ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 28 شهريور 1394 ساعت 8:35 https://www.migna.ir/news/33108/سرگرداني-8-ساله-شهاب-درآسمان-آموزش-پرورش -------------------------------------------------- نويسنده: زهرا حاجيان عنوان : سرگرداني 8 ساله «شهاب» درآسمان آموزش و پرورش -------------------------------------------------- هدف«شهاب»تحول در شناسايي استعدادهاي برتردانش آموزي است متن : از حدود 10 سال پيش يعني سال 84 ، صحبت از اجراي طرحي ملي به ميان آمدکه هدف آن شناسايي وهدايت استعدادهاي برتر دانش آموزي بود.حدود 2سال بعددر سال 86 اين موضوع عملياتي شد و طرحي با عنوان" شهاب " در هيئت امناي بنياد ملي نخبگان وشوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و طي آن آموزش وپرورش موظف شد با هماهنگي معاونت علمي رياست جمهوري ، اين طرح را به صورت فراگير در مدارس سراسر کشور اجرايي کند.اين طرح حدود 4 سال بعد از تصويب يعني در سال 89 از سوي رئيس جمهوري ابلاغ شد؛هرچند با ابلاغ رئيس جمهوري نيز در آن سال ، "شهاب"  عملياتي نشد . در واقع تا سال 90  هيچ اقدام جدي در خصوص اجراي طرح شهاب انجام نشد و به گفته معاون مرکز ملي پرورش استعداد هاي درخشان و مسئول کميته علمي - فني طرح شهاب ،اين طرح صرفا در حد تشکيل جلسات پيش رفت . سر انجام در سال 90 شوراي راهبري وستاد مرکزي طرح شهاب  تشکيل شد و اجراي اين طرح مهم و راهبردي از سال 91 به سازمان استعدادهاي در خشان واگذار شد و سازمان استعداد هاي درخشان نيز در سال 92-91  کار شناسايي استعداد هاي برتر دانش آموزي رابه صورت آزمايشي در 7 استان ودر 3 دوره تحصيلي اجرا کرد.يک سال پس از آن يعني در سال  تحصيلي 93-92  اجرا ي اين طرح بارديگر دچار وقفه شد. به گفته محمد نستوه مسئول کميته علمي - فني طرح  ؛ دليل ايجاد وقفه در اجراي اين طرح مهم، آن بود که وزير وقت گستره اجراي طرح را وسيع گرفته بود به طوري که  تصميم برآن بود که طرح در همه استان ها وهمه دوره ها  اجرايي شود امابا تغيير دولت ، به طور کل اجراي طرح دچار وقفه شدو در سال  94-93   تعداد 32 منطقه  آموزشي ،  2 هزارو 579 مدرسه  و 130 هزار دانش آموز تحت پوشش طرح شهاب قرار گرفتند و در قالب اين طرح حدود 13 هزار نيروي اجرايي و آموزگار نيز آموزش ديدند . اين در حالي است که اکنون بايد 800 منطقه آموزشي تحت  پوشش اين طرح قرار گيرد .  به هر ترتيب در شرايطي که سال ها  از  تصويب اين طرح  بسيار مهم و راهبردي مي گذرد و با آن که انتظار مي رفت اين طرح  اکنون به صورت فراگير و در گستره وسيعي از  کشور اجرايي شده باشد، متاسفانه اجراي آن روند بسيار کندي  به خود گرفته است و اکنون به درستي مشخص نيست که  اهداف طرح مبني بر اجراي  وسيع و گسترده آن در مناطق آموزشي سراسر کشور و پوشش تمامي دانش آموزان  از جمله دانش آموزان مناطق محروم چه زماني محقق خواهد شد . اجراي اين طرح طي اين سال ها در حالي با فراز ونشيب هاي متعدد همراه بوده که اين طرح بسيار مهم، قرار است با ايجاد فضايي براي رشد و بالندگي استعداد هاي دانش آموزان، زمينه شکوفايي اين استعدادها را در مرحله دانش آموزي در کشور فراهم و انقلابي در آموزش و پرورش کشور ايجاد کند. اين طرح، طرحي عدالت محور است و در صورت اجراي درست ودقيق  زمينه شناسايي و هدايت استعداد هاي  برتر دانش آموزي را حتي در دور افتاده ترين مناطق کشور فراهم مي کند.  براي اجراي اين طرح بايد ابتدا به معلمان مدارس آموزش هاي خاصي ارائه شود تا توانايي شناخت استعدادهاي برتر دانش آموزان و نخبه گزيني را کسب کنند در واقع  با اجراي اين طرح قرار نيست دانش آموز از بدنه مدرسه جدا شود بلکه سعي مي شود استعدادها و توانايي هاي وي در همان فضا با ارائه آموزش هاي ويژه تقويت شود و خانواده ها نيز در جريان استعداد فرزند خود قرار گيرند. به تازگي دکتر الستي معاون فرهنگي بنياد ملي نخبگان از کمبود بودجه طرح شهاب خبر داد و گفت : يکي از مسائل مهم در اجراي اين طرح، موضوع اعتبارات آن است. قرار بود در دور اول اين طرح اعتبارات آن از سوي بنياد و در سال هاي آتي اعتبارات از طريق وزارت آموزش و پرورش تامين شود. در حالي که تاکنون تمامي اعتبارات طرح طي 3سال گذشته از محل بودجه بنياد ملي نخبگان تامين شده است. الستي طرح شهاب را يکي از طرح‌هاي ملي دانست که کاملا منطبق بر سند راهبردي نخبگان است وافزود : بر اساس برآوردهاي ما ،بنياد نخبگان 9 ميليارد تومان طي 3سال اخير براي اجراي طرح هزينه کرده است و متاسفانه تاکنون نيز نتوانستيم در سازمان برنامه و بودجه رديف مستقلي براي اجراي طرح شهاب در آموزش و پرورش تعريف کنيم.  البته  اين اظهارات در حالي مطرح مي شود که طبق گفته مسئول کميته علمي - فني طرح شهاب،  اين طرح در حال حاضر با مشکل مالي مواجه  نيست . وي تصريح کرد:در سال  تحصيلي 95-94  آموزش وپرورش  850  ميليارد تومان اعتبار به اين طرح اختصاص داده است  . نستوه در عين حال دليل کندي پيشرفت طرح را  گستردگي آن دانست و گفت:دليل کندي طرح در واقع به سال هاي اوليه تصويب و اجراي آن بر مي گردد به نحوي که در اين  مقاطع به دليل وجود برخي نواقص و عدم تامين منابع مالي و نيز تغيير دولت، اجراي طرح دچار وقفه شداما طرح شهاب از مواردي است که نمي توان در اجراي آن شتاب کرد و ما نيز تصميم داريم اجراي اين طرح را به صورت آرام انجام دهيم، براين اساس پيش بيني ما اين است که حداقل يک دوره 10 ساله براي اجرا و استقرار کامل طرح  نياز است . شايان ذکر است که طرح شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر ، يک طرح رصد وپايش دائمي است که طي آن تاکيد بر تقويت خلاقيت و نوآوري جايگزين تاکيد بر محفوظات خواهد شد و تلاش مي شود دارندگان استعدادهاي درخشان با هدايت آموزگاران خود به رشد و کمال دست يابند . ضمن اين که با اجراي اين طرح دانش آموزان مستعد مناطق محروم و روستاها نيز امکان بهره مندي از حمايت ها را پيدا مي کنند . در اين طرح منظور از استعدادهاي برتر تنها در طيف آموزشي و درسي نيست بلکه در حوزه هاي هنري، ورزشي و... هم دانش آموزان و استعدادهاي برتر شناسايي و حمايت مي شوند و بر اساس آنچه در اهداف  اوليه طرح عنوان شده است طرح شهاب بايد براي حدود20 سال آينده نتيجه خود را نشان دهد.   مهم ترين نکات در اين طرح منظور از استعدادهاي برتر تنها در طيف آموزشي و درسي نيست بلکه در حوزه هاي هنري، ورزشي و... هم دانش آموزان و استعدادهاي برتر شناسايي و حمايت مي شوند. با اجراي اين طرح دانش آموزان مستعد مناطق محروم و روستاها نيز امکان بهره مندي از حمايت ها را پيدا مي کنند. در سال  تحصيلي 95-94  آموزش وپرورش  850  ميليارد تومان اعتبار به اين طرح اختصاص داده است.  -شناسايي استعدادهاي برتر دانش آموزي در 8 حوزه استعدادي انجام مي شود حاجيان - معاون مرکز ملي پرورش استعداد هاي درخشان ودانش پژوهان جوان گفت : شناسايي استعدادهاي برتر دانش آموزي در قالب طرح "شهاب" در 8 حوزه استعدادي از جمله حوزه هاي کلامي، رياضي، هنري،فضايي، حرکتي، اجتماعي، علوم‌تجربي و فرهنگ ديني توسط معلمان آموزش ديده ، انجام و نتايج به رده‌هاي بالاي آموزشي اعلام مي‌شود. - - طرح شهاب با ارزشيابي توصيفي در آموزش وپرورش تلفيق مي شود پارسا - مسئول کميته علمي -فني طرح شهاب از تلفيق اين طرح باسيستم ارزشيابي توصيفي در آموزش وپرورش در آينده خبر داد . وي در گفت و گو با خراسان افزود : در صدد هستيم طرح شناسايي استعداد هاي بر تردانش آموزي (شهاب) را در آينده جزو آموزش معلمان در دانشگاه فرهنگيان قرار دهيم به نحوي که اجراي اين طرح جزو حوزه وظايف ذاتي معلمان تلقي شود و صرفا به عنوان يک طرح مطرح نباشد و در عين حال اين طرح با ارزشيابي توصيفي در آموزش وپرورش تلفيق شود.