ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 20 آبان 1392 ساعت 9:11 https://www.migna.ir/note/20363/چگونه-خلاقیت-کلامی-کودکمان-افزایش-دهیم -------------------------------------------------- عنوان : چگونه خلاقیت کلامی را در کودکمان افزایش دهیم؟ -------------------------------------------------- نوشتن انشاء روشی مفید برای پرورش خلاقیت کلامی است. متن : هر کودکی در ابتدای مراحل رشد خود، سخن گفتن را به عنوان اولین نوع خلاقیت و آفرینش ذهنی و عینی تجربه می کند. هر چه رشد و پختگی کودک در قلمرو کلامی و هوش کلامی افزایش یابد، کمیت و کیفیت سایر آفرینشگری های کودک نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. به همین دلیل می توانیم توانمندی و آفرینشگری کلامی را به عنوان عاملی مهم و اصلی در خلاقیت و آفرینشگری های دیگر او در نظر بگیریم. چند پیشنهاد برای پرورش خلاقیت کلامی کودک: به کودک فرصت بدهیم افکار و اندیشه های خود را به صورتی آزاد و آرام بیان کند. به هنگام سخن گفتن و آفرینش کلامی کودک، با دقت، حوصله و علاقه به حرف های او گوش بدهید. وقتی کودک از سخن گفتن و آفرینشگری کلامی لذت می برد که شما نیز علاقه خود را ابراز کنید. آفرینش کلامی شکل نظم، نثر، مکتوب و شفاهی دارد. به همین دلیل انواع آن را در کودکان پرورش دهید. با خواندن کتاب و علاقه مند کردن کودکان به آن، گنجینه لغات آنها را گسترده کنید. بازی نام، شهرت، میوه، شهر، غذا را با کودکان انجام دهید ( بازی اسم فامیل ). بازی های کلامی بیشتری را برای بچه ها شناسایی و با آنها بازی و تمرین کنید. شعر و شعر خوانی را به عنوان یک ضرورت در این فرآیند در نظر بگیرید. کودکان در هنگام صحبت کردن با توجه به شرایط موجود، آرام یا مضطرب می شوند. بنابراین، شرایط آرامش روحی آنان را در هنگام سخن گفتن فراهم کنید. نوشتن انشاء روشی مفید برای پرورش خلاقیت کلامی است. یک روش بسیار مهم در پرورش خلاقیت کلامی کودکان، روش سفید خوانی است. در این روش، کودک و نوجوان از روی برگه ای سفید، موضوعی را بداهه سازی می کنند و هر آنچه به ذهن او می رسد، راجع به همان موضوع می گوید. هیچ رفتار کلامی کودک به ویژه رفتارهای خلاقانه را بدون تقویت رها نکنید. لالایی، خلاقیتی برای پرورش خلاقیت کلامی: اگر ذهن فرزندمان در دوران کودکی با لالایی های ایرانی بارور شود و پرورش یابد، به علت هارمونی و آهنگ لالایی ها، زندگی و حرکت روانی و انگیزشی کودک سرشار از ملایمت و آرامش می شود. به همین دلیل لالایی گفتن و خواندن شعر، ذهن کودک را آهنگین کرده و روشی موثر در پرورش خلاقیت و نوآوری کلامی اوست. عنوان مجله: کودک شماره 94