ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 30 مهر 1396 ساعت 14:40 https://www.migna.ir/news/42224/تعریف-مشاور-نظام-تعلیم-تربیت -------------------------------------------------- از مشاور مدرسه استثنایی تا مشاوره تحصیلی عنوان : تعریف «مشاور» در نظام تعلیم و تربیت -------------------------------------------------- «مشاور»، فردی حقیقی یا حقوقی است که واجد صلاحیت‌های حرفه‌ای، تخصصی، اخلاقی و آگاه به اصول مشاوره است و در یکی از رشته‌ها و گرایش‌های روان‌شناسی و مشاوره حداقل در سطح کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل شده و تجربیات لازم را کسب کرده است. متن : در واژه‌شناسی (ترمینولوژی) آموزش و پرورش در تعریف واژه مشاور/Counselor آمده است: فردی حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت‌های حرفه‌ای، تخصصی، اخلاقی و آگاه به اصول مشاوره که در یکی از رشته‌ها و گرایش‌های روان‌شناسی و مشاوره حداقل در سطح کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل شده و تجربیات لازم را کسب کرده است و بر اساس آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، صلاحیتش احراز شده و در یکی از رشته‌ها و گرایش‌های مشاوره (خانواده، شغلی، تحصیـلی، توانبخشـی، عمومی و...) مراجعان را در حل مشکلات‌شان یاری می‌کند.  فرد متخصص در مشاوره، آن که با او مشورت می‌کنند، رایزن، مشورت کننده، کنکاش کننده. مشاور مدرسه/School Counselor: مشاور متخصصی که حداقل در سطح کارشناسی ارشد در یکی از زمینه‌ها و گرایش‌های روان‌شناسی و مشاوره (خانواده، شغلی، تحصیـلی، عمومی و...) فارغ‌التّحصیل شده و تجربیات لازم را کسب کرده است و با ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره‌ای مراجعان (دانش‌آموز، خانواده و اولیای مدرسه) را بیشتر در حل مشکلات سازگاری، تحصیلی، شغلی، تربیتی، اجتماعی، آموزشی و خانوادگی یاری می‌کند. فرد متخصص در مشاوره مدرسه مشاور مدرسه استثنایی/Special Education School Counselor: فرد متخصص و واجد صلاحیت‌های اخلاقی، حرفه‌ای و آگاه به اصول مشاوره که در تمام دوره‌های تحصیلی در مدارس استثنایی، در زمینه‌های خانوادگی، تحصیلی، شغلی و رفتاری، به ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش‌آموزان و والدین آنان می‌پردازد. مشاوره/Consultation: فعالیت تخصصی - حرفه‌ای نظام‌یافته، آگاهانه، مستمر، هدفمند، تعاملی و داوطلبانه، برای تجزیه و‌ تحلیل مشکل و یافتن راه‌حل‌های مناسب از طریق ایجاد رابطه حسنه، رو‌در‌رو، پویا و آزاد بین مراجع و مشاور، که در فرآیند آن مراجع در یک جو مملو از تفاهم، هم‌دلی و صادقانه به طرح مشکل می‎پردازد و پس از تجزیه و‌تحلیل موضوع، با کمک مشاور و با بهره‌گیری از امکانات محیطی، خودشناسی بیشتر و عمیق‌تر، ارتقای مهارت‌ها و فعال‌سازی نیروهای بالقوه خود، به بهبود شیوه‌های مقابله‌ای با مشکلات آماده می‎شود و در نهایت به تصمیم‌گیری مناسب و حل مشکلش می‌پرداد. به عبارت دیگر، مشاوره خدمت یاری دهنده‌ای است که هدف آن کمک به رفع مشکلات، ایجاد سازگاری مطلوب، پرورش خود رهبری و تضمین سعادت و خوشبختی در مراجع است. ارائه کمک تخصصی به مراجعان برای توانمند کردن آنها در برخورد با مشکلات شخصی، همکاری کردن و رأی و نظر تخصصی دیگران را برای انجام دادن کاری خواستن، عمل یا فرآیند مشورت کردن، باهم مشورت کردن، کنکاش کردن، رایزنی. مشاوره تحصیلی/Educational Counseling: نوعی از خدمات مشاوره‌ای برای آگاه کردن دانش‌آموزان در امور تحصیلی یا حل مشکلات آموزشی و شخصی آنان که در نهایت به تصمیم‌گیری مناسب و حل مشکل آنان منجر می‌شود. مفهوم/Concept/Meaning: اطلاعات سازمان‌یافته فرد در باره یک موجود یا گروهی از موجودات، اشیا (درخت، توپ) رویدادها (روز تولد) ایده‌ها (حقوق برابر، مساوات) یا فرآیندها (تفکّر، مطالعه). به عبارت دیگر، مفهوم نوعی سازمان ذهنی است که نه تنها پدیده‌های عینی، بلکه پدیده‌های انتزاعی را نیز در بر می‌گیرد. دست‌ه‏ای از خواص یا روابط مشترک میان گروهی از اشیا یا اندیشه‏‌ها، فهمیده شده، دانسته شده، قابل فهمیدن، آنچه به فهم و ادراک درآید. مفهوم بین رشته‌ای/Interdisciplinary Concept: روشی که هنگام تحقیق در مسئله یا موضوع خاص، دیدگاه‌های رشته‌های علمی گوناگون را به‌صورت نظام‌مند با یکدیگر تلفیق می‌کند. مفهوم ذهنی/ Conceptual Meaning: تمام واژه‌ها، عناصر و ویژگی‌هایی که در ذهن وجود دارد و فرد به آن باور دارد و هنوز عینی نشده است. این مجموعه از فردی به فرد دیگر تغییر می‌کند و حتی ممکن است برای یک فرد نیز در زمان‌های مختلف متفاوت باشد؛ بنابراین نمی‌تواند مقصود تعریف را برآورده سازد. مربوط به ذهن درونی، باطنی؛ مقابلِ عینی مفهوم عینی/Objective Meaning: مجموع تمام ویژگی‌هایی که همه مصادیق آن واژه را به‌طور مشترک دارا هستند؛ بنابراین عبارت «دایره» می‌تواند درون مفهوم عینی خود دارای یک ویژگی فراگیر دایره‌ها باشد (برای مثال، این که دایره دربرگیرنده سطحی از صفحه است که مساحت آن از مساحت سطح محصور توسط هر شکل بسته دیگر در صفحه با محیط برابر، بزرگ‌تر است)، که ممکن است حتی به کاربرنده عبارت هم کاملاً از آن بی خبر باشد. دانستن همه ویژگی‌های مشترک اشیا مورد اشاره یک عبارت، نیاز به دانشی بی پایان (همه چیزدانی) دارد و از آ‎نجا که کسی این چنین دانشی ندارد، مفهوم عینی نمی‌تواند معنای عمومی یک واژه باشد که به‌دنبال توضیح آن هستیم. آنچه با یکی از حواس پنجگانه قابل حس باشد؛ واقعی؛ حقیقی، محسوس؛ مقابلِ ذهنی یا غیبی. - منبع: فارس