ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 12 مرداد 1399 ساعت 14:35 https://www.migna.ir/news/51090/برخی-اظهارنظر-کنکوری-دنبال-جمع-کردن-فالوئر-هستند -------------------------------------------------- عنوان : برخی با اظهارنظر کنکوری دنبال جمع‌کردن فالوئر هستند -------------------------------------------------- رییس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر این‌که این سازمان در خصوص برگزاری کنکور وارد مباحث حاشیه‌ای نمی‌شود، گفت: کنکور بیشتر یک موضوع جذاب اجتماعی و سیاسی شده و صدای کنکور بیشتر شنیده می‌شود و برخی علاقه دارند که اظهارنظر کنند و برخی هم می‌خواهند فالوئر جمع کنند. متن : دکتر ابراهیم خدایی با بیان این مطلب به تشریح نحوه اجرای پروتکل های بهداشتیکنکور دکتری و برخی حواشی این آزمون اشاره کرد و گفت: همه پروتکل ها و زمان بندی های برگزاری کنکورها و آزمون های کشوری مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا است. این شیوه نامه هایی که برای کنکور تدوین شده کار مشترک وزارت بهداشت، وزارت علوم و سازمان سنجش بوده است بنابراین ما سعی داریم که حداکثر پروتکل ها را انجام دهیم. وی در ادامه با تاکید بر این که جایگزینی برای حدف کنکور وجود ندارد، افزود:وضعیت آموزشی کشور نمی تواند گسست داشته باشد و بخشی از پذیرش دانشگاه ها ومؤسساتآموزش عالی بدون آزمون امکان پذیر نیست و جایگزینی هم برای کنکور نداریم. رئیس سازمان سنجش در خصوص حواشی برخی عکس های منتشر شده از جلسه آزمون دکتری وزارت علوم، تاکید کرد: در این آزمونماسک برای داوطلبان اجباری بود به طوری که حتی برای ۳۰ درصد از داوطلبان ماسک پیش بینی کرده بودیم اما به هر حال امتحان ۵ دقیقه ای نیست و لحظاتی ممکن است که داوطلب آب بخورد یابیسکوئیتبخورد و عکاسان هم به دنبال سوژه اندو این لحظات را ثبت کرده اند. دکتر خدایی با اشاره به رضایت ۸۵ درصدی داوطلبان کنکور دکتری از وضعیت برگزاری آزمون دکتری، خاطرنشان کرد: بعد از برگزاری آزمون ما از داوطلبان کنکور دکتری نظرسنجی کرده ایمکه آیا از تمهیدات بهداشتی کنکور راضی هستید یا خیر، بیش از ۸۵ درصد رضایت داشتند. رییس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: در آزمون دکتریمسئول نظارت بر پروتکل های بهداشتی، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت بود و یک نماینده بهداشت هم در حوزه ها مستقر بود. طبق اعلام رسمی، وزارت بهداشت به سازمان سنجش نمره قبولی دادند و یک سری نکات هم گوشزد کردند که حتماً رعایت می شود. ضمن این که به مراقبان جلسه نیز گفته شده بود که اگر داوطلبی ماسک خود را برداشت به فرد تذکر دهند. اما فضای امتحان به گونه ای است که نمی تواند به صورتی باشد که تمرکز داوطلب به هم بخورد. مواردی از این دست نادر بود. به گفته وی، متوسط افراد در هر حوزه کنکور دکتری ۵۰۰ نفر بود ولی در کنکور سراسری به دلیل گستردگی ۲۸۰۰ نقطه داریم و تمرکز کمتری وجود دارد. بیشترین تراکم در گروه علوم تجربی است که حدود ۶۰۰ هزار نفر هستند و هر حوزه ای ۲۱۰ نفر است. در یک فضای بزرگ ۲۱۰ نفر را جا می دهیم که به قول دکتر حریرچی ورودی یک روز پاساژهای تهران است. در واقعما یک میلیون نفر را زیر یک سقف جمع نمی کنیم بلکه در ۲۸۰۰ حوزه پخش می شوند. دکتر خدایی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، با تاکید بر این که مصوبه ای برای تعویق کنکور نداشته ایم، افزود:تاکنون نیزبر اساس مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا پیش رفته ایمو در هر صورت سازمان سنجش آموزش کشور مجری است. اما به طور کلیکنکور بیشتر یک موضوع جذاب اجتماعی و سیاسی شده و صدای کنکور بیشتر شنیده می شود و برخی علاقه دارند که اظهارنظر کنند و برخی هم می خواهندفالوئرجمع کنند. وی ادامه داد: اما بحث مجلس در خصوص کنکور جداست.نمی دانماگر مجلس تصویب کند که کنکور لغو شود مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا چه می شود. سازوکار آن چه خواهد بود. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: این سازمان مجری قانون است و ما به عنوان کارشناس نظر خودمان را می دهیم. ستاد ملی مبارزه با کنکور مصوبه ای دربارهتأخیرو لغو کنکور نداشته است و کنکور را به چهار روز افزایش داد و پس از آن پروتکل ها و فاصله گذاریهارا تعیین کرده است. سازمان سنجش آموزش کشوریک دستگاه اجرایی است و وارد مباحث حاشیه ای نمی شود. به طور کلیاگر به ما بگویند که کنکور را برگزار نکنید، برگزار نمی کنیم. اگر به ما بگویند برگزار کنید برگزار خواهیم کرد.