ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 11 تير 1400 ساعت 22:34 https://www.migna.ir/news/53844/پزشک-تاب-آور-راهنمای-مدیریت-استرس-پزشکان-پیراپزشکان -------------------------------------------------- عنوان : پزشک تاب آور (راهنمای مدیریت استرس برای پزشکان و پیراپزشکان) -------------------------------------------------- حرفه پزشکی در واقع مسابقه دو استقامت (ماراتن) است. سال های سال گوش به زنگ بودن و فشارهای کاری ظاهرا بی پایان ممکن است روی سلامتی پزشکان اثر بگذارد. متن : بسیاری از پزشکان به این دلیل به سمت حرفه پزشکی می روند که می خواهند به دیگران کمک کرده و از درد و رنج آنها بکاهند. بیشتر آنها در پنداره خود، پزشکی را رسالت و وظیفه می بینند نه شغل. واژه Vocation به معنای فراخوان و احضارکردن و ریشه در عبارت vocatio دارد. وقتی فرد به دعوتی پاسخ میدهد، به دنبالش رضایتمندی حاصل می شود و این امر زمانی محقق می شود که فرد از طریق شور و شوقش به کار فراخوان را عملی می کند. برای بسیاری از پزشکان با وجود کاغذ بازی و مبارزه علیه شرکتهای بیمه و فاصله گرفتن از بیماران در فضایی کامپیوتری، دشوار است تا بتوانند با اهداف و نیات خود برای خدمت رسانی درست ارتباط برقرار کنند. پزشکانی که دچار فرسودگی شغلی و خستگی مفرط هستند، از بیماران خود کمتر مراقبت میکنند؛ رضایت بیماران آنها کمتر و بیشتر درگیر شکایات و دعاوی مربوط به اقدامات درمانی نادرست میشوند. تاب اوری پزشکان و پیراپزشکان به این مساله مهم اشاره میکند که آنچه خود نداریم را نمیتوانیم به دیگران بدهیم. وقتی سطح انرژی ما پایین باشد، به هیچ رو نمی توان از دیگران به خوبی مراقبت کرد و رمقی برای این کار نمی ماند. متاسفانه آمار خودکشی پزشکان بسیار بالاتر ازعموم است. این آمار برای مردان بسیار دو یا سه بار بالاتر است و برای زنان 5 تا 6 برابر افزایش یافته است. در یک بررسی تقریبا 10 درصد از دانشجویان پزشکی به فکر خودکشی افتاده اند و میزان فرسودگی در میان آنها بالا بوده است. می توان از فرسودگی شغلی و خستگی مفرط پرهیز کرد. اما این امر نیازمند تصمیمی برای یک زندگی آرام و شاد است. آمار تکان دهنده بالا ضرورتا سرنوشت بدی را پیش بینی نمکیند. خوشبختی مهم است!! بیشتر پزشکان سختی های دوره کار آموزی را تحمل می کنند و باور دارند که روزی راضی و خوشبخت خواهند شد آنان از قرار معلوم چنین اعتقادی دارند: " وقتی موفق باشم، سرانجام می توانم خوشبخت شوم " خوشبختی موفقیت به بار می آورد. موفقیت ضرورتا خوشبختی به همراه ندارد. در حقیقت، پزشکان خوشبخت و راضی بهتر از بیماران خود مراقبت می کنند. پزشکان خوشبخت بیماران راضی تری دارند، کمتر در دعاوی مربوط به تخلفات پزشکی می شوند و از طرف بیمارانشان بیشتر پذیرفته میشوند و در شغل خود خوشحال ترند. یکی از مهمترین سوالاتی که یک پزشک می تواند بپرسد این است که من چقدر خوشبختم؟ کتاب حاضر برای کسانی به رشته تحریر درآمده است که برای دستیابی به تعادل و نوعی معیار شادکامی میان عوامل استرس زا، که به نظر می رسد سال به سال رو به افزایش است، تلاش می کنند. این کتاب هدیه من به همه کسانی است که در زندگی روزمره در تلاش برای یافتن تعادل در شگفت انگیزترین حرفه ها هستند. اینک زمان بازیابی زندگی و رهایی از اعماق ناامیدی و است. *برگرفته از کتاب پزشک تاب آور نوشته: جان دی کلی ترجمه: دکتر محمدرضا مقدسی و عفت حیدری انتشارات رشد، 1399