ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 14 بهمن 1401 ساعت 19:45 https://www.migna.ir/news/61169/مزایای-حرف-زدن-شنیدن-تامل-کردن -------------------------------------------------- عنوان : مزایای حرف زدن پس از شنیدن و تامل کردن گزارشی از یک پژوهش -------------------------------------------------- اگر مردم در هنگام بحث با یکدیگر، چه در دنیای مجازی و چه رودررو، درباره ارزش‌هایی که برایشان مهم است تأمل کنند، با هم سازگارتر خواهند بود متن : یک پژوهش میان‌رشته‌ای جدید نشان می‌دهد فرآیند تأمل در ارزش‌های زندگی قبل از سخن‌گفتن، تمایل افراد را برای گوش‌دادن به سخنان دیگران و مشارکت با آن‌ها در یک گفت‌وگوی مدنی افزایش می‌دهد. تا به حال پیش آمده است که از شرایطی عصبانی باشید و احساس کنید می‌خواهید با همه دنیا درباره آن بحث کنید؟ شاید وقت آن رسیده باشد که دست نگه دارید، نفس بکشید و به ارزش‌هایی که برایتان اهمیت دارد فکر کنید. تیم پژوهشی متشکل از فیلسوفان و زبان‌شناسان دانشگاه کاردیف در ولز و روان‌شناسان دانشگاه باث در انگلیس، ۳۰۳ شرکت‌کننده را به گروه‌های کوچک تقسیم‌ کردند و از آن‌ها خواستند درباره مزایای دریافت کمک‌هزینه تحصیلی بحث کنند. قبل از بحث، از نیمی از آن‌ها خواسته شد ارزش‌هایی را که در زندگی برایشان اهمیت دارد، بنویسند. همه بحث‌ها ضبط، کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل شدند. بررسی‌های تیم پژوهشی نشان داد که فرآیند تأمل در ارزش‌ها به «تواضع فکری» افراد (آگاهی آن‌ها از خطاپذیری خود و پذیرش دیدگاه‌های دیگران) کمک می‌کند: ۶۰.۶ درصد از شرکت‌کنندگانی که ابتدا درباره ارزش‌های خود تأمل کردند، در برابر دیگران فروتنی بیشتری نشان دادند. محققان معتقدند در دنیای امروز که نظرات افراد بیش از پیش، با یکدیگر مخالف به‌نظر می‌رسد، اگر مردم در هنگام بحث با یکدیگر، چه در دنیای مجازی و چه رودررو، درباره ارزش‌هایی که برایشان مهم است تأمل کنند، با هم سازگارتر خواهند بود و نحوه تعامل آن‌ها با یکدیگر تفاوت خواهد کرد. آن‌ها توصیه می‌کنند که در مدارس و دانشگاه‌ها به این موضوع توجه شود؛ زیرا به آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان کمک شایان توجهی خواهد کرد.