ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 18 بهمن 1390 ساعت 7:45 https://www.migna.ir/news/8717/استخدام-تنها-ازدوطريق-برگزاري-آزمون-دانشگاه-فرهنگيان -------------------------------------------------- عنوان : استخدام تنها ازدوطريق برگزاري آزمون و دانشگاه فرهنگيان -------------------------------------------------- متن : امسال 100 كار زيربنايي در راستاي تحقق سند تحول بنيادين در حال انجام است. ایلنا: وزير آموزش وپرورش گفت: «آموزش وپرورش تنها از دو طريق برگزاري آزمون و دانشگاه فرهنگيان مي‌تواند نيرو استخدام كند.» به گزارش ايلنا، "حميدرضا حاجي بابايي" در مراسم گراميداشت آغاز نيم‌سال دوم تحصيلي 91ـ90 در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي گفت : « دانشگاه ويژه فرهنگيان با 64 پرديس دانشگاهي در 32 استان كشورايجادمي شود.» وي درادامه با تاكيد بر اينكه سند تحول بنيادين از الزامات نظام آموزشي است، تصريح كرد: «نقشه جامع علمي كشور طي 12 جلسه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد، در حالي كه سند تحول بنيادين در 22 جلسه تصويب شد.» وزيرآموزش وپرورش با يادآوري 28 اقدام علمي تعيين شده براي آموزش وپرورش در نقشه جامع علمي كشور، افزود: «سال گذشته 70 اقدام علمي در راستاي سند تحول بنيادين در اين وزارتخانه انجام شد و امسال نيز 100 كار زيربنايي در راستاي تحقق سند در حال انجام است.» وي با بيان رتبه‌بندي معلمان در سند تحول بنيادين خاطرنشان كرد: «معلم كارمند نيست و جايگاه او همتراز با استادان، فناوران، پژوهشگران است.»