ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 30 تير 1392 ساعت 8:58 https://www.migna.ir/news/18592/دانشگاه-های-آزاد-علمی-کاربردی-نوبت-حذف-کنکور -------------------------------------------------- عنوان : دانشگاه های آزاد و علمی کاربردی در نوبت حذف کنکور -------------------------------------------------- بعد از اتمام وضعیت حذف کنکور در دانشگاه پیام نور، دانشگاه های آزاد و علمی کاربردی در نوبت قرار دارند. متن : ابوالفضل حسنی، مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: در خصوص حذف کنکور در دانشگاه های پیام نور باید بگویم که حذف کنکور می بایستی در کمیته اجرایی ماده 4 تصویب شود و این امر الزامی است چنانچه هر فردی نمی تواند این کار را انجام دهد ضمن اینکه حذف کنکور در پیام نور در 98 درصد رشته های کاردانی و کارشناسی منجر می شود در این میزان موسسات غیر دولتی و غیر انتفاعی تعطیل شوند. وی افزود: بنابراین اگر قرار است این کنکور برچیده شود باید به صورت بسته جامع و از پیش تعیین شده باشد ضمن اینکه به طور کامل این رشته ها حذف نمی شود. حسنی تصریح کرد: البته هم اکنون در حال آغاز حذف کنکور برای دانشگاه آزاد هستیم چون دانشگاه آزاد اساس نامه اش با آنچه در حقیقت هم اکنون مجوز می دهیم مغایرت دارد،البته بعد از دانشگاه آزاد نوبت دانشگاه های جامع علمی کاربردی قرار دارد.