ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 28 دی 1401 ساعت 16:22 https://www.migna.ir/news/60999/تعارضات-زناشویی-دلیل-راه-حل -------------------------------------------------- عنوان : تعارضات زناشویی از دلیل تا راه حل رضا عبدی -------------------------------------------------- آموزش و تاثیر عمیق آن بر رفع تعارضات زناشویی و کاهش تنش در روابط همسران است که همیشه میتواند موفق و موثر باشد متن : تحقیقات مختلف در حوزه‌های روانشناسی و جامعه شناسی عوامل زیادی را برای تعارضات خانوادگی ذکر کرده‌اند در مطالعه ای که (هوشمندی و همکاران، 1398) انجام دادند نتایح بدست آمده نشان داد که  عوامل خانوادگی و عوامل محیطی دو دسته عمده و اثر گذار هستند همچنین عمده­ ترین علل تعارضات زناشویی را به قرار زیر پیشنهاد داده اند 1. مشکلات مالی 2. دخالت خانواده‌ها و اطرافیان 3. خشونت جسمانی و کلامی 4. ضعف مهارت‌های ارتباطی و حل مسأله 5. مشکلات جنسی البته در برخی از متون و سایر پژوهشگران حوزه زوج درمانی و خانواده دلایل دیگر و تقسیم بندی دیگری را  بقرار ذیل ارایه کرده اند: - علت مذهبی شامل تفاوت‌های مذهبی (غالبا تضاد مذهبی) ، رفتار و عقاید خلاف اعتقادات مذهبی و ... -علت فرهنگی شامل تفاوت‌های در نوع نگاه به زندگی مشترک ، تفاوت‌های قومی یا شهری – روستایی. -علت زیستی شامل نازایی و عقیمی ، وضعیت چهره و مشکلات مربوط به سلامت و بیماری. -علت عاطفی شامل عواطف خشک و سرد و عدم درک یکدیگر ، مشکلات در روابط جنسی ، تند خویی و پرخاشگری و ... . -علت اجتماعی شامل داشتن دوستان منحرف و اعتیاد، دخالت اطرافیان و عدم استقلال از خانواده پدری .. -علت سیاسی شامل اختلافات قبیله‌ای - قومی ، گرایش‌های سیاسی متفاوت ، محدود کردن آزادی‌های طبیعی -علت اقتصادی شامل بیکاری،خسیس بودن ،  ولخرجی، فقر و تجمل گرایی و ... .از علتهای اصلی تعارضات والدین با فرزندان است. آنچه مسلم است بین زوج‌های متعارض مزدوج شده در سه دهه پیشین تفاوتهای عمده ای وجود دارد و کمالا روشن است که  برخی از عوامل تعارضات زناشویی تابعی از شرایط زمانی است، لذا شناسایی فهرست و سهم این عوامل در هر دهه درکنترل و پیشگیری از  تعارضات زناشویی موثر است( هوشمندی و همکاران ) بر همگان روشن است که هیچکدام از سبک های حل تعارضات زناشویی بر دیگری ارجعیت و برتری خاصی ندارد و هر کدام بسته به نوع مشکل ذینفعان و شرایط همسران میتواند کارآیی خاص و یا ناکارآمد باشد اما میتوان فهرستی را جهت یادآوری ارایه کرد :حل تعارض به شیوه  اجتنابی که بصورت کاملا آشکار فقدان همکاری و  فقدان قاطعیت را هویدا میکند سبک حل تعارض ملزم شده روش دیگری برای حل تعارضات زناشویی است که  فقدان قاطعیت و نبود همکاری را در خود جای جای داده است  سبک و روش دیگری که در طبقه بندی حل تعارضات زناشویی شناخته شده است و بنوعی از عدم همکاری و نبود قاطعیت نشانه ها دارد سبک تعارض مسلط است . اما در کنار این روشهای حل تعارضات زناشویی دو سبک دیگر هم شناسایی و معرفی شده اند :     سبک حل تعارض مصالحه: همکاری متوسط، قاطعیت متوسط     سبک حل تعارض همکاری: همکاری بالا، قاطعیت بالا     که بطور ویژه ای همکاری و قاطعیت در دو حالت متوسط و بالا معرفی میکنند اما آنچه مشخص است نقش آموزش و تاثیر عمیق آن بر رفع تعارضات زناشویی و کاهش تنش در روابط همسران است که همیشه میتواند موفق و موثر باشد البته برخی از مطالعات هم این ادعا را مهر تایید زده اند که  آموزش زوج‌درمانی رفتاری باعث کاهش تعارضات زناشویی است ( رضایی و عارفی ، 1401) و یا در مطالعه دیگری آمده است که آموزش طرحواره درمانی میتواند شیوه ی گروهی موجب کاهش باورهای غیر منطقی زنان باشد (مردانی و نوری ، 1401).      رضا عبدی