ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 1 آذر 1400 ساعت 15:23 https://www.migna.ir/news/56085/راهکاری-کم-کردن-نگرانی -------------------------------------------------- عنوان : راهکاری برای کم کردن نگرانی یونس قیصی زاده -------------------------------------------------- روانشناسان يكي از راهکارهای كم کردن نگرانی ها را توجه به زمان حال میدانند، آگاهي از «زمان اكنون»، اينكه توجه كنيم اكنون چه چيزی در حال رخ دادن هست. متن : يك روش براي اينكه به لحظه اكنون بياييم، استفاده از حواس ۵ گانه هست، توجه به تجربياتی مثل صداها، مناظر، بوها، مزه ها و حس های بدني كه بلافاصله رخ ميدهند، ميتواند ما را به لحظه جاري بياورد. جالب است كه بدانيم معمولا در زندگی روزانه، ما به طور آگاهانه از میزان چیزهایی که می شنویم، می بینیم، بو می کنیم، می چشیم یا لمس می کنیم، هشیار نیستیم، و برای آمدن به لحظه حال، باید سعی کنیم به این تجربه های حسی با هدف تجربه کردن آنها، هشیار شویم. به عنوان نمونه در حالیکه در بیشتر روز چشمانمان باز هست اما خیلی از چیزهای اطرافمان را نمی بینیم، بسیاری از چیزهایی را می بینیم که نفعی برایمان دارند و از چشم هایمان سودجویانه استفاده می کنیم، یا در حالیکه نگاه می کنیم اما تمرکزمان بر چیزها و جاهای دیگر است. برای کاهش نگرانی می توانیم به هر آنچه می بینیم آگاهانه نگاه کنیم، دقت کنیم در آنچه می بینیم، تجربه کنیم دنیای اطرافمان را با نگاه کردن بدون اینکه زشتی و زیبایی آنها را مشخص کنیم، غرق در دیدن شویم، این همه چیزهای زیبا در اطرافمان وجود دارند که ما ندیده ایم، بارها از کنارشان گذشته ایم و به آنها نگاه کرده ولی آنها را ندیده ایم. به مناظر زیبای قالیچه ها و فرش ها و تابلو دقت کرده ایم؟ به جزئیات فراوانی که در صنایع دستی خانه امان هست توجه کرده ایم؟ به رنگ های متنوعی که در حال قدم زدن در پیاده رو وجود دارد نگاه کرده ایم؟ به اشیا زیادی که در مسیرمان قرار دارد چطور؟ سعی کنیم اینبار و بارهای دیگر به جزئیات زیادی که قبلا به آنها توجه نمی کردیم، نگاه کنیم حتی اگر موقع نگاه کردن و دقت، بطور طبیعی افکارمان ما را به سمت نگرانی کشاند، سعی کنیم توجه و تمرکز خودمان را به تجارب بدون واسطه ای که در حال دیدن آنها هستیم برگردانیم. هنگامی که نگرانی به سراغتان میاید همین توجه به لحظه را با توجه به صداها، بوها، لمس کردن و چشیدن هم امتحان کنید. اگر در هنگام این ذهن آگاهی، حواستان منحرف شد و به سمت نگرانی هایتان رفت، نفس عمیقی بکشید و سپس به آرامی خودتان را به لحظه اکنون برگردانید. این بار که بیرون رفتید سعی کنید راه رفتن ذهن آگاهانه را تجربه کنید. در حال قدم زدن با دقت به آسمان، درخت ها و زمین نگاه کنید، به افکاری که با دیدن این عناصر در طبیعت به ذهنتان میاید توجه کنید، به ساختمانها و جزئیات معماری آنها دقت کنید، به خطوط و شکل هایی که می بینید، به اشیا و وسایلی که در گذرتان هست، مردمی که می بینید و ظاهر و لباس های آنها، به رنگ هایی که در مسیرتان هست، به همه اینها بدون قضاوت و برچسب زدن زشت و زیبا به آنها توجه، کنید. همه این توجه های آگاهانه که باید مرتب و روزانه انجام گیرند، میتوانند هجوم نگرانی ها به ذهنمان را کم کنند. یونس قیصی زاده- دانش آموخته دکترای روانشناسی