ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 13 خرداد 1402 ساعت 23:35 https://www.migna.ir/news/59181/میانجی-گری-مدارس-تقویت-تاب-آوری -------------------------------------------------- برگرفته از کتاب جادوی رایج عنوان : میانجی گری مدارس برای تقویت تاب آوری باشگاه تاب آوری -------------------------------------------------- مدارس می­توانند به فرصتهای بسیار متنوعی برای رشد تاب آوری و مهارتها،راهنمایی و تجربه برتر در فعالیتهای خارج از برنامه ی درسی سنتی دست یابند. متن : مدارس می­توانند به فرصتهای بسیار متنوعی برای رشد تاب آوری و مهارتها،راهنمایی و تجربه برتر در فعالیتهای خارج از برنامه ی درسی سنتی دست یابند. عفت حیدری مترجم کتاب جادوی رایج در باشگاه تاب آوری میگنا نوشت یکی از قوی ترین موتورهای سازگاری در رشد انسانی، انگیزه ی مربوط به پویایی و لذت در تلاش برای تسلط بر محیط است.معلمان و افراد دیگر در مدارس، نقش مهمی در فراهم آوردن فرصتها، تجربه ی موفقیت در مدارس در برخی از مهمترین مراحل رشد در دوره ی کودکی و تقویت و تشویق آنها به یادگیری و مشارکت در چالش ها بازی می­کنند در نتیجه آنها روی خود کفایی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان تاثیر می­گذارند. یکی از هنرهای آموزش، فردیت بخشیدن به تجارب هر کودک است، طوری که اثر تعادلی روی چالشها داشته و پشتیبانی از مهارتها را در این بین پویا می سازد چهارچوب بیش از حد می­تواند اعتماد نفس را پایین بیاورد، در حالی که کبمود چهارچوب، می تواند باعث شکست یا تضعیف روحیه شود. توقعات پایین می­تواند زیرکانه شکل مضری از تبعیض و اژِدهای قدرتمندی از پویاییی و خودکارآمدی باشد. از طرف دیگر، توقعات بیش از حد مانند توقع در عملکرد بیش از ظرفیت رشدی کودکان می­تواند تاثیری مخرب بر درک پویایی و انگیزه های درونی داشته باشد.به همین نسبت پاداشهای برونی و تحسین های بیش از حد، نیز می تواند پیامدهای منفی بر انگیزه و اعتماد به نفس داشته باشد. برخورداری تعادل درست همین الان در آموزش برای یادگیری فردی و حمایت از خودکارآمدی کار ساده ایی برای معلمان نیست و منطقه هدف هر کودک در حال رشد و یادگیری در نتیجه مرتبا تغییر می­کند.   کتابها و خط مشی های متعددی برای تحصیل کرده ها پیرامون انگیزه دانش آموزان در طی سالها منتشر شده است. تئوریها و استراتزی های گوناگون، توصیه هایی برای معلمان دارند که روی کیفیت روابط معلم و شاگردان و همین طور استراتژی های ایجاد انگیزه یادگیری در سطح کلاس درس و دانش آموزان تمرکز می­کنند. گرچه، استراتژیهای متنوعی توصیه شده که اغلب شامل الگوبرداری،چهارچوب، تعیین هدف فردی، پاداش های درونی و تجربیات مدیریت شده است. بندورا به نقش موثر و درک معلمان در فراهم آوردن محیطهای یادگیری که به دانش آموزان انگیزه ی یادگیری می­دهد، اهیمت می­داد.معلمانی با ادراک بالا و موثر، فرصتهای برتر تجربه را برای دانش آموزان خود فراهم می­آورند.علاوه بر این مدارس موثر، بیشتر علاقه مند به جذب و پرورش معلم هایی با خودکارآمدی بالا هستند. فعالیتهای فوق برنامه مدارس می­توانند به فرصتهای بسیار متنوعی برای رشد مهارتها،راهنمایی و تجربه برتر در فعالیتهای خارج از برنامه ی درسی سنتی دست یابند.این موارد شامل ورزش،موسیقی، هنر، باشگاه های مختلف( مثل باشگاه شطرنج و رقص و خدمات اجتماعی دولت) دانش آموزی و مشابه به فعالیتهای فوق برنامه ایی هستند. هر کدام از این محیطها، امکاناتی را برای دانش آموزان مختلف و ارتباط با مربیان و ره نمایان بالقوه، رشد مهارت یا استعداد و تجربه مدیریت فراهم می آورند. این فعالیتها، گاهی اگر بودجه ی مدرسه کم باشد، تجملی به نظر می رسد.به هر حال این فرصتها ممکن است نقش حیاتی در حفظ دانش آموزانی که در معرض خطر رها کردن مدرسه هستند، داشته و انگیزه و توانمندی جوانان در معرض خطر را بهبود بخشد. بررسی های بلند مدت از فعالیتهای فوق برنامه مدرسه محور اغلب نشان دهنده ی ارتباطات مثبت برای اشتغال، دستیابی به امکانات آموزشی، و دستاوردهای بعدی در حوزه ی صلاحیت مثل کار یا مشارکت مدنی است. این فعالیتها باید وابستگی با همسالان شریک در آن، دلبستگی به افراد بزرگسال شایسته و به دست آوردن مهارتها و انگیزه ی برتری را پرورش دهد واین امر به نوبه ی خود ظرفیت تاب آوری در جوانان را با تجربه ی سختی افزایش می دهد. به هر حال امکان دارد که ارتباطات مثبت بین فعالیتهای فوق برنامه و موفقیت های دیکر در مراحل رشد واسطه توانایی های کسانی شود که برای این فعالیتها انتخاب شده اند، علاوه بر این فعالیتهای فوق برنامه و موفقیتهای دیگر در مراحل رشد واسطه توانایی های کسانی شود که برای این فعالیتها انتخاب شده اند؛ علاوه بر این فعالیتهای فوق برنامه ممکن است همیشه پیامدهای مثبتی نداشته باشند، زیرا ارزشها و رفتارهای افراد بزرگسال و همسالانی که در این گروه ها شرکت می کنند، و ماهیت فعالیتها و فرهنگ گروه ها بسیار متنوع است. آزمایش های میانجی گرایانه، استراتژی آشکاری برای آزمایش ماهیت سببی ارتباطات بین فعالیتهای فوق برنامه و رشد مثبت تاب آوری فراهم می­کند.   میانچی گری های مدرسه – محور برای تقویت تاب آوری کودکان زمان زیادی را در مدارس می­گذرانند مدرسه نقش های چند جانبه ای را بازی می­کنند، سرویس هایی که میانجی گری را بهبود تاب آوری در میان کودکان در معرض خطر به دلایل مختلف طراحی کرده، در محیط مدرسه پیاده شده است. این موارد شامل بهبود تاثیر مدارس، تلاش برای بهبود موفقیت های آکادمیک از طریق تغییر بر نامه ی درسی ، آموزش معلمان یا برنامه ها  راهنمایی برنامه هایی برای پیشگیری از افت درسی، و شکل های دیگری از عدم مشارکت و برنامه هایی برای کاهش رفتارهای مساله دار است که مانع از یادگیری شده و فضای مدرسه را مختل می­کنند. مدارس، برنامه های سیستماتیکی برای مواجهه با بحران و پاسخگویی به خشونت در مدرسه در نطر گرفته اند.نمونه هایی که در اینجا پر رنگ شده، به شدت با قالب تاب آوری متناسب و سازگار هستند. یا به وضوح به دنیال یک سیستم سازگاری اساسی برای بهبود موفقیت در میان کودکان در معرض خطر در مواجهه با سختی ها هستند.   برگرفته از جادوی رایج تاب آوری در تکامل. نویسنده آن . اس. مستن. محمدرصا مقدسی.عفت حیدری.هما نیابتی نشر ورجاوند