ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 7 فروردين 1396 ساعت 10:57 https://www.migna.ir/note/40469/تلنگری-ارزشمندی-روان-درماني -------------------------------------------------- عنوان : تلنگری در ارزشمندی روان درماني -------------------------------------------------- جراحی افکار ما سخت تر و تاثیر گذارتر از جراحی های دیگر است. متن : به نظر شما جابجا کردن افکار آدمها سخت تر است یا جابجا کردن دندان پوسیده یک فرد؟! به نظر شما افکار ناکارآمد یک فرد در طول سالیان زندگی او را بیشتر به انحطاط می کشد یا دندان خراب او؟ صبر کنید! ما فکر می کنیم جواب را می دانیم در حقیقت به آن باور نداریم چرا که برای دندانهای پوسیده چندین میلیون هزینه می کنیم اما وقتی هزینه مشاوره به میان می آید آه از نهادمان بلند می شود در اولی پذیرفته ایم اما در دومی هنوز به این باور نرسیده ایم که جراحی افکار ما سخت تر و تاثیر گذارتر از جراحی های دیگر است. پویان مقدم مشاور خانواده