ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 10 فروردين 1395 ساعت 10:59 https://www.migna.ir/news/36376/باور-هایی-باعث-رفتار-پرخاشگرانه-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : باور هایی که باعث رفتار پرخاشگرانه می شود -------------------------------------------------- ٩ باورى كه باعث بروز رفتار پرخاشگرانه مي شوند : متن : ١. در هر كارى بايد برنده شوم. ٢. اگر زورگويى نكنم، هيچكس به حرف من گوش نميدهد. ٣. جهان، پر از دشمن است. پس براى اينكه حقم را بگيرم، بايد پرخاشگرانه رفتار كنم. ٤. سازش كردن با ديگران، مساوى باخت است. ٥. بايد هر طورى شده روى ديگران تاثير بگذارم. ٦. هيچكس نبايد مانع رسيدن من به اهدافم شود. ٧. با برخى از افراد فقط بايد از طريق رفتار پرخاشگرانه ارتباط برقرار كرد. ٨. بايد ثابت كنم حق با من است و ديگران اشتباه ميكنند. ٩. جهان ناعادلانه اى است؛ وقتى كسى با من بدرفتارى ميكند، تحملش براى من خيلى مشكل است.