ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 8 اسفند 1390 ساعت 11:25 https://www.migna.ir/news/9275/دستورالعمل-نحوه-احتساب-تطبیق-آموزش-های-کارمندان-دولت-ابلاغ -------------------------------------------------- عنوان : دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت ابلاغ شد -------------------------------------------------- متن :   بر اساس بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به منظور عملیاتی شدن مفاد نظام آموزش کارمندان در دستگاه ها ،"دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی ،تایید و صدور گواهینامه نوع دوم "ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لطف الله فروزنده دهکردی ، معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور در بخشنامه ی نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی ،به منظور عملیاتی شدن مفاد نظام آموزش کارمندان در دستگاه ها"دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی ،تأیید و صدور گواهینامه نوع دوم" را جهت اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه و در اجرای ماده 3آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری ،حداقل سرانه آموزش مدیران 60 ساعت وسرانه ساعت آموزش کارکنان دستگاه ها 40 ساعت تعیین می شود . همچنین ،دستگاههای اجرایی موظفند بارعایت این سرانه ساعت ،بودجه آموزشی مورد نیاز رابه طور سالانه دربودجه سنواتی پیش بینی وپس از تصویب هزینه نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.