ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 11 اسفند 1395 ساعت 8:02 https://www.migna.ir/news/40235/گام-عملیاتی-وزارت-بهداشت-اجرای-برنامه-جامع-روان -------------------------------------------------- عنوان : گام عملیاتی وزارت بهداشت در اجرای برنامه جامع بهداشت روان -------------------------------------------------- معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: فعال کردن شورای سلامت روان دانشگاهها ضروری است و برنامه جامع بهداشت روان عملیاتی آماده شده است متن : جلال نژاد جواد مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران؛ گفت: در دانشگاهها، سه حوزه  آموزش، درمان و پژوهش به ترتیب در اولویت برنامه ها قرار دارند که باید فضای دانشگاهها را به سمت سلامت روان دانشجویان پیش ببریم و شورای سلامت روان دانشگاهها را  فعال کنیم. وی بیان کرد: برنامه عملیاتی سلامت روان آماده شده که با کار محوری در برنامه ها درصدد عملیاتی شدن این طرح هستیم، اما هنوز شورای سلامت روان در دانشگاهها نداریم و با تصویب این برنامه در هیات امنای دانشگاه، مسئولان دانشگاهها موظف به اجرای آن هستند. نژادجواد بکارگیری افراد علمی و متخصص حوزه روان شناسی و مشاوره در دفاتر مشاوره دانشگاههای علوم پزشکی را از نقاط قوت وزارتخانه دانست. وی با بیان اینکه علمی کردن مشاوره دانشجویی از ضرورت های جوامع دانشگاهی است، اظهارداشت: ساختار مشاوره دانشجویی را در کل کشور بررسی کردیم و براساس مدلهای علمی، تعداد نیروهای متخصص هر بخش مشخص شده و هر چند سال که چارت دانشگاهها تغییر می کند، لازم است براساس همان مدل علمی، تعداد نیروهای هر بخش را افزایش دهیم و با برنامه محوری ساختار را براساس نیاز دانشگاهها مشخص کنیم.    مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تصریح کرد: 466 نیروی کارشناس در دفاتر مشاوره دانشگاههای علوم پزشکی کل کشور فعالیت می کنند یعنی هر 400 دانشجو یک مشاور دارد، درصورتی که براساس استاندارد، به ازای 300 تا 350 دانشجو به یک مشاور نیاز است.  وی با بیان اینکه در سال آینده شاهد اعمال تغییراتی با حضور روسای مراکز مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی تهران در این حوزه خواهیم بود، افزود: در نظر داریم دانشگاه علوم بهزیستی را به عنوان مرجع و مرکزیت بر سلامت روان معرفی کنیم تا تمام دفاتر دانشگاه‌های علوم پزشکی در برنامه جامع به این حوزه مرتبط شده و برنامه را اجرا کنند تا شاهد خدمات هرچه بهتر مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی باشیم.