ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 6 تير 1391 ساعت 10:07 https://www.migna.ir/news/12182/گیاهان-گوشتخوار-گیاه-خوار-شدند -------------------------------------------------- عنوان : گیاهان گوشتخوار گیاه‌خوار شدند -------------------------------------------------- متن : سوزاندن سوخت های فسیلی مانند نفت و گاز و زغال سنگ باعث افزایش دی اکسید کربن و اکسید نیتروژن در اتمسفر شده واین عناصر با بارش باران اسیدی وارد خاک می شوند و حیات گیاهان را به خطر می اندازند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، با افزایش میزان عنصر نیتروژن در خاک به دلیل سوزاندن سوخت های فسیلی، گیاهان گوشتخوار به گیاهخواری روی آورده اند. از آنجایی که غلظت نیتروژن در خاک به دلیل سوزاندن از سوخت های فسیلی زیاد شده، به نظر می رسد گیاهان گوشتخوار برای ادامه حیات تمایلی به خوردن حشرات ندارند. محققان "دانشگاه لاف برا" در انگلیس دریافتند که گونه ای از گیاهان با نام علمی "Drosera rotundifolia" در باتلاق های اروپای شمالی در واکنش به آلودگی کره زمین توسط انسان، گیاهخوار شده اند. البته این گیاه کوچک و چسبنده رژیم غذایی خود را به نشانه اعتراض سیاسی عوض نکرده است. افزایش میزان نیتروژن در خاک به دلیل مصرف سوخت های فسیلی، بدین معنی است که گیاه دیگر نیازی به شکار حشره ها برای جذب مواد غذایی مورد نیاز خود ندارد. "دکتر جاناتان میلت" در این خصوص می گوید: "اگر ریشه این گیاه به اندازه کافی نیتروزن را از خاک جذب کند، دیگر به خوردن حشرات نیازی ندارد." آلودگی نیتروژن یکی از پیامدهای جانبی سوزاندن سوخت های فسیلی است و از طریق بارش باران اسیدی وارد اکوسیستم می شود. از آنجایی که ایزوتوپ های نیتروژن بسته به اینکه عنصرهای آن از منابع طبیعی یا صنعتی آزاد شده باشند، متفاوت است، در نتیجه دانشمندان تصمیم گرفتند میزان نیتروژنی را که این گیاهان از آلودگی خاک جذب می کنند را با نیتروژنی که از شکار حشرات می گیرند، مقایسه کنند. تحقیقات نشان داد گیاهانی که در مناطق آلوده بودند تنها 22 درصد از نیتروژن مورد نیاز خود را از طریق حشرات تامین می کنند و گیاهان مناطق دیگر 57 درصد نیاز خود را با شکار حشرات برآورده می کنند. واقعیت این است که گیاهان نه تنها حشرات کمتری می خوردند، بلکه در حال تغییر شکل ظاهری خود نیز هستند. به عنوان مثال چسبندگی آنها کمتر شده و در نتیجه توانایی شکار حشرات را از دست خواهند داد. حتی رنگ خود را از قرمز که باعث جلب توجه حشرات می شود، به سبز تغییر داده اند و با این کار عمل فتوسنتز در آنها افزایش یافته است. به عبارت دیگر این گیاهان نه تنها نیتروژن مورد نیاز خود را از طریق ریشه هایشان و از خاک دریافت می کنند، بلکه گوشت خوردن خود را نیز محدود کرده اند. دانشمندان معتقدند که دلیل این تغییرات این است که گیاه باید برای شکار حشره انرژی زیادی را صرف کند. در واقع گیاه با این تغییرات انرژی خود را بیشتر ذخیره می کند. بنابراین وقتی نیازی به گوشتخواری نیست، گیاه خوردن گوشت را کم می کند.   مشرق