ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 17 اسفند 1399 ساعت 11:00 https://www.migna.ir/news/52601/سخن-بزرگان-مورد-خشم-عصبانی-شدن-عکس-نوشته -------------------------------------------------- عنوان : سخن بزرگان در مورد خشم و عصبانی شدن+عکس نوشته -------------------------------------------------- این متن های کوتاه تجربیات بزرگان جهان در مورد عصبانیت هستند. می توانید این جملات زیبا در مورد خشم هر روز بخوانید و آنها را در زندگی خود به کار بگیرید. متن : الکساندر پوپ خشم، گرفتن انتقام اشتباه دیگران از خودمان است.   آندره موروا هر چیزی که مطابق میل و آرزوی باطنی ما است، به نظر، حقیقت محض و هر آنچه بر خلاف میل ما باشد باعث خشم مان می شود. افلاطون نیرومندترین مردم کسی است که خشم خود را نگه دارد. آنتونی رابینز هنگامی که خشمگین و برآشفته هستید، در دشواری خود به دام می‌افتید. هرچه بیشتر خشمگین شوید و دست و پا بزنید، بیشتر در باتلاق دشواری‌ها فرو خواهید رفت.   فرناندو پسوآ زمانی چیزهایی مرا به خشم می آورد که امروز باعث خنده ام می شوند. برای این کار پایداری لازم است تا با آن، انسان های میانه ی اهل عمل بر شاعران و هنرمندان خنده سر دهند.   یوهان ولفگانگ فون گوته تو که زیردستی، لطف و خشم خواجه را یکسان گیر؛ چه بسا خواجه آنجا خشمگین آید که جای ستودن باشد و آنجا بستاید که جای خشم گرفتن باشد. *** دانایان، هماره آماج تیر خشم و کین جاهلانند، اما همین که یکی از آنان بمیرد، مردمان به آه و ناله پردازند و به نامش پول گرد آرند تا بنایی به یادبودش بسازند و نامش را جاودانی کنند. آنتونی رابینز به یاد داشته باشید که هر گاه از دست کسی خشمگین و یا برآشفته شدید، این، قوانین فردی شما است که ناآرام تان کرده است، نه رفتار طرف مقابل. آندره موروا هیچ کاری ممکن نیست برای مملکت انجام گیرد، مگر اینکه هوی و هوس و خواهش های نفسانی و هیجان های روحی مانند عشق و خشم و جز آن در امور مملکتی راه نداشته باشد.   ولتر اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیل بر این است که قوی نیستی. رالف والدو امرسون به ازاء هر دقیقه عصبانیت، شصت ثانیه شادی را از دست می دهید.   سقراط خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.   بنجامین فرانکلین آن چه با خشم آغاز می شود، با شرم به پایان می رسد.   فریدریش نیچه استادان درجه دو با نزدیک شدن پایان کار عصبی می شوند و نمی توانند با آن غرور و تعادل آرامی که برای مثال خلیج “ژنوا” در پای کوه “پور توفینو” به دریا فرو می ریزد، کار خود را به پایان رسانند.     چارلز دیکنز گریه کردن ریه ها را باز می کند، چهره را شستشو می دهد، چشم ها را ورزش می دهد، و خشم را کاهش می دهد. پس به راحتی گریه کن.