ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 9 آبان 1395 ساعت 11:15 https://www.migna.ir/news/38931/اقتصاد-روان-شناسی-اولويت-هاي-شورای-مرکزی-سازمان-نظام-شناسي-مشاوره -------------------------------------------------- عنوان : «اقتصاد روان شناسی» از اولويت هاي شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسي و مشاوره -------------------------------------------------- معاونت نظارت حرفه ای و امور کمیسیون های سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، با بیان ضرورت تشکیل کمسیون تلفیق در شوراهای استانی برای صدور پروانه اشتغال حرفه ای، از «اقتصاد روان شناسی» به عنوان یکی از برنامه های مهم شورای مرکزی در دوره چهارم خبر داد. متن : وی افزود: باید تلاش کنیم تا به لحاظ کیفی نیز به آن چه جامعه روان شناسی و مشاوره کشور مستحق آن است برسیم. عضو شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور با اشاره به برنامه های سازمان در دوره چهارم، تصریح کرد: در دوره های پیشین بیشتر نگاه ما برای فرهنگ سازی و نهادینه کردن روان شناسی و مشاوره در کشور بود، اینک «اقتصاد روان شناسی» به طور قطع یکی از برنامه های اصلی سازمان در دوره چهارم خواهد بود و تلاش می کنیم تا روان شناسان و مشاوران از تسهیلاتی که یک متخصص باید بهره مند شود، استفاده کند و در جایگاه اقتصادی قابل قبولی قرار گیرد. ضرورت صدور پروانه اشتغال حرفه ای و نظارت بر روان شناسان و مشاوران توسط سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور تشکیل کمیسیون تلفیق در شوراهای استانی برای صدور پروانه اشتغال حرفه ای عضو شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، شاغل بودن اعضا کمسیون های صدور پروانه اشتغال حرفه ای را در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور، یکی از عوامل اصلی در به تعویق افتادن صدور پروانه ها عنوان کرد. امکان صدور پروانه اشتغال حرفه ای برای دانشجویان دکترا پس از موفقیت در آزمون جامع