ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 13 مرداد 1398 ساعت 16:10 https://www.migna.ir/news/47878/تشخیص-حد-مرز-رفتارهای-معمولی-نیاز-بررسی-های-تخصصی -------------------------------------------------- برچسب زدن ممنوع! عنوان : تشخیص حد و مرز رفتارهای معمولی نیاز به بررسی‌های تخصصی دارد -------------------------------------------------- یک دکترای روانشناسی گفت: جامعه پرتنش امروزی لزوم افزایش آگاهی افراد و انجام مراقبت‌های بهداشتی و روانی از جمله توجه به ورزش یوگا، شنا و کوهنوردی را بیشتر می‌کند، شرکت در کلاس‌‎های خودشناسی و ترغیب افراد برای مراجعه به مشاور و روانشناس بدون برچسب زدن بر آنان اهمیت زیادی دارد. متن : ميگنا: احمد پدرام اظهار کرد: از نظر علم روانشناسی هرحالت عاطفی وقتی از حد نرمال فراتر رود یک نوع بیماری روانی محسوب می شود و نیاز به توجه و درمان دارد. وی افزود: مادری که فرزندش را به دلیل ترس از آسیب دیدن بیش از حد در آغوش بگیرد و اجازه ندهد دست به انجام کاری بزنددچار اضطراب افراطی است، این اضطراب خود را در قالب محبت افراطی به فرزندنشان می دهد. این کارشناس روانشناسی با بیان اینکه شاخصه های علمی برای سنجش رفتارهایفردی وجود دارد، خاطر نشان کرد: بنا بر ارزیابی روانشناسان و روانپزشکان زمانی که تفکر یک فرد ازروند منطقی خارج شود، او از حد نرمال خارج شده است. پدرام ادامه داد: میزان سنخیت و تناسب رفتار یک فرد با نرم معمول جامعه و بررسی اینکه این رفتار تا چه میزان موجب آزار خود و اطرافیانش می شود، روانشناسان و روانپزشکان را در تشخیص درست بیماری کمک می کند، بنابراینچنانچه هرکدام از رفتارهایآدمی از جمله محبت، عصبانیت و یا حتی عبادت از حد معمول خارج شدفرد باید در مرحله اول نسبت به رفتار نادرست خود آگاه شود. وی تصریح کرد: همه افراد به طور معمول عصبانی می شوند اما چنانچه این عصبانیت از حد نرمال خارج و به صورت مکرر اتفاق بیفتد تبدیل به خشونت یا پرخاشگری می شود و نشان دهندهحساسیت بیش از اندازه فرد است. تشخیص حد و مرز رفتارهای معمولی نیاز به بررسی های تخصصی دارد این کارشناس روانشناسی تاکید کرد: تشخیص حد و مرز رفتارهای معمول افرادو مقایسه آن با معیارهای علمی اهمیت زیادی دارد بنابراین برچسب زدن روی رفتار دیگران کاری غیراصولی است، در این راستا آگاهی بیشتر مردم نسبت به اطلاعات بهداشت روانی و خودآگاهی اهمیت زیادی دارد تا میزان آسیب ها وارده به فرد و جامعه به حداقل برسد. پدرام گفت: آموزش بهداشت روانی، آموزش سلامت روان و خود مراقبتی باید در برنامه های درسی مدرسه و دانشگاه و آموزش های همگانی در سطح جامعه ارائه شود تا فردنسبت به رفتارهای خود و اطرافیانش آگاه شود. وی افزود: اطلاعات عموم افراد جامعه در مورد بیماری های روانی اندک است و بسیاری از آنان نسبت به اضطراب، استرس و افسردگی خود آگاه نیستند به طور مثال کسی که وسواس دارد به عنوان فردی تمیز شناخته می شود در حالی که اگررفتارهای اوموجب رنجش خود و اطرافیانششود نیاز به اصلاح دارد. این دکترای روانشناسی گفت: توجه به آموزش های عمومی و شرکت درکلاس های آموزش روانشناختی قبل از ارجاع به روانشناس بالینی اهمیت زیادی دارد زیرا افراد را نسبت به توقعات نادرست و رفتارهای غیر منطقی آگاه و در بیشتر موارد، ناهنجاری های رفتاری آنان را حل می کند. پدرام عنوان کرد: میزان مراجعه به روانشناس برای کسب آگاهی نسبت به مسائل از جمله ازدواج، روابط زن و شوهر وروابط بین والدین و فرزنداننسبت به ده یا بیست سال گذشته بیشتر شده است وبسیاری از آنان مشتاق هستند تا خصوصیات یک انسان سالم و نرمال را بدانند. وی افزود: جامعه پرتنش امروزی لزوم افزایش آگاهی افراد و انجام مراقبت های بهداشتی و روانی از جمله توجه به ورزش یوگا، شنا و کوهنوردی را بیشتر می کند، شرکت در کلاس های خودشناسی و ترغیب افراد برای مراجعه به مشاور و روانشناس بدون برچسب زدن بر آنان اهمیت زیادی دارد.