ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 1 تير 1394 ساعت 16:57 https://www.migna.ir/news/31630/نقاب-اتاق-شيشه -------------------------------------------------- اما و اگرهاي شکل گيري گروه هاي خانوادگي در شبکه هاي اجتماعي موبايلي عنوان : نقاب در اتاق شيشه اي -------------------------------------------------- عباس کيوانلو، روانشناس باليني و مشاور خانواده- عضويت افراد در گروه هاي خانوادگي که در شبکه هاي مجازي شکل مي گيرد، از دو بعد قابل ملاحظه است که يک بعد آن فوايد و محاسن آن است و جنبه ديگر آسيب هاي آن است. متن : در جنبه مثبت بايد گفت در شرايط امروزي که اعضاي خانواده به دليل شرايط کاري و تحصيلي از هم دورند و گاهي در شهري ديگر و حتي در کشور ديگري به سر مي برند، گروه هاي خانوادگي در شبکه هاي مجازي به آنها فرصت مي دهد که از حال هم باخبر باشند که اين امر مي تواند بسيار سازنده باشد؛ يعني افراد با به اشتراک گذاشتن مطالب و عکس هايشان در جمع خانوادگي، فاصله ها را کم مي کنند؛ فرض کنيد پدربزرگ و مادربزرگي که دور از فرزندان و نوه هاي خود هستند با ديدن عکس نوه شان در شبکه مجازي چقدر خوشحال مي شوند.   ديگر نکات مثبت ارزان بودن و هزينه کم اين شبکه ها نيز نکته مثبت ديگري است که نبايد آن را از نظر دور داشت. اين امر افراد را راغب مي کند که با عضويت در گروه ها، روابطشان را تقويت کنند، از حال هم باخبر باشند و مسائلشان را با هم حل کنند.   پاي يک نقاب در ميان است تأثيرگذاري اين موضوع بر نوع و شکل رابطه ها نيز همانند بسياري از مسائل ديگر به شخصيت افراد بستگي دارد. معمولا افراد در اين شبکه ها، بخش مثبت شخصيت خود را به نمايش مي گذارند؛ يعني ما مسائلي را با ديگران به اشتراک مي گذاريم که آن ها را دوست داريم، وجوه خوب را در معرض ديد ديگران قرار مي دهيم، بر اين اساس شکل گيري گروه مي تواند مانند يک نقاب براي افراد عمل کند، اين امر باعث مي شود در اين قبيل روابط مجازي، تنها به احساسات مثبت افراد توجه شود و کمتر از ناراحتي ها و عصبانيت هاي خود حرف بزنند؛ براي مثال اگر از هم ناراحت باشند به يکديگر نمي گويند و مخصوصا اگر دامنه گروه گسترده تر شود و اقوام و اعضاي فاميل را هم در بر بگيرد، اين موضوع پررنگ تر مي شود چون افراد خود را در معرض قضاوت ديگران احساس مي کنند و تنها به ابراز حس هاي مثبت مي پردازند در حالي که يک رابطه واقعي دربردارنده احساسات مثبت و منفي است.   به همه جنبه ها توجه کنيد براي داشتن يک رابطه کارآمد و درست بايد به همه جنبه ها توجه داشت تا علاوه بر بازخوردهاي مثبت و تأييد کردن يکديگر بتوانيم گلايه ها، ناراحتي ها و احساسات منفي خود را نيز به طرف مقابل بروز بدهيم. به عنوان مثال درد دل کردن افراد خانواده و فاميل در اين فضاها گاهي موجب برداشت هاي نادرست و غيرمفيد از سوي ديگران مي شود که در نهايت سازنده نيست. به عبارت ديگر در اين خانه هاي شيشه اي مشکلات درون خانه و خانواده در معرض ديد ديگران قرار مي گيرد؛ اگر چه کنترل آن در دست خود افراد است ولي با نمايش آن ممکن است با آسيب هايي روبه رو شوند. با اين حال همه چيز به شخصيت فرد بستگي دارد. بايد توجه داشت وقتي افراد در مقابل درددل ها و مطالب خود از سوي ديگران پاسخ دريافت مي کنند احساس تأييدي را تجربه مي کنند که ممکن است به وابستگي آنها به گروه در شبکه مجازي منجر شود و روابط واقعي بين اعضاي خانواده را کمرنگ کند، مخصوصا اگر روابط بين افراد خانواده ضعيف و کمرنگ باشد؛ اين دريافت احساس مثبت در حالي است که روابط در فضاي مجازي واقعي نيست و تنها چهره مثبت و همراه با نقاب افراد در آن وجود دارد.   -اما و اگرهاي شکل گيري گروه هاي خانوادگي در شبکه هاي اجتماعي موبايلي نيره سادات حسيني استفاده از گوشي هاي هوشمند و شبکه هاي اجتماعي در فضاي مجازي بسيار سريع تر از آن چه فکر مي کرديم، شايع شد و به سراغمان آمد.... مثل هميشه پيش از آن که به فکر بسترسازي فرهنگي براي ورود فناوري خاصي باشيم تحت سيطره آن قرار گرفتيم و تا به خودمان آمديم، ديديم تمام دوستان، اعضاي خانواده، اطرافيان وهمکاران و مردم کوچه و بازار سرهاشان را فروانداخته اند اين بار نه در جيب تفکر که بر صفحه تلفن هاي همراه که بدجوري همراهمان شدند! مي دانم شما هم مثل من هزار بار اين قصه تکراري را شنيده ايد که اين ابزار و امکانات دو لبه فرصت و تهديد دارند و مي شود از آنها استفاده مثبت و منفي کرد. ولي با وجود اين مسائل، باز هم بد نيست از جنبه هاي مختلف با پيامدهاي اين موضوع آشنا شويم تا اگر از اثر مثبت يا منفي آن غفلت کرده ايم، آگاهانه تر از پيش، به سراغش برويم. اين بار شکل گيري گروه هاي خانوادگي مجازي در شبکه هاي اجتماعي دستمايه گفت و گوي ما با برخي از اعضاي اين گروه ها و همچنين کارشناسان حوزه روانشناسي و جامعه شناسي قرار گرفته است.