ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 12 ارديبهشت 1400 ساعت 10:18 https://www.migna.ir/news/53232/تلاش-ایجاد-روانشناسی-بومی -------------------------------------------------- عنوان : تلاش برای ایجاد روانشناسی بومی -------------------------------------------------- عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به یکی از چالش‌های حرفه روانشناسی، گفت: مشکلی که ما در این زمینه داریم تلاش برای به وجود آوردن روانشناسی بومی به منظور حل مسائل جامعه است؛ در واقع تضادی بین نهادهای سنتی و روانشناسی وجود دارد که بیان می‌کنند روان‌شناسی غربی باید کنار گذاشته شود و روانشناسی با تکیه بر منابع درونی خلق شود. رویکرد دیگری نیز وجود دارد که گفته می‌شود باید همه فعالیت‌های مربوط به روانشناسی مبتنی بر پژوهشی باشد که از غرب وارد می‌شود. متن : مرتضی امیدیان اظهار کرد: روانشناسی علمی است که هدف آن شناخت رفتار و علل زیربنایی رفتار و پس از آن ارائه راه حل هایی برای بهبود وضعیت انسان است؛ منظور از رفتار تنها حرکات فیزیکی نیست بلکه جنبه های فیزیولوژی، افکار و هیجانات نیز در نظر گرفته می شوند. روانشناسی به عبارتی دیگر به معنی مطالعه رفتار، هیجانات و افکار، واکنش ها و عکس العمل های یک شخص است. وی با بیان اینکه رشته های متنوعی در زیرمجموعه رشته روانشناسی قرار می گیرند، گفت: این گرایش ها شامل روانشناسی بالینی، روانشناسی صنعتی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی مدرسه، روانشناسی تربیتی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی کودک و نوجوان و... است. علاوه بر این گرایش های بین رشته ای نیز وجود دارد. عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه رشته روانشناسی تقریباً دهه ۷۰ در ایران به اوج شکوه خود رسید، تصریح کرد: در این دهه به صورت جدی دانشجویانی در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری وارد شدند. امیدیان با اشاره به یکی از چالش های پیش روی این رشته، گفت: مشکلی که ما در این زمینه داریم تلاش برای به وجود آوردن روانشناسی بومی به منظور حل مسائل جامعه است. در واقع تضادی بین نهادهای سنتی و روانشناسی وجود دارد که بیان می کنند روانشناسی غربی باید کنار گذاشته شود و روانشناسی با تکیه بر منابع درونی خلق شود. البته یک رویکرد افراطی دیگری درباره روانشناسی نیز وجود دارد که گفته می شود باید همه فعالیت های مربوط به روانشناسی مبتنی بر پژوهشی باشد که از غرب وارد می شود. وی ادامه داد: این دو رویکرد طی سال های اخیر کمی به توسعه روانشناسی ضربه زدند. روانشناسی باید با استفاده از پژوهش ها و تکیه بر فرهنگ بومی از جمله منابع دینی بتواند نیازهای فعلی جامعه را پاسخ دهد. در این صورت است که می توانیم در این حوزه موفق باشیم البته تلاش هایی در این جهت نیز صورت گرفته است. عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه مانند دیگر حرفه ها در روانشناسی نیز با چالش هایی روبرو هستیم، گفت: ما در محیط اجتماعی مان تحت تأثیر مدرک گرایی هستیم و ممکن است همانطور که در حرفه پزشکی سوء استفاده هایی صورت می گیرد، اینجا نیز شاهد آن باشیم، زیرا روانشناسی نیز مانند پزشکی، درمانی است. امیدیان در پاسخ به این سوال که آیا فرهنگ مراجعه به روانشناس در کشورمان جا افتاده است؟ یادآور شد: در سال های اخیر فرهنگ مراجعه به یک روانشناس در کشور ما نسبت به سال های گذشته رواج پیدا کرده است. در جوامع غربی حدود ۱۰۰ سال است که حرفه روانشناسی رواج پیدا کرده است و در کشور ما حدود ۳۰ سال از عمر این حرفه می گذرد و با توجه به تلاش هایی که سازمان نظام روانشناسی در این جهت انجام می دهد و روشنگری هایی که در دانشگاه ها انجام می شود، به نظر می رسد که وضعیت بهتر شده است اما همچنان باید برای جا افتادن این فرهنگ تلاش کرد.