ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 13 تير 1401 ساعت 23:41 https://www.migna.ir/news/59315/دریافت-دفترچه-سوالات-آزمون-سراسری-سال-1401 -------------------------------------------------- عنوان : دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1401 -------------------------------------------------- دفترچه سوالات کنکور سراسری ۱۴۰۱ در 5 گروه آزمایشی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد. متن :   1 سؤالات گروه آزمايشي  هنر دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي دفترچه اختصاصي 2  سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی   دفترچه عمومي  دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي  دفترچه شماره دو  دفترچه شماره سه علوم انسانی دفترچه شماره سه علوم و معارف اسلامی  دفترچه عمومی ویژه علوم و معارف اسلامی 3  سوالات گروه آزمایشی گروه ریاضی   دفترچه عمومي  دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي   دفترچه شماره دو  دفترچه شماره سه  4  سوالات گروه ازمایشی گروه تجربی دفترچه عمومي  دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي   دفترچه شماره دو  دفترچه شماره سه  دفترچه اختصاصی بهیاری 5  سوالات گروه ازمایشی زبان های خارجی دفترچه عمومي  دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي   دفترچه شماره دو  دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه   6 - دریافت سوالات خارج کشور دفترچه عمومی (ریاضی، تجربی، هنر، زبان های خارجی) دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي دفترچه اختصاصی یک ریاضی و فنی دفترچه اختصاصی دو(2) ریاضی و فنی دفترچه اختصاصی یک علوم تجربی دفترچه اختصاصی دو(2) علوم تجربی دفترچه رشته بهیاری علوم تجربی دفترچه عمومی علوم انسانی دفترچه عمومی علوم انسانی ویژه علوم و معارف معارف اسلامی دفترچه اختصاصی شماره یک انسانی دفترچه اختصاصی شماره دو(2) انسانی دفترچه اختصاصی علوم و معارف اسلامی دفترچه اختصاصی هنر دفترچه اختصاصی زبان های خارجی دفترچه اختصاصی زبان های خارجی (آلمانی و فرانسه) روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور