ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 13 مرداد 1398 ساعت 21:58 https://www.migna.ir/news/47879/اطلاعية-سازمان-سنجش-خصوص-جداول-رشته-ها-مواد-امتحانی-آزمون-دکتری-ph-d-سال-1399 -------------------------------------------------- اطلاعیه سازمان سنجش عنوان : اطلاعية سازمان سنجش در خصوص جداول رشته‌ها و مواد امتحانی آزمون دکتری (Ph.D) سال 1399 -------------------------------------------------- بدین­وسیله به اطلاع كلية متقاضیان ثبت­نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال 1399 می‌رساند، پذیرش دانشجو در سال 1399 براساس قانون "سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی" مصوب 18 اسفند 94 مجلس شورای اسلامی و آیین­ نامه اجرایی مربوطه و مصوبات "شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی" به ­شرح ذیل انجام خواهد شد. لذا ضرورت دارد متقاضیان ورود به دورة دکتری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در رشته‌های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی در آزمون ورودی دوره‌های دکتری (Ph.D) ثبت‌ نام و شرکت نمايند. لازم به ذکر است پذیرش براساس قانون مذکور و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش آزمون مذکور (که در زمان ثبت­ نام متعاقباً توسط این سازمان منتشر می‌شود)، صورت خواهد گرفت متن : اطلاعية سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری (Ph.D) سال 1399 بدینوسیله به اطلاع كلية متقاضیان ثبتنام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال 1399 می رساند، پذیرش دانشجو در سال 1399 براساس قانون "سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی" مصوب 18 اسفند 94 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه و مصوبات "شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی" به شرح ذیل انجام خواهد شد. لذا ضرورت دارد متقاضیان ورود به دورة دکتری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی در آزمون ورودی دوره های دکتری (Ph.D)ثبت نام و شرکت نمايند. لازم به ذکر است پذیرش براساس قانون مذکور و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش آزمون مذکور (که در زمان ثبت نام متعاقباً توسط این سازمان منتشر می شود)، صورت خواهد گرفت براساس قانون فوق، سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری (Ph.D)بر حسب هر یک از شیوه های آموزشی ـ پژوهشی و پژوهش محور به شرح زیر انجام می شود: 1-دکتری آموزشی ـ پژوهشی:سنجش و پذیرش برای ورود به دورة دکتری آموزشی ـ پژوهشی براساس معیارهای زیر صورت می گیرد: 1-1-آزمون متمرکز (50 درصد) 1-2-سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد) 1-3-مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد) 2- دکتری پژوهش محور:سنجش و پذیرش برای دورة دکتری ناپیوسته پژوهش محور براساس معیارهای زیر صورت می گیرد: 1-2- آزمون متمرکز (30 درصد) 2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد) 2-3- مصاحبه علمی و بخش عملی (30 درصد) 2-4- تهیة طرحواره (20 درصد) اجرای مرحلة اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد. 3- براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1399 به شرح زیر خواهد بود: 3-1- آزمون زبان با ضریب (1) 3-2- آزمون استعداد تحصیلی با ضریب (1) 3-3- آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسیارشد با ضریب (4) سنجش و پذیرش برای تمام دوره ها شامل: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پژوهشمحور، پردیس های خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی براساس قانون فوق صورت خواهد گرفت. 4- سایر شرایط و ضوابط 4-1- تمامی دانشجویان و فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای می توانند درصورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصیكه در دفترچه راهنما درج خواهد شد، در اين آزمون ورودی ثبت نام و شرکت نمايند. 4-2- دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی ارشد درصورتی که مشمول آئین نامه شماره 2/77633 مورخ 28 مرداد 92 که توسط معاون آموزشی وزارت متبوع ابلاغ شده، باشند می توانند در آزمون شرکت کنند. 4-3- مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل آورند که حداکثر تا سی و یکم شهریور ماه همان سال (سال 1399) فارغ التحصیل شوند. 4-4- پذیرفته شدگان قطعی (نهایی) روزانه سال 1398 چه در دانشگاه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند اجازه شرکت در آزمون سال 1399 را نداشته و یک سال محروم از آزمون خواهند شد. 4-5- سایر شرایط و ضوابط در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال 1399 درج خواهد شد. دریافت فایلجدول رشته هاي امتحاني دكتري 1399 فرمت PDF منبع:روانگام