزان اين اعتبار کم است اما اميدواريم با همکاري مردم و سازمان هاي مردم نهاد بتوانيم اقدامات موثري را در اين حوزه انجام دهيم. وي تاکيد کرد: در صورت بي توجهي به آسيب هاي اجتماعي، اين امر در آينده مشکل ساز مي شود، چرا که جوان ها را تهديد و از خانواده جدا مي کند و نهاد خانواده را متلاشي مي سازد و به اين دليل است که اداره کل آسيب هاي اجتماعي در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تشکيل شد. عمادي در ادامه سخنانش، با بيان اين که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت تازه تاسيسي است، عنوان کرد: در اين ميان معاونت رفاه اجتماعي اين وزارت خانه تمام وظايف وزارت رفاه و تامين اجتماعي را بر عهده دارد و افزون بر آن اداره کل آسيب هاي اجتماعي نيز بنا به ضرورت ها در اين معاونت تشکيل شده است. معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اين که لازمه حضور مددکاران اجتماعي در عرصه هاي اجتماعي تدوين قوانين مناسب است عنوان کرد: يکي از اين قوانين «لايحه پيش گيري از وقوع جرم» است که در مجلس شوراي اسلامي در نوبت رسيدگي است و اميدواريم هرچه سريع تر مجلس جديد به اين لايحه بپردازد تا بتوانيم برخي نقش ها را در اين لايحه تدارک ببينيم. معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ادامه، با تاکيد بر لزوم استفاده از فرهنگ ديني در حوزه اجتماعي و پيش گيري عنوان کرد: در اين حوزه احاديث و روايت هاي بسيار موثري وجود دارد و مي توان با تدوين کتاب هاي ديني در حوزه  آسيب هاي اجتماعي و پيش گيري، از اين احاديث و روايات استفاده کرد. عمادي همچنين از آمادگي وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي کمک به موضوع آسيب هاي اجتماعي و توجه به پيشگيري خبر داد.وي افزود: در حوزه پيشگيري اغلب به سلامت جسمي پرداخته و عنوان مي شود که پيشگيري مقدم بر درمان است، حال اين که چه مقدار اين امر محقق مي شود بماند، اما آن چه ضروري است به آن توجه شود، پيشگيري در حوزه سلامت اجتماعي است.عمادي در ادامه عنوان کرد: اگر به حوزه پيشگيري اجتماعي توجه شود، بسياري از مسائل و آسيب هاي اجتماعي به ظهور و بروز نمي رسد و پيشگيري اگر به شکل تخصصي انجام شود، موثر خواهد بود و متخصصان امر پيشگيري نيز مددکاران اجتماعي هستند.سيدحسن موسوي چلک مديرکل آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز با اشاره به اين که امسال نخستين سالي است که رديف بودجه مستقلي براي کاهش آسيب هاي اجتماعي و بحث مشاوره و پيشگيري در قانون بودجه در نظر گرفته شده است به خراسان گفت: در قانون بودجه ۱۰ ميليارد تومان اعتبار براي مشاوره و پيشگيري و ۳۰ ميليارد تومان اعتبار براي کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي لحاظ شده است. وي افزود: اين اعتبار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان هاي زيرمجموعه اي اين وزارت خانه که در بحث کاهش آسيب هاي اجتماعي فعاليت مي کنند اختصاص مي يابد. رئيس انجمن مددکاري اجتماعي همچنين تصريح کرد: اختصاص اين اعتبار نشان از اين دارد که دغدغه کاهش آسيب هاي اجتماعي در ميان مسئولان ايجاد شده است علاوه بر اين، ايجاد اداره آسيب هاي اجتماعي در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از دلايل اختصاص بودجه براي آسيب هاي اجتماعي است. سيدجواد زماني سخنگوي کميسيون اجتماعي در مجلس هشتم نيز در اين باره به خراسان گفت: آمارها و گزارش هايي که در گذشته به کميسيون اجتماعي ارائه شده بود حاکي از افزايش آسيب هاي اجتماعي از جمله طلاق، اعتياد و آسيب هاي نوپديد است؛ بنابراين تا قبل از اين که آسيب هاي اجتماعي به بحران جدي در جامعه تبديل شود بايد راهکارهاي جدي براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي اتخاذ شود.وي افزود: به همين دليل در بودجه امسال براي اجراي برنامه هاي کاهش آسيب هاي اجتماعي و همچنين پرداختن به بحث مشاوره، رديف بودجه مستقلي اختصاص يافته است.بنا به گفته نماينده مجلس هشتم در بودجه سال هاي گذشته اعتبارات پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و همچنين اعتبارات پيشگيري و مشاوره در سر جمع اعتبارات دستگاه ها لحاظ مي شد که به دليل مشخص نبودن اعتبار برنامه ريزي و نظارت با مشکل روبه رو بود که در بودجه امسال، براي نخستين بار رديف بودجه مستقلي در نظر گرفته شده است و اميدواريم اين روند ادامه پيدا کند و برنامه هاي کاهش آسيب با قوت ادامه يابد.   خراسان