ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 28 خرداد 1398 ساعت 9:26 https://www.migna.ir/news/47518/حس-بزرگ-شدن-بلوغ-استعمال-مواد-دخانی -------------------------------------------------- ارتباط کمبود عاطفی با گرایش نوجوانان به مصرف دخانیات عنوان : حس بزرگ شدن و بلوغ با استعمال مواد دخانی -------------------------------------------------- معاون دفتر سلامت روان وزارت بهداشت مطرح کرد: استعمال دخانیات در بین نوجوانان بیشتر به دلیل خودنمایی و ابراز وجود و گاهی کمبود عاطفی انجام می‌شود. متن : میگنا: دکتر علی اسدی معاون دفتر سلامت روان وزارت بهداشت گفت: مصرف دخانیات یکی از معضلاتی است که در تمام کشور‌های دنیا اتفاق می‌افتدو در ایران و برخی از کشور‌ها مصرف قلیان علاوه بر استعمال دخانیات در بین مردم و به خصوص نوجوانان و جوانان شیوع پیدا کرده است. وی ادامه داد: متاسفانه امروزه استعمال دخانیات و قلیان در بین نوجوانان و جوانان به عنوان فاکتوری است که باعث اجتماع آنها می‌شود زیرا همانند سازی در بین نوجوانان و دوران بلوغ شیوع بیشتری پیدا می‌کند. اسدی اظهار کرد: متاسفانه امروزه بچه‌هایی که دچار ضعف‌هایی هستند با مصرف دخانیات به دنبال این هستند تا در بین گروه‌های مختلف مورد پذیرش واقع شوند و همین مسئله باعث ایجاد وابستگی به سیگار و قلیان می‌شود که به سادگی ترک آن از سوی نوجوانان و جوانان صورت نمی‌گیرد.   حس بزرگ شدن و بلوغ با استعمال سیگار وی افزود: متاسفانه برای اینکه نوجوانان در گروه‌های مختلف مورد قبول واقع شوند روی به مصرف دخانیات می‌آورند و استعمال انواع مواد دخانی و قلیان یک حس بزرگ شدن و بالغی به نوجوانان و جوانان دست می‌دهد که متاسفانه آن‌ها به غلط تصور می‌کنند که با استعمال دخانیات می‌توانند خودشان را بیشتر نشان دهند. معاون دفتر سلامت روان وزارت بهداشت اضافه کرد: نوجوانان و جوانانی که دچار کمبود محبت به خصوص از سوی والدین و خانواده‌های خود هستند بیشتر به سمت استعمال دخانیات و مصرف قلیان می‌روند، زیرا معتقدند که با این کار می‌توان خود را در بین خانواده و گروه‌های مختلف جامعه مطرح کنند. اسدی ادامه داد: استعمال دخانیات یک وابستگی روانی در بین نوجوانان و جوانان ایجاد می‌کند و همین مسئله موجب شده تا ترک سیگار و حتی قلیان برای آن‌ها بسیار سخت باشد. وی گفت: افرادی که به استعمال دخانیات و مصرف قلیان روی می‌آوردند بیشتر به این دلیل است که هرگز تصور نمی‌کردند که روزی سیگار بکشند و آن‌ها معتقدند که به سادگی هرچه تمام‌تر می‌توانند سیگار را ترک کنند. معاون دفتر سلامت روان وزارت بهداشت یادآوری کرد: مدیریت استرس، حل مسئله، کنترل هیجانات، خواب آوری و سبک زندگی از جمله عوامل بازدارنده از مصرف سیگار و قلیان است و من معتقدم که ایجاد حس کنجکاوی در دوران نوجوانی تاثیر زیادی در مصرف دخانیات و قلیان دارد.