ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 21 تير 1399 ساعت 5:52 https://www.migna.ir/news/50938/ویژگی-های-رواندرمانگر-ممتاز -------------------------------------------------- عنوان : ویژگی‌های رواندرمانگر ممتاز بری ال.دانکن -------------------------------------------------- او باور دارد رواندرمانی به معنای تغییر است و با انجام دادن کاری که به نفع درمانجو نیست راضی نمی‌شود. متن : دکتر بری ال.دانکن، روانشناس، آموزگار و پژوهشگری است که بیش از 17000 ساعت تجربۀ بالینی دارد. صاحب صدها اثر در زمینۀ رواندرمانی از جمله 17 کتاب است. ابزار ابداعی او برای بهبود اثربخشی رواندرمانی با عنوان سیستم مدیریت پیامد شرکای تغییر* هم اکنون از جمله رایج ترین ابزارهای مورد استفاده برای نظارت بر پیامدهای رواندرمانی در دنیاست. آنچه در ادامه می آید خلاصه ای از آرای دکتر دانکن دربارۀ ویژگی های رواندرمانگران ممتاز است. تمرکز روی توانمندی ها رواندرمانگرممتاز روی استفاده از توانمندی ها درمانجو و فعال سازی منابع او تمرکز می کند. رواندرمانگر ممتاز آگاه است که 80 الی 87 درصد موفقیت درمان وابسته به عوامل فرادرمانی و متعلق به درمانجو است. تجربۀ خاص تجربه مهم است اما نه آن نوع کلی تجربه که به ما گفته اند باعث موفقیت در رواندرمانی می شود؛ بلکه تجربۀ خاص در مورد مشکلات و مسائل خاص مانند زوج درمانی که مثلاً باعث می شود رواندرمانگر ممتاز دقیق تر و سریع تر به ضابطه بندی مورد دست بزند. مهارت در ایجاد اتحاد درمانی رواندرمانگران ممتاز با دستۀ گسترده ای از درمانجویان می توانند اتحاد درمانی ایجاد کنند. این مهارت خود نشان از مهارت های بین فردی بالای رواندرمانگران ممتاز دارد. بر پایۀ این مهارت ها، می توان 10 ویژگی برای رواندرمانگر ممتاز برشمرد: 1- او باور دارد درمانجویان منبع اصلی خردمندی، ایده ها، نظریه ها و راه حل ها هستند. او می تواند به بروز عملی استعدادهای درمانجو کمک کند و منابع درمانجو را بیشینه سازد؛ البته به معنای آن نیست که رواندرمانگر ممتاز از خردمندی، ایده ها، نظریه ها و راه حل ها بی بهره است. 2- او باور دارد درمانجو آنچه برای او در زندگی بهترین است را می داند و انگیزه و حتی در شرایط دشوار توانایی و انگیزۀ لازم برای رسیدن به آن اهداف را دارد. 3- او به دیدگاه درمانجو دربارۀ فواید رواندرمانی احترام می گذارد و به طور منظمی بر مفید بودن رواندرمانی نظارت می کند. 4- او در شکل دادن به اتحاد درمانی با آن درمانجویانی که رابطه با ایشان دشوار است مهارت دارد و رواندرمانی را حول محور اهداف و انتظارات درمانجو شکل می دهد. رواندرمانگر ممتاز مردمی است و شیوه های طبیعی برقراری ارتباط، قدردانی و ابراز حسن تفاهم را بلد است. رواندرمانگر ممتاز انسان دوست است و این دوست داشتن را به خوبی نشان می دهد. 5- او برقراری اتحاد درمانی را به شانس وا نمی گذارد؛ رواندرمانگر ممتاز فضای ساختارمندی را در هر جلسه به بحث دربارۀ این که درمانجو واقعا چه حال و اوضاعی دارد اختصاص می دهد و بنا به همین اطلاعات تغییرات لازم را انجام می دهد. 6- او با مهارت، گفتگوی خود با درمانجو را روی این نکته متمرکز می کند که درمانجو چه می خواهد و پیچیدگی های موضوعات مطرح شده و انتظارات درمانجو را به سوی اهدافی عینی و قابل دسترس هدایت می کند که حرکت به سوی آنها موجب تغییر زندگی درمانجو می شود. 7- او تا مغز استخوان خوشبین است اما ساده لوح و خوش باور نیست. هرچند می تواند عمیقا با ناخوشنودی های درمانجو همدلی کند اما از این که این دردمندی ها را تنها راه فهم و شناختن درمانجو بداند سرباز می زند. 8- او باور دارد رواندرمانی به معنای تغییر است و با انجام دادن کاری که به نفع درمانجو نیست راضی نمی شود. رواندرمانگر ممتاز باور ندارد که درمان حمایتی کافی است یا ادامه یافتن روال رایج زندگی کنونی درمانجو راهبرد طولانی مدت خوبی است. او این را هم می داند که مفید بودن رواندرمانی برای همۀ درمانجویان ممکن نیست. 9- او رشد و پرورش خود را به شانس و تصادف واگذار نمی کند: رواندرمانگر ممتاز نتایج کار خود را در طول زمان بررسی کرده و فعالانه برای بهبود خویش تلاش می کند. او از این که برخی کارها را برای اولین بار انجام دهد نمی ترسد. برای رواندرمانگر ممتاز آموختن از درمانجویانی که از کار با او بهره نمی برند امری ترسناک نیست. 10- او برای درمانجویان خود و کسانی که خدمت رسانی را برای او ممکن می سازند فردی قابل اعتماد است. رواندرمانگر ممتاز به خوبی متوجه ارزشمندی خدمات روانشناختی است و می داند که این خدمات بایستی خردمندانه مورد استفاده واقع شوند. او می داند ادامه یافتن چنین خدماتی نیازمند شناخته شدن قدر و قیمت این فعالیت ها است و به همین دلیل سرمایه گذاران خدمات روانشناختی بایستی از سرمایه گذاری خود منتفع شوند. * Partners for Change Outcome Management System (PCOMS) *دانکن، بری ال. (1398). ویژگی های رواندرمانگر ممتاز. مترجم: علی فیضی