ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 23 مرداد 1391 ساعت 9:59 https://www.migna.ir/news/13271/كنكوري-ها-انتخاب-رشته-رتبه-سهميه-كشوري-توجه-كنند -------------------------------------------------- عنوان : كنكوري‌ها در انتخاب رشته به رتبه در سهميه و رتبه كشوري توجه كنند -------------------------------------------------- متن : مشاور سازمان سنجش آموزش كشور با تشريح چگونگي استفاده داوطلبان از اطلاعات كارنامه كنكور براي انتخاب رشته، گفت: داوطلبان بايد براي انتخاب رشته به رتبه در سهميه و رتبه كشوري بدون سهميه در هر زيرگروه توجه كنند. حسين توكلي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه با توجه به ضوابط آزمون سراسري براي محاسبه نمره خام در هر درس، به هر پاسخ صحيح 3 امتياز تعلق مي‌گيرد و به ازاي هر پاسخ غلط يك امتياز كسر مي‌شود، تصريح كرد: با توجه به ناهمگوني و ناهمترازي نمرات دروس مختلف امتحاني در يك گروه آزمايشي كه ناشي از نابرابري سطح دشواري دروس مختلف عمومي و اختصاص است، نمرات خام تراز مي‌شود. وي افزود: براي تعيين نمره تراز، لازم است تمامي نمرات خام كليه داوطلبان در هر گروه آزمايشي و هر درس در دسترس باشد، بنابراين يافتن نمره تراز دروس اعم از عمومي و اختصاصي توسط داوطلب امكانپذير نيست. توكلي با اشاره به محاسبه نمره كل داوطلب در هر زير گروه گفت: نمره كل هر داوطلب در هر زيرگروه، ميانگين وزني نمرات تراز دروس عمومي و دروس اختصاصي وي با توجه به ضريب هر درس در آن زيرگروه است و ضريب دروس تخصصي سه برابر مي‌شود.